Ktl-icon-tai-lieu

quản trị

Được đăng lên bởi Khanh Nu Tran
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

MỘT VÀI HOẠT ĐỘNG NHẰM NÂNG CAO
HIỆU QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN VIỄN THÔNG CMC

1

LỜI MỞ ĐẦU
Việt Nam ngày nay, đang bước vào công cuộc Công nghiệp hóa- Hiện đại
hóa đất nước.Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả bán hàng đang là mối quan tâm hàng
đầu của các doanh nghiệp.Chỉ Có nâng cao hiệu quả bán hàng thì doanh nghiệp mới
có thể tồn tại và phát triển. Chỉ có bán được hàng thì doanh nghiệp mới có thể thu
hồi được vốn kinh doanh, thu được lợi nhuận tiếp tục tái đầu tư mở rộng thị trường
kinh doanh và tạo sự phát triển vững chắc cho doanh nghiệp.
Xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, các sản phẩm dịch vụ không ngừng
đổi mới cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ. Người tiêu dùng có nhiều
sự lựa chọn hơn để tìm đến những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của
họ.Chính vì thế, hoạt động bán hàng ngay nay càng có cơ hội phát triển và bên cạnh
đó cũng gặp không ít khó khăn. Như vậy, để doanh nghiệp tồn tại và phát triển với
nền kinh tế thị trường hiện nay thì đòi hỏi doanh nghiệp phải làm thế nào để có một
hệ thống bán hàng tốt thích ứng kịp thời với những thay đổi thị hiếu của khách
hàng.Doanh nghiệp phải không ngừng phát triển và nâng cao dịch vụ, quản lí tốt hệ
thống bán hàng để nâng cao vị thế và chiếm lĩnh thị trường, đạt được mục tiêu đề
ra.
Do dó, nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động nâng cao hiệu quả bán
hàng. Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Viễn thông CMC, được sự giúp
đỡ nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn, của các thầy cô giáo trong khoa Kinh Tế
Quốc Tế, cùng cán bộ nhân viên trong Công ty, với những kiến thức tiếp thu trong
quá trình học tập tại trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng, Em chọn đề tài cho báo
cáo thực tập tốt nghiệp là:”Một vài hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng
tại Công ty Cổ phần Viễn thông CMC”.
Báo cáo này nghiên cứu thực tế các hoạt động bán hàng tại Công ty Cổ phần
Viễn thông CMC, từ đó đề xuất ra một vài giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán
hàng tại Công ty. Bố cục bài báo cáo gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần Viễn thông CMC
Chương 2: Thực trạng nâng cao hiệu quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Viễn
thông CMC
2

Chương 3: Một vài giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng tại Công ty
Cổ phần Viễn thông CMC
Vấn đề nâng cao hiệu quả bán hàng là một vấn đề phức tạp, do thời gian tìm
hiểu tại Công ty chưa được nhiều, tài liệu thu thập còn ít và kiến thức thực tiễn bản
thân còn hạn chế. Cho nên những đánh giá, phân tích trong bài báo cáo thực tập
không trá...



 
quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị - Người đăng: Khanh Nu Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
quản trị 9 10 906