Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nguồn vốn phi tiền gửi

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 742 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUẢN LÝ NGUỒN VỐN PHI
TIỀN GỬI

1

KẾT CẤU


Các nguồn vốn phi tiền gửi



Quản lý nguồn vốn phi tiền gửi



Kế hoạch huy động vốn phi tiền gửi
ngân hàng BIDV

2

Nguồn vốn phi tiền gửi của ngân
hàng
Vốn ngắn hạn

Vốn dài hạn

Vay thị trường quỹ liên bang

Vay thế chấp để đầu tư cơ sở hạ
tầng

Vay ngân hàng dự trữ liên bang khu vực

Tín phiếu vốn

Phát hành chứng chỉ tiền gửi có thể
chuyển nhượng

Giấy nợ thứ cấp dài hạn

Vay từ thị trường tiền gửi Châu Âu
Vay từ thị trường giấy nợ ngắn hạn
Hợp đồng mua lại

3

Vốn ngắn hạn
2. Vay ngân hàng dự trữ liên bang khu vực
 - Là cách FED cho vay thông qua “cửa sổ chiết
khấu” bằng cách ghi Có vào TK dự trữ của NH
đi vay tại NH dự trữ liên bang khu vực
Các loại hình vay dự trữ liên bang:
- Tín dụng điều chỉnh (thông dụng nhất)
- Tín dụng thời vụ
- Tín dụng mở rộng


4

Vốn ngắn hạn
3. Phát hành chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng
Là hình thức giấy nợ được phát hành nhằm thu hút vốn tạm thời dư thừa 
của các cá nhân, tổ chức và chính phủ.
Phân loại:

Phân loại 1

Phân loại 2

- CD trong nước
- CD USD
- Yankee CDs
- Thrift CDs

CDs lãi suất cố định
CDs lãi suất thay đổi

Đặc điểm:
­ CD 1 – 6 tháng được ưa chuộng nhất
­ Thanh khoản
5

II. LẬP DỰ TOÁN VỐN HUY ĐỘNG PHI TIỀN GỬI QUÝ 4/2011

3. Chiến lược huy động

 

Ta có thể sử dụng chiến lược huy động hỗn hợp dựa theo nhu cầu
vốn:
1. Nếu cần huy động vốn tức thời, ngắn hạn: Vay TCTD khác, Huy
động vốn vay từ ngân hàng nhà nước: vay chiết khấu, tái chiết khấu
GTCG nếu còn hạn mức chiết khấu, vay tái cấp vốn GTCG đủ điều
kiện phục vụ nhu cầu vốn tức thời; kết hợp với phát hàng chứng chỉ
tiền gửi phục vụ nhu cầu vốn ngắn hạn.
2. Nếu cần huy động vốn phục vụ cho các nhu cầu trung dài hạn: trước
hết đáp ứng nhu cầu tức thời thì vay của các TCTD khác, đáp ứng
nhu cầu ngắn hạn có thể vay NHNN, phát hành chứng chỉ tiền gửi,
đồng thời phát hành trái phiếu Ngân hàng phục vụ nhu cầu trung, dài
hạn.
37

Quản trị nguồn vốn phi tiền gửi
tại Ngân hàng BIDV

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

38

...
1
QU N LÝ NGU N V N PHI
TI N G I
Quản lý nguồn vốn phi tiền gửi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nguồn vốn phi tiền gửi - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quản lý nguồn vốn phi tiền gửi 9 10 477