Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị rủi ro paper4

Được đăng lên bởi Quỳnh Hoa
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 523 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nội dung chính của Paper:
- Quá trình tạo ra sản phẩm tài chính cấu trúc.
- Tại sao sản phẩm tài chính cấu trúc ít rủi ro.
- Nguyên thị trường tài chính cấu trúc sụp đỗ.
Tài chính cấu trúc hiểu đơn giản là một sản phẩm có thể tập hợp những tài
sản rủi ro có tính thanh khoản kém, sau đó tạo ra những chứng khoán có thể
có được xếp hạng AAA, tức là xếp hạng tín dụng cao nhất, nhờ đó mà
người nắm giữ những tài sản rủi ro thay vì phải vay vốn với mức lãi suất
cao, bây giờ có thể sử dụng sản phảm tài chính để huy động vốn với mức rẻ
hơn, và tương tự, nhà đầu tư cũng có thể sở hữu được những chứng khoán ít
rủi ro hơn.
Chính vì vậy, khi ra đời, sản phẩm này nhận được sự yêu mến của cả nhà
đầu tư và các nhà phát hành ra nó. Nó đem lại thu nhập lớn cho Wall Street
và các cơ quan đánh giá xếp hạng tín dụng. Nhưng đến năm 2008, sản
phẩm tài chính cấu trúc không còn sức hấp dẫn như lúc nó ra đời nữa, và thị
trường sản phẩm tài chính cấu trúc gần như sụp đổ.
Vì thế paper này sẽ nói về những vấn đề sau: một sản phẩn tài chính cấu
trúc được ra đời như thế nào? Bằng cách nào mà nó có thể tập hợp các tài
sản có rủi ro và sau đó tạo ra được những chứng khoán được xếp hạng tín
dụng rất cao? Một vấn đề nữa, bài paper đi trả lời câu hỏi, liệu những sản
phẩm tài chính này có thật sự ít rủi ro như người ta đã nhận định hay là có
sai sót trong việc xếp hạng các sản phẩm tài chính cấu trúc.
QUÁ TRÌNH TẠO RA SẢN PHẨM TÀI CHÍNH CẤU TRÚC
Bắt đầu từ những sản phẩm có rủi ro tín dụng mà một doanh nghiệp có thể
nắm giữ: như là các giấy nợ, các trái phiếu, các khoản cho vay có tài sản thế
chấp, hay kể cả là khoản phải thu trên bản cân đối kế toán. Tại sao nói đây
là những tài sản có rủi ro tín dụng? Nói đơn giản doanh nghiệp nắm giữ
những khoản này, nôm na là chủ nợ của những khoản nợ này, và có rủi ro là
con nợ không thanh toán, nên đây là những sản phẩm có rủi ro tín dụng, và
một đặc điểm chung của những tài sản này là có một dòng tiền thanh toán
định kì nhưng tính thanh khoản lại kém.
Vấn đề được đặt ra là, nếu bây giờ doanh nghiệp cần tiền mặt, liệu ngoài
những cách thông thường như trực tiếp đi vay nợ, hoặc phát hành cổ phần
với chi phí cao, thì doanh nghiệp còn các nào để huy động vốn hay không.
Câu trả lời là, một sản phẩm được sáng tạo ra đó là tài chính cấu trúc, nhờ
một quá trình gọi là chứng khoán hóa, những sản phẩm có rủi ro tín dụng và
thanh khoản kém này, tạo ra được những chứng khoán có thể được giao
dịch dễ dàng trên thị trường vốn, và do đó mang lại tiền mặt cho doanh

...
Nội dung chính của Paper:
- Quá trình tạo ra sản phẩm tài chính cấu trúc.
- Tại sao sản phẩm tài chính cấu trúc ít rủi ro.
- Nguyên thị trường tài chính cấu trúc sụp đỗ.
Tài chính cấu trúc hiểu đơn giản một sản phẩm thể tập hợp những tài
sản rủi ro có tính thanh khoản kém, sau đó tạo ra những chứng khoán có thể
được xếp hạng AAA, tức là xếp hạng n dụng cao nhất, nhờ đó
người nắm giữ những tài sản rủi ro thay phải vay vốn với mức i suất
cao, bây giờ có thể sử dụng sản phảm tài chính để huy động vốn với mức rẻ
hơn, và tương tự, nhà đầu tư cũng có thể sở hữu được những chứng khoán ít
rủi ro hơn.
Chính vậy, khi ra đời, sản phẩm này nhận được sự yêu mến của cả nhà
đầu tư và các nhà phát hành ra nó. Nó đem lại thu nhập lớn cho Wall Street
các quan đánh giá xếp hạng tín dụng. Nhưng đến năm 2008, sản
phẩm tài chính cấu trúc không còn sức hấp dẫn như lúc nó ra đời nữa, và thị
trường sản phẩm tài chính cấu trúc gần như sụp đổ.
thế paper y s i về những vấn đề sau: một sản phẩn tài chính cấu
trúc được ra đời như thế nào? Bằng cách nào thể tập hợp các tài
sản rủi ro sau đó tạo ra được những chứng khoán được xếp hạng tín
dụng rất cao? Một vấn đ nữa, bài paper đi trả lời câu hỏi, liệu những sản
phẩm tài chính này thật sự ít rủi ro như người ta đã nhận đnh hay
sai sót trong việc xếp hạng các sản phẩm tài chính cấu trúc.
QUÁ TRÌNH TẠO RA SẢN PHẨM TÀI CHÍNH CẤU TRÚC
Bắt đầu từ những sản phẩm rủi ro tín dụng mà một doanh nghiệp thể
nắm giữ: như là các giấy nợ, các trái phiếu, các khoản cho vay có tài sản thế
chấp, hay kể cả khoản phải thu trên bản cân đối kế toán. Tại sao i đây
những tài sản rủi ro tín dụng? Nói đơn giản doanh nghiệp nắm giữ
những khoản này, nôm na là chủ nợ của những khoản nợ này, và có rủi ro là
con nợ không thanh toán, nên đây những sản phẩm rủi ro tín dụng,
một đặc điểm chung của những tài sản này một dòng tiền thanh toán
định kì nhưng tính thanh khoản lại kém.
Vấn đề được đặt ra là, nếu bây gi doanh nghiệp cần tiền mặt, liệu ngoài
những cách thông thường như trực tiếp đi vay nợ, hoặc phát hành cổ phần
với chi phí cao, thì doanh nghiệp cònc nào để huy động vốn hay không.
Câu trả lời là, một sản phẩm được sáng tạo ra đó tài chính cấu trúc, nhờ
một quá trình gọi là chứng khoán hóa, những sản phẩm có rủi ro tín dụng và
thanh khoản kém này, tạo ra được những chứng khoán thể được giao
dịch dễ dàng trên thị trường vốn, và do đó mang lại tiền mặt cho doanh
Quản trị rủi ro paper4 - Trang 2
Quản trị rủi ro paper4 - Người đăng: Quỳnh Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Quản trị rủi ro paper4 9 10 576