Ktl-icon-tai-lieu

Rủi ro lãi suất NHTM

Được đăng lên bởi Hvbin Bin
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 7325 lần   |   Lượt tải: 36 lần
Rủi ro lãi suất NHTM

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LÃI SUẤT

1.

Định nghĩa về lãi suất:

Khi sử dụng bất kì một khoản tín dụng nào, người vay cũng phải trả một phần giá trị
ngoài phần gốc vay ban đầu. Tỉ lệ phần trăm của phần tăng thêm này so với phần gốc
vay ban đầu chính là lãi suất. Đối với một ngân hàng thì lãi suất tiền gửi dùng để tính lãi
phải trả cho người gửi tiền. Lãi suất cho vay dùng để tính lãi mà khách hàng phải trả cho
ngân hàng. Để ngân hàng kinh doanh có lãi thì về mặt nguyên tắc lãi suất cho vay bình
quân phải lớn hơn lãi suất tiền gửi bình quân.

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất tín dụng của ngân hàng:
1.1

. Chính sách điều hành lãi suất của ngân hàng nhà nước:

Ngày 16/5/2008 NHNN đã ban hành quyết định số 16/2008/QĐ-NHNN để thay thế cho
quyết định 546/2002/QĐ/NHNN về cơ chế lãi suất thoả thuận, quy định cách xác định lãi
suất cho vay của cácngân hàng thương mại không được vượt quá 150% lãi suất hiện hành
do hành nước công bố. Hiện nay các NHTM thực hiện cho vay cả theo lãi suất thoả thuận
và cho vay theo biên độ của lãi suất cơ bản (biên độ 150% lãi suất cơ bản do NHNN công
bố trong cùng thời kì). Còn hoạt động huy động vốn thì tuân theo đúng quy định theo
biên độ của lãi suất cơ bản.
2.2.

Tương quan cung – cầu trên thị trường vốn:

Tương quan cung cầu vốn của NHTM trên thị trường cũng là một nhân tố ảnh hưởng đến
lãi suất tín dụng của NHTM. Khi NHTM thừa vốn khả dụng, ngân hàng sẽ không khuyến
khích huy động vốn vì vậy lãi suất huy động của ngân hàng sẽ kém hấp dẫn. Ngược lại
lãi suất cho vay lại khá hấp hẫn để thu hút các khách hàng đến Ngân hàng vay vốn.
2.3.

Chính sách khách hàng của NHTM:

Lãi suất tín dụng của NHTM cũng phụ thuộc khá nhiều vào chính sách tín dụng của ngân
hàng. Ví dụ như đối với các khách hàng lớn, để khuyến khích việc mở tài khoản tại ngân

Nhóm 7

1

Rủi ro lãi suất NHTM

hàng mình thì các ngân hàng cũng đưa ra mức lãi suất cực kì cạnh tranh và các ưu đãi đi
kèm khác.

CHƯƠNG II: RỦI RO LÃI SUẤT TRONG NHTM

1.Định nghĩa về rủi ro lãi suất:
1.1 Định nghĩa:
Khi huy động vốn của doanh nghiệp và dân cư, ngân hàng phải trả lãi. Khi tài trợ, ngân
hàng thu lãi, lãi suất của các khoản cho vay, tiền gửi và chứng khoán thường xuyên biến
động, có thể làm gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng hoặc gây tổn thất cho ngân hàng.
Như vậy, rủi ro lãi suất là khả năng thu nhập giảm do chênh lệch lãi suất giảm khi lãi
suất thị trường thay đổi ngoài dự kiến gắn với thay đổi nhiều nhân tố khác như cấu trúc
và kỳ hạn của tài s...
Rủi ro lãi suất NHTM
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LÃI SUẤT
1. Định nghĩa về lãi suất :
Khi sử dụng bất một khoản tín dụng nào, người vay cũng phải tr một phần giá trị
ngoài phần gốc vay ban đầu. Tỉ lệ phần trăm của phần tăng thêm này so với phần gốc
vay ban đầu chính lãi suất. Đối với một ngân hàng thì lãi suất tiền gửi dùng để nh lãi
phải trả cho người gửi tiền. Lãi suất cho vay dùng để tính lãi mà khách hàng phải trả cho
ngân hàng. Để ngân hàng kinh doanhlãi thì về mặt nguyên tắc lãi suất cho vay bình
quân phải lớn hơn lãi suất tiền gửi bình quân.
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất tín dụng của ngân hàng:
1.1 . Chính sách điều hành lãi suất của ngân hàng nhà nước:
Ngày 16/5/2008 NHNN đã ban hành quyết định s 16/2008/QĐ-NHNN đthay thế cho
quyết định 546/2002/QĐ/NHNN về cơ chế lãi suất thoả thuận, quy định cách xác định i
suất cho vay của cácngân ng thương mại không được vượt quá 150% lãi suất hiện hành
do hành nước công bố. Hiện nay các NHTM thực hiện cho vay cả theo lãi suất thoả thuận
và cho vay theo biên độ của lãi suất cơ bản (biên độ 150% lãi suất cơ bản do NHNN công
bố trong cùng thời kì). Còn hoạt động huy động vốn thì tuân theo đúng quy định theo
biên độ của lãi suất cơ bản.
2.2. Tương quan cung – cầu trên thị trường vốn:
Tương quan cung cầu vốn của NHTM trên thị trường cũng là một nhân tố ảnh hưởng đến
lãi suất tín dụng của NHTM. Khi NHTM thừa vốn khả dụng, ngân hàng sẽ không khuyến
khích huy động vốn vậy lãi suất huy động của ngân ng sẽ kém hấp dẫn. Ngược lại
lãi suất cho vay lại khá hấp hẫn để thu hút các khách hàng đến Ngân hàng vay vốn.
2.3. Chính sách khách hàng của NHTM:
Lãi suất tín dụng của NHTM cũng phụ thuộc khá nhiều vào chính sách tín dụng của ngân
hàng. Ví dụ như đối với các khách hàng ln, để khuyến khích việc mở tài khoản tại ngân
Nhóm 7
1
Rủi ro lãi suất NHTM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Rủi ro lãi suất NHTM - Người đăng: Hvbin Bin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Rủi ro lãi suất NHTM 9 10 145