Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình thẩm định dự án tín dụng đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 3564 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SINHVIENNGANHANG.COM

Lời mở đầu
Trong những năm qua, thực hiện đường lối chính sách mà Đảng và
nhà nước đã đề ra, kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến sâu sắc: Từ
một nước nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển, giờ đây nền kinh tế Việt Nam
đã phát triển khá vững chắc, bước đầu thoát khỏi những khó khăn do thời kỳ
trước để lại. Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu mà Đảng và nhà nước đã
đề ra: Đến năm 2020, đưa Việt Nam trở thành một nước Công nghiệp hoáHiện đai hoá thì đòi hỏi cả nước cần phải nỗ lực hơn nữa. Trong giai đoạn
này, Việt Nam cần tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy
móc hiện đại, xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất... đổi mới kỹ
thuật công nghệ. Điều này trên thực tế vấp phải một trở ngại rất lớn đó là
thiếu hụt vốn từ các thành phần kinh tế trong nước. Hơn nữa, các dự án đầu
tư như vậy đòi hỏi số vốn lớn, thời gian hoàn vốn lâu mà không phải bất kỳ
doanh nghiệp, cá nhân nào cũng có thể đáp ứng. Do vậy, sự trợ giúp từ phía
hệ thống ngân hàng là điêù kiện quan trọng để dự án đầu tư thành công.
Ngân hàng là tổ chức hoạt động mang tính chất lợi nhuận. Mọi hoạt
động của ngân hàng đều huớng tới hiệu quả kinh tế, tìm cách phân tán và
giảm thiểu rủi ro. Vì vậy, trước mỗi dự án đầu tư, ngân hàng đều phải thẩm
định xem dự án có khả thi không, doanh nghiệp có khả năng hoàn vốn, thu
lợi nhuận không, và nhất là có khả năng trả nợ, lãi cho ngân hàng không.
Thẩm định dự án đầu tư là bước đầu tiên và quan trọng nhất để đảm bảo
rằng khoản cho vay đạt được ba tiêu chí cơ bản: lợi nhuận- an toàn- lành
mạnh. Để có thể tìm hiểu rõ hơn vấn đề thẩm định, qua quá trình kiến tập tại
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh tôi đã chọn đề
tài: ‘Quy trình thẩm định dự án tín dụng đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại
Thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh‘. Đề tài được hoàn thành dưới sự hướng

SINHVIENNGANHANG.COM
dẫn của giảng viên Đào Thu Giang và sự giúp đỡ của cán bộ tại ngân hàng
Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Vinh.
Bố cục của đề tài được trình bày như sau:
Phần I: Khái quát về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi
nhánh Vinh.
Phần II: Quy trình thẩm định dự án đầu tư tại Chi nhánh.
Phần III: Một số nhận xét và ý kiến đề xuất

SINHVIENNGANHANG.COM

Phần I: Khái quát về Ngân Hàng TMCP Ngoại
Thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh.
I.Lịch sử hình thành và phát triển
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh thành
lập ngày 01/7/1989 theo quyết định số 15/ NH – QĐ của tổng giám đốc
Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, trên cơ ...
SINHVIENNGANHANG.COM
Lời mở đầu
Trong những năm qua, thực hiện đường lối chính sách mà Đảng
nhà nước đã đề ra, kinh tế Việt Nam đã những chuyển biến sâu sắc: Từ
một nước nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển, giờ đây nền kinh tế Việt Nam
đã phát triển khá vững chắc, bước đầu thoát khỏi những khó khăn do thời kỳ
trước để lại. Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu mà Đảng và nhà nước đã
đề ra: Đến năm 2020, đưa Việt Nam trở thành một ớc Công nghiệp hoá-
Hiện đai hoá thì đòi hỏi cả nước cần phải nỗ lực hơn nữa. Trong giai đon
này, Việt Nam cần tập trung đầu vào sở htầng, trang thiết bị máy
móc hiện đại, xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất... đổi mới k
thuật công nghệ. Điều này trên thực tế vấp phải một trở ngại rất lớn đó
thiếu hụt vốn từ các thành phần kinh tế trong nước. Hơn nữa, các dự án đầu
như vậy đòi hỏi số vốn lớn, thời gian hoàn vốn lâu không phải bất kỳ
doanh nghiệp, nhân nào cũng thể đáp ứng. Do vậy, sự trợ giúp từ phía
hệ thống ngân hàng là điêù kiện quan trọng để dự án đầu tư thành công.
Ngân hàng là tổ chức hoạt động mang tính chất lợi nhuận. Mọi hoạt
động của ngân hàng đều huớng tới hiệu quả kinh tế, tìm cách phân tán và
giảm thiểu rủi ro. vậy, trước mỗi dự án đầu tư, ngân hàng đều phải thẩm
định xem dự án khả thi không, doanh nghiệp khả năng hoàn vốn, thu
lợi nhuận không, nhất khả năng trả nợ, lãi cho ngân ng không.
Thẩm định dự án đầu là bước đầu tiên quan trọng nhất để đảm bảo
rằng khoản cho vay đạt được ba tiêu chí bản: lợi nhuận- an toàn- lành
mạnh. Để có thể tìm hiểu rõ hơn vấn đề thẩm định, qua quá trình kiến tập tại
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Vinh tôi đã chọn đề
tài: ‘Quy trình thẩm định dự án tín dụng đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại
Thương Việt Nam Chi nhánh Vinh‘. Đề tài được hoàn thành dưới sự hướng
Quy trình thẩm định dự án tín dụng đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình thẩm định dự án tín dụng đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Quy trình thẩm định dự án tín dụng đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương 9 10 74