Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

Được đăng lên bởi wkjnguyen918-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TRONG
LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

Để cung cấp thêm một góc nhìn về quản lý chất lượng
trong lĩnh vực ngân hàng, chúng tôi giới thiệu bài viết của ông Rene T. Domingo, Giáo
sư Học viện Quản trị Châu Á (Asian Institute of Management), Tổng giám đốc Công ty
Business Recovery and Turn-around Inc., tác giả của cuốn sách nổi tiếng trong lĩnh vực
quản trị chất lượng “Quality Means Survival”. Nhận định của tác giả có thể gây tranh cãi
và có thể chưa phù hợp với tình hình của các ngân hàng Việt Nam, nhưng hy vọng bài
viết này sẽ cung cấp thêm một số ý tưởng để người đọc cùng suy nghĩ về tương lai của
chất lượng dịch vụ của chúng ta và các hành động cụ thể để thực hiện đúng phương châm
đã đề ra: “Luôn hướng đến sự hoàn hảo để phục vụ khách hàng”.
Hầu hết các nhà ngân hàng đều cho rằng ngân hàng là loại công nghiệp tài chính chứ
hông phải là công nghiệp dịch vụ. Vì thế, khuynh hướng cạnh tranh của họ dựa trên năng
lực về tài chính nhiều hơn là chất lượng dịch vụ. Họ dành hết nguồn nhân lực, vật lực,
thời gian và hệ thống cho việc quản lý tài chính hơn là quản lý khách hàng và công tác
phục vụ. Trong thực tế thì hầu hết các chương trình ứng dụng được thiết kế là để kiểm
soát thay vì để thoả mãn khách hàng. Người ta thiết kế ra sản phẩm ngân hàng và quy
trình để tạo sự thuận tiện cho ngân hàng hơn là cho khách hàng. Một ngân hàng lớn có
thể có đến ba vị phó tổng giám đốc chịu trách nhiệm về việc quản lý tài sản ngân hàng
nhưng lại không có ai phụ trách lĩnh vực liên quan đến công tác phục vụ khách hàng và
xử lý than phiền. Việc tổ chức phục vụ và làm cho khách hàng hài lòng thường được các
ngân hàng xếp vào hàng thứ yếu và do đó, công việc này, nếu có, sẽ phân công cho một
người trưởng phòng cấp thấp hoặc lương thấp. Hiếm khi thấy được một ngân hàng có
được một cơ cấu tổ chức tinh vi để thực hiện việc phục vụ khách hàng và duy trì quan hệ
lâu dài bền chặt với khách hàng.
Mạch sống của mọi ngành nghề kinh doanh chính là khách hàng. Lợi nhuận có được từ
doanh thu trừ chi phí. Doanh số được quan tâm trước và chi phí phát sinh liên quan thì
sau. Khách hàng là người quyết định doanh số dựa trên sự nhận thức của họ về chất
lượng của sản phẩm và sự phục vụ. Nói khác đi, chất lượng quyết định lợi nhuận và chính
khách hàng là người xác định và quyết định chất lượng là gì và cần phải như
thế nào. Sau sự thành công của các phong trào quản lý chất lượng, như Quản lý chất
lượng toàn diện trong lĩnh vực sản xuất, thì các chuỗi cửa hàng bán thức ăn nhanh, hãng
hà...
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TRONG
LĨNH VỰC NGÂN HÀNG
Để cung cấp thêm một góc nhìn về quản lý chất lượng
trong lĩnh vực ngân hàng, chúng tôi giới thiệu bài viết của ông Rene T. Domingo, Giáo
sư Học viện Quản trị Châu Á (Asian Institute of Management), Tổng giám đốc Công ty
Business Recovery and Turn-around Inc., tác giả của cuốn sách nổi tiếng trong lĩnh vực
quản trị chất lượng “Quality Means Survival”. Nhận định của tác giả có thể gây tranh cãi
và có thể chưa phù hợp với tình hình của các ngân hàng Việt Nam, nhưng hy vọng bài
viết này sẽ cung cấp thêm một số ý tưởng để người đọc cùng suy nghĩ về tương lai của
chất lượng dịch vụ của chúng ta và các hành động cụ thể để thực hiện đúng phương châm
đã đề ra: “Luôn hướng đến sự hoàn hảo để phục vụ khách hàng”.
Hầu hết các nhà ngân hàng đều cho rằng ngân hàng là loại công nghiệp tài chính chứ
hông phải là công nghiệp dịch vụ. Vì thế, khuynh hướng cạnh tranh của họ dựa trên năng
lực về tài chính nhiều hơn là chất lượng dịch vụ. Họ dành hết nguồn nhân lực, vật lực,
thời gian và hệ thống cho việc quản lý tài chính hơn là quản lý khách hàng và công tác
phục vụ. Trong thực tế thì hầu hết các chương trình ứng dụng được thiết kế là để kiểm
soát thay vì để thoả mãn khách hàng. Người ta thiết kế ra sản phẩm ngân hàng và quy
trình để tạo sự thuận tiện cho ngân hàng hơn là cho khách hàng. Một ngân hàng lớn có
thể có đến ba vị phó tổng giám đốc chịu trách nhiệm về việc quản lý tài sản ngân hàng
nhưng lại không có ai phụ trách lĩnh vực liên quan đến công tác phục vụ khách hàng và
xử lý than phiền. Việc tổ chức phục vụ và làm cho khách hàng hài lòng thường được các
ngân hàng xếp vào hàng thứ yếu và do đó, công việc này, nếu có, sẽ phân công cho một
người trưởng phòng cấp thấp hoặc lương thấp. Hiếm khi thấy được một ngân hàng có
được một cơ cấu tổ chức tinh vi để thực hiện việc phục vụ khách hàng và duy trì quan hệ
lâu dài bền chặt với khách hàng.
Mạch sống của mọi ngành nghề kinh doanh chính là khách hàng. Lợi nhuận có được từ
doanh thu trừ chi phí. Doanh số được quan tâm trước và chi phí phát sinh liên quan thì
sau. Khách hàng là người quyết định doanh số dựa trên sự nhận thức của họ về chất
lượng của sản phẩm và sự phục vụ. Nói khác đi, chất lượng quyết định lợi nhuận và chính
khách hàng là người xác định và quyết định chất lượng là gì và cần phải như
thế nào. Sau sự thành công của các phong trào quản lý chất lượng, như Quản lý chất
lượng toàn diện trong lĩnh vực sản xuất, thì các chuỗi cửa hàng bán thức ăn nhanh, hãng
hàng không, khách sạn, siêu thị và các ngành dịch vụ khác bắt đầu nhìn nhận chất lượng
là lý do tồn tại của mình. Ngân hàng và các định chế tài chính khác như công ty bảo hiểm
và quỹ đầu tư thì tương đối chậm chạp trong việc chuyển hướng sang mô hình khách
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG - Trang 2
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG - Người đăng: wkjnguyen918-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG 9 10 740