Ktl-icon-tai-lieu

QUY TRÌNH THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG L/C NHẬP TẠI NGÂN HÀNG VPBANK CHI NHÁNH GIA ĐỊNH

Được đăng lên bởi MyTrinh
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2312 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

QUY TRÌNH THANH TOÁN QUỐC TẾ
BẰNG L/C NHẬP TẠI NGÂN HÀNG
VPBANK CHI NHÁNH GIA ĐỊNH

Giảng viên Hướng dẫn:

Ths. NGUYỄN THỊ

TỨ
Sinh viên thực hiện :
MSSV:
Khóa:

HỒ QUỐC HUY
70900328
13

TPHCM, THÁNG 5 NĂM 2013

LỜI CẢM ƠN
Thực tập là quá trình tham gia học hỏi, so sánh, nghiên cứu và ứng dụng
những kiến thức đã học vào thực tế công việc.
Báo cáo thực tập vừa là cơ hội để sinh viên trình bày những nghiên cứu về
vấn đề mình quan tâm trong quá trình thực tập, đồng thời cũng là một tài liệu quan
trọng giúp giảng viên học viên kiểm tra đánh giá quá trình học tập và kết quả thực
tập của mỗi sinh viên.
Để hoàn thành báo cáo thực tập này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, em trân
trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:
- Ban Giám đốc, các anh chị đang công tác tại VPBank CN Gia Định đã tận
tình giảng dạy, đã quan tâm, giúp đỡ, tin tưởng tạo điều kiện cho tôi tiếp xúc với
công việc của quý cơ quan, không chỉ truyền thụ cho tôi những kiến thức nền tảng
mà còn là đạo đức hành chính và tinh thần của một công chức tương lai.
- Ths.Trần Thị Thu Thủy, giảng viên phụ trách và hướng dẫn nhóm thực tập
đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo tôi trước và trong quá trình thực tập, xây dựng báo
cáo.

NHẬN XÉT CỦA DOANH NGHIỆP THỰC TẬP
Sinh viên: Hồ Quốc Huy
MSSV:
70900328
Lớp:
09070101
Khóa:
13
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.........................................................................................................................


 
!""#$%&%
'("&)
!*+$%,
%!"
 -./'0

 1&'
 23433567
 85
%9":;6385
QUY TRÌNH THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG L/C NHẬP TẠI NGÂN HÀNG VPBANK CHI NHÁNH GIA ĐỊNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY TRÌNH THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG L/C NHẬP TẠI NGÂN HÀNG VPBANK CHI NHÁNH GIA ĐỊNH - Người đăng: MyTrinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
QUY TRÌNH THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG L/C NHẬP TẠI NGÂN HÀNG VPBANK CHI NHÁNH GIA ĐỊNH 9 10 610