Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

Được đăng lên bởi nguyenquocphong1210
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại học Kinh tếTP.HCM

Bài giảng mônQuản TrịRủi Ro Tài Chính

KhoaTCDN

QUAN TRỊ RUI RO TAI CHINH

Sự hình thành và phát triển TT quyền chọn

Đầu thập niên 1900, một nhóm các công ty gọi là Hiệp hội các Nhà môi giới và Kinh doanh quyền chọn
mua và quyền chọn bán đã thành lập thị trường các quyền chọn.
Có tính chất là một thị trường OTC nên tồn tại nhiều khuyết điểm.

■

Không có tính thanh khoản

■

Rủi ro tín dụng rất cao

■

Phí giao dịch lớn

1

Đại học Kinh tếTP.HCM

Bài giảng mônQuản TrịRủi Ro Tài Chính

KhoaTCDN

Sự hình thành và phát triển TT quyền chọn

■ Năm 1973, CBOT cho ra đời Sàn giao dịch quyền chọn tập trung, gọi là CBOE.
■

Giao dịch quyền chọn mua vào ngày 26/4/1973. Các hợp đồng quyền chọn bán đầu tiên được đưa vào
giao dịch trong tháng 6/1977.

■

CBOE đã bổ sung một trung tâm thanh toán đảm bảo cho người mua rằng người bán sẽ thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ theo hợp đồng. Vì vậy, người mua quyền chọn không còn phải lo lắng về rủi ro tín dụng của
người bán. Điều này khiến quyền chọn trở nên hấp dẫn hơn đối với công chúng.

Các thuật ngữ cơ bản của quyền chọn

■ Một hợp đồng quyền chọn để mua một tài sản gọi làquyền chọn mua.
■ Một hợp đồng quyền chọn để bán một tài sản là mộtquyền chọn bán.
■ Mức giá cố định mà người mua hợp đồng quyền chọn có thể mua hoặc bán tài sản gọi làgiá thực
hiên.
■ Quyền mua hoặc bán tài sản ở mức giá cố định chỉ tồn tại cho đến mộtngày đáo hạncụ thể.
■ Người mua quyền chọn phải trả cho người bán quyền chọn một khoản tiền gọi làphí quyền chọn.

2

Đại học Kinh tếTP.HCM

Bài giảng mônQuản TrịRủi Ro Tài Chính

KhoaTCDN

Các thuật ngữ cơ bản của quyền chọn

Một quyền chọnkiểu Mỹ có thể được thực hiện vào bất kỳ ngày nào cho đến ngày đáo hạn.
Quyền chọnkiểu Châu Âuchỉ có thể được thực hiện vào ngày đáo hạn.
Vào ngày đáo hạn, nếu bạn thấy rằng giá cổ phiếu thấp hơn giá thực hiện, hoặc đối với quyền chọn bán,
giá cổ phiếu cao hơn giá thực hiện, bạn để choquyền chọn hết hiệu lựcbằng cách không làm gì cả.

Quyền chọn mua (a call)

Quyền chọn mua là một quyền chọn để mua một tài sản ở một mức giá cố định - giá thực hiện.
Ví dụ: vào ngày 15/8/2012, cổ phiếu của Microsoft có giá là $47,78. Một quyền chọn mua cụ thể có giá thực
hiện là $50 và có ngày đáo hạn là 10/10. Người mua quyền chọn này nhận được quyền mua cổ phiếu vào bất
cứ lúc nào cho đến ngày 10/10 ở mức giá $50 một cổ phiếu. Vì vậy, người bán quyền chọn đó có nghĩa vụ bán
cổ phiếu ở mức giá $50 một cổ phiếu bất cứ khi nào mà người mua muốn cho đến ngày 10/10. Vì đặc ...
Đại học Kinh tếTP.HCM
KhoaTCDN
Bài giảng mônQun TrRi Ro Tài Chính
QUAN TR RUI RO TAI CHINH
Sự hình thành và phát trin TT quyn chọn
Đầu thập niên 1900, một nhóm các công ty gọi là Hiệp hội các Nhà môi giới và Kinh doanh quyền chọn
mua và quyền chọn bán đã thành lập thị trường các quyền chọn.
Có tính chất là một thị trường OTC nên tồn tại nhiều khuyết điểm.
■ Không có tính thanh khoản
■ Rủi ro tín dụng rất cao
■ Phí giao dịch lớn
1
Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp - Người đăng: nguyenquocphong1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp 9 10 434