Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình thông báo LC và thanh toán bộ chứng từ hàng xuất khẩu tại ngân hàng thương mại

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 3004 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Bài tiểu luận Thanh Toán Quốc Tế

GVHD: TS.Trầm Thị Xuân Hương

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA NGÂN HÀNG
TIỂU LUẬN MÔN: THANH TOÁN QUỐC TẾ
**********************

ĐỀ TÀI:

QUI TRÌNH THÔNG BÁO L/C VÀ THANH TOÁN
BỘ CHỨNG TỪ HÀNG XUẤT KHẨU TẠI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Nhóm 03 NH 03 K33
0

GVHD

: TS. Trầm Thị Xuân Hương

SVTH

: Nhóm 03 NH3 -K33

Bài tiểu luận Thanh Toán Quốc Tế

GVHD: TS.Trầm Thị Xuân Hương

TPHCM, Ngày 19 Tháng 5 Năm 2010

Thành viên nhóm:
1.
2.
3.
4.
5.

Lê Thị Hồng Cẩm
Huỳnh Thụy Thảo Ly
Trần Thanh Nam
Hoàng Minh Tiến
Lê Thị Hoài Vân

02
17
19
35
41

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
.................................
Bài tiểu luận Thanh Toán Quốc Tế GVHD: TS.Trầm Thị Xuân Hương
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA NGÂN HÀNG
TIỂU LUẬN MÔN: THANH TOÁN QUỐC TẾ
**********************
ĐỀ TÀI:
QUI TRÌNH THÔNG BÁO L/C VÀ THANH TOÁN
BỘ CHỨNG TỪ HÀNG XUẤT KHẨU TẠI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
GVHD : TS. Trầm Thị Xuân Hương
SVTH : Nhóm 03 NH3 -K33
Nhóm 03 NH 03 K33
0
Quy trình thông báo LC và thanh toán bộ chứng từ hàng xuất khẩu tại ngân hàng thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình thông báo LC và thanh toán bộ chứng từ hàng xuất khẩu tại ngân hàng thương mại - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Quy trình thông báo LC và thanh toán bộ chứng từ hàng xuất khẩu tại ngân hàng thương mại 9 10 467