Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ

Được đăng lên bởi thanh-cong-pham
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2813 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động Cho vay doanh nghiệp vừa
và nhỏ tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Hà Thành.

PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO NGHIÊN CỨU
Tín dụng ngân hàng là hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho các ngân
hàng thương mại đặc biệt là các NHTM của nước ta từ trước đến nay. Tuy nhiên,
hoạt động tín dụng luôn gắn liền với rủi ro. Hậu quả của rủi ro tín dụng đối với
ngân hàng thường rất nặng nề: làm tăng thêm chi phí của ngân hàng, thu nhập lại
giảm hoặc mất đi cùng với thất thoát vốn vay, làm tình hình tài chính xấu đi và
ảnh hưởng đến uy tín và vị thế của ngân hàng. Rủi ro tín dụng không chỉ ảnh
hưởng xấu đến kết quả kinh doanh của một ngân hàng mà còn có thể mang tính hệ
thống và ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tiền tệ ngân hàng cũng như toàn bộ
nền kinh tế. Chính vì vậy việc kiểm soát rủi ro trong hoạt động tín dụng là một
nhiệm vụ hết sức quan trọng trong hoạt động của các NHTM.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số
các doanh nghiệp, phát triển năng động trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế và
đóng góp lớn cho nền kinh tế. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ
nguồn vốn để mở rộng sản xuất và thực hiện tốt các chiến lược kinh doanh nên
nhu cầu về vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa là rất lớn. Vì vậy, cho vay doanh
nghiệp nhỏ và vừa thường chiếm tỷ lệ lớn trong cho vay tại hầu hết các ngân hàng.
Việc kiểm soát rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ giúp cho ngân
hàng đảm bảo phạm vi rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay chấp nhận được, hỗ
trợ việc phân bổ vốn hiệu quả hơn trong hoạt động cho vay, giảm thiểu các thiệt
hại phát sinh từ rủi ro tín dụng và tăng thêm lợi nhuận kinh doanh của ngân hàng.
Một ngân hàng hoạt động kinh doanh hiệu quả, có năng lực tài chính mạnh và

kiểm soát rủi ro trong giới hạn cho phép sẽ tạo được niềm tin ở khách hàng, nâng
cao được vị thế và uy tín đối với các tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng trong và
ngoài nước. Đây là điều vô cùng quan trong giúp ngân hàng đạt được mục tiêu
tăng trưởng và phát triển một cách bền vững.
Những điểm nêu trên là lý do để đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt
động Cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng ngân hàng NÔNG NGHIỆP
chi nhánh Hà Thành. ” được thực hiện sau đây.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Đề tài được đưa ra với mục đích:
-Khảo sát thực trạng quản lý rủi ro trong cho vay, nguyên nhân dẫn đến rủi
ro, các phương pháp kiểm soát rủi ro cho vay, tìm hiểu thuận lợi, khó khăn, kết
quả...
Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động Cho vay doanh nghiệp vừa
và nhỏ tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Hà Thành.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO NGHIÊN CỨU
Tín dụng ngân ng hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho các ngân
hàng thương mại đặc biệt các NHTM của ớc ta từ trước đến nay. Tuy nhiên,
hoạt động tín dụng luôn gắn liền với rủi ro. Hậu quả của rủi ro tín dụng đối với
ngân hàng thường rất nặng nề: m tăng thêm chi phí của ngân ng, thu nhập lại
giảm hoặc mất đi cùng với thất thoát vốn vay, làm tình hìnhi chính xấu đi
ảnh hưởng đến uy tín vị thế của ngân hàng. Rủi ro tín dụng không chỉ ảnh
hưởng xấu đến kết quả kinh doanh của một ngân hàng mà còn có thể mang tính h
thốngnh hưởng trực tiếp đến thị trường tiền tệ ngân hàng cũng như toàn bộ
nền kinh tế. Chính vậy việc kiểm soát rủi ro trong hoạt động tín dụng một
nhiệm vụ hết sức quan trọng trong hoạt động của các NHTM.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số
các doanh nghiệp, phát triển năng động trên nhiều nh vực của nền kinh tế
đóng góp lớn cho nền kinh tế. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng đủ
nguồn vốn để m rộng sản xuất thực hiện tốt các chiến ợc kinh doanh nên
nhu cầu về vốn của doanh nghiệp nhỏ vừa rất lớn. vậy, cho vay doanh
nghiệp nhỏ và vừa thường chiếm tỷ lệ lớn trong cho vay tại hầu hết các ngân hàng.
Việc kiểm soát rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa s giúp cho ngân
hàng đảm bảo phạm vi rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay chấp nhận được, hỗ
trợ việc phân bổ vốn hiệu quả hơn trong hoạt động cho vay, giảm thiểu các thiệt
hại phát sinh từ rủi ro tín dụng tăng thêm lợi nhuận kinh doanh của ngân hàng.
Một ngân hàng hoạt động kinh doanh hiệu quả, có năng lực i chính mạnh
Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ - Người đăng: thanh-cong-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ 9 10 601