Ktl-icon-tai-lieu

quản trị rủi ro

Được đăng lên bởi phuongmily1804
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 703 lần   |   Lượt tải: 3 lần
QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG
NGHIỆP DẦU KHÍ
Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp là một trong những vấn đề sống còn của doanh
nghiệp, của các nhà lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh của
sự hội nhập vào nền kinh tế thị trường thế giới. Trên thế giới và đặc biệt là trong
ngành Công nghiệp Dầu khí thì công tác quản trị rủi ro được coi trọng vào hàng
bậc nhất, đặc biệt là các loại rủi ro thường gặp như chính trị, an toàn môi trường,
biến động về giá, con người, công nghệ… mà dẫn đến sự khó khăn của doanh
nghiệp, thậm chí là phá sản ví dụ điển hình là sự cố tràn dầu tại Vịnh Mexico của
Công ty Dầu khí BP…
Trong các năm qua khủng khoảng kinh tế trên thế giới nói chung và Việt Nam nói
riêng đã dẫn đến một loạt các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, thậm chí là phá sản.
Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì năm 2013 có trên 55.000 doanh nghiệp
giải thể, ngừng hoạt động. Dầu khí cũng không phải ngoại lệ, trong những năm gần
đây bên cạnh những doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
làm ăn hiệu quả, một số các doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, dẫn đến các
khó khăn cho doanh nghiệp như mất khả năng cân đối tài chính, làm giảm vốn chủ
sở hữu… Câu hỏi đặt ra đối với các nhà quản lý, kinh tế là việc làm ăn thua lỗ và
phá sản của các doanh nghiệp là do nguyên nhân chính ở đâu? Khách quan hay chủ
quan? Việc thua lỗ này có được dự báo trước hay không? Và các giải pháp phòng
chống có được áp dụng để tránh các rủi ro này không? Ngoài ra còn kinh nghiệm
của các doanh nghiệp kinh doanh thành công trong giai đoạn khủng khoảng và khó
khăn này như thế nào? Bài viết này nhằm mục đích tìm hiểu sâu hơn về các vấn đề
chính trong quản trị rủi ro của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dầu khí
gồm các nội dung cơ bản sau:

1) Tầm quan trọng của Quản trị rủi ro trong quản trị doanh nghiệp hay Quản trị
rủi ro gắn liền với quản trị doanh nghiệp;
2)

Các rủi ro trọng yếu trong ngành Công nghiệp Dầu khí.

3)

Thực trạng quản trị rủi ro trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

4)

Các giải pháp Quản trị rủi ro trong các hoạt động Dầu khí

1) Quản trị rủi ro gắn liền với quản trị doanh nghiệp:

“Hoạt động kinh doanh chứa đựng nhiều rủi ro, nhưng cũng nhiều cơ hội để trụ
vững và phát triển cho người biết nắm bắt”theoStephen Wagner – Chuyên gia hàng
đầu về Quản trị rủi ro. Hay nói cách khác rủi ro là một sản phẩm phụ tất yếu của
mọi hoạt động. Các tổ chức không thể loại trừ hoàn toàn các rủi ro. Rủi ro của
doanh nghiệp là thiện hại...
QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG
NGHIỆP DẦU KHÍ
Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp là một trong những vấn đề sống còn của doanh
nghiệp, của các nhà lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh của
sự hội nhập vào nền kinh tế thị trường thế giới. Trên thế giới và đặc biệt là trong
ngành Công nghiệp Dầu khí thì công tác quản trị rủi ro được coi trọng vào hàng
bậc nhất, đặc biệt là các loại rủi ro thường gặp như chính trị, an toàn môi trường,
biến động về giá, con người, công nghệ… mà dẫn đến sự khó khăn của doanh
nghiệp, thậm chí là phá sản ví dụ điển hình là sự cố tràn dầu tại Vịnh Mexico của
Công ty Dầu khí BP…
Trong các năm qua khủng khoảng kinh tế trên thế giới nói chung và Việt Nam nói
riêng đã dẫn đến một loạt các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, thậm chí là phá sản.
Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì năm 2013 có trên 55.000 doanh nghiệp
giải thể, ngừng hoạt động. Dầu khí cũng không phải ngoại lệ, trong những năm gần
đây bên cạnh những doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
làm ăn hiệu quả, một số các doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, dẫn đến các
khó khăn cho doanh nghiệp như mất khả năng cân đối tài chính, làm giảm vốn chủ
sở hữu… Câu hỏi đặt ra đối với các nhà quản lý, kinh tế là việc làm ăn thua lỗ và
phá sản của các doanh nghiệp là do nguyên nhân chính ở đâu? Khách quan hay chủ
quan? Việc thua lỗ này có được dự báo trước hay không? Và các giải pháp phòng
chống có được áp dụng để tránh các rủi ro này không? Ngoài ra còn kinh nghiệm
của các doanh nghiệp kinh doanh thành công trong giai đoạn khủng khoảng và khó
khăn này như thế nào? Bài viết này nhằm mục đích tìm hiểu sâu hơn về các vấn đề
chính trong quản trị rủi ro của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dầu khí
gồm các nội dung cơ bản sau:
1) Tầm quan trọng của Quản trị rủi ro trong quản trị doanh nghiệp hay Quản trị
rủi ro gắn liền với quản trị doanh nghiệp;
2) Các rủi ro trọng yếu trong ngành Công nghiệp Dầu khí.
3) Thực trạng quản trị rủi ro trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
4) Các giải pháp Quản trị rủi ro trong các hoạt động Dầu khí
quản trị rủi ro - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị rủi ro - Người đăng: phuongmily1804
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
quản trị rủi ro 9 10 351