Ktl-icon-tai-lieu

Rủi ro lãi suất trong hệ thống kinh doanh ngân hàng và các giải pháp phòng ngừa

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 4048 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm vừa qua, cùng với những thành tựu đổi mới của đất
nước, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có những đổi mới sâu sắc đóng
góp vào việc ổn định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng công
nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, mở rộng quan hệ kinh tế với các nước
trong khu vực và trên thế giới . Tuy nhiên, bên cạnh đó, hoạt động ngân
hàng trong nền kinh tế thị trường cũng có nhiều khó khăn , tồn tại , những
rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh và uy tín
của các ngânhàng.
Đặc biệt , trong xu thế tự do hoá tài chính hiện nay, việc điều hạn
chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam đã dần dần từng bước chuyển sang
sử dngj các công cụ gián tiệp, việc quy định trần lãi suất cho vay đối với
các NH
TM đã được bãi bỏ thay bằng việc công vố lãi suất cơ bản cùng với sự
cho phép các biên độ dao động. Lãi suất đã bước đầu được tự do hoá với
việc NHNN bỏ cơ chế khống chế lãi suất cho vay ngoại tệ với các NHTM,
điều này dẫn đến những biến động thường xuyên của lãi suất thị trường.
Trước những diễn biến lãi suất tăng, giảm như vậy, nhiều NHTM Việt Nam
đã phải chịu thiệt hại và bị suy giảm khả năng sinh lợi. Mặc dù một số
NHTM đã nhận thức được vấn đề này, nhưng chưa ngân hàng nào có được
hệ thống quản lý rủi ro một cách hoàn thiện Nếu tình tràng này tiếp tục kéo
dài , trong tương lai các ngân hàng có thể phải gánh chiụu những hậu quả
nặng nên hơn, thậm chí gây ảnh hưởng đến sự an toàn trong kinh doanh
của ngân hàng cũng như sự an toàn của cả hệ thống. Vì thế, việc đi sâu
nghiên cứu về “Rủi ro lãi suất trong hệ thống kinh doanh ngân hàng và
các giải pháp phòng ngừa “phù hợp là rrất cần thiết và quan trọng với
mỗi ngân hàng.
Đó cũng chính là lý do vì sao em chọn đề tài này.
Đề án được chia làm ba phần :
-Phần 1: Lời mở đầu
-Phần 2: Nội dung
-Phần 3: Kết luận

Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu nhưng đề án không tránh khỏi được
những thiếu xót. Em mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy cô để đề án
trở nên tốt hơn nưã.
Em xin cảm ơn Ths Phan Thị Hạnh đã giúp em rất nhiều để có thể
hoàn thiện đề án này.

PHẦN 2 : NỘI DUNG
Chương 1 : Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng
1. Khái niệm cơ bản vè rủi ro lãi suất:
1.1.Ví dụ
1.1.1.Ví dụ:
Giả sử ngân hang A đang có nhu cầu cho vay 100 triệu có thời hạn 1 năm
với lãi suất cố định là 10%/năm. Ngân hàng Q tìm kiếm nguồn hco vay
bằng cách vay trên thị trường liên ngân hàng 200 triệu vớ lãi suất cố định là
6%/năm, nếu vay 1 năm và 7%/năm, nếu vay hai năm.
1.1.2 Tình trạn...
PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm vừa qua, cùng với những thành tựu đổi mới của đất
nước, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã những đổi mới sâu sắc đóng
góp vào việc ổn định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng công
nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, mở rộng quan hệ kinh tế với các nước
trong khu vực và trên thế giới . Tuy nhiên, n cạnh đó, hoạt động ngân
hàng trong nền kinh tế thị trường cũng nhiều khó khăn , tồn tại , những
rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh uy tín
của các ngânhàng.
Đặc biệt , trong xu thế tự do hoá tài chính hiện nay, việc điều hạn
chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam đã dần dần từng bước chuyển sang
sử dngj các công cụ gián tiệp, việc quy định trần lãi suất cho vay đối với
các NH
TM đã được bãi bỏ thay bằng việc công vố lãi suất cơ bản cùng với sự
cho phép các biên độ dao động. Lãi suất đã bước đầu được tự do hoá với
việc NHNN bỏ chế khống chế lãi suất cho vay ngoại tệ với các NHTM,
điều này dẫn đến những biến động thường xuyên của lãi suất thị trường.
Trước những diễn biến lãi suất tăng, giảm như vậy, nhiều NHTM Việt Nam
đã phải chịu thiệt hại bị suy giảm khả năng sinh lợi. Mặc một số
NHTM đã nhận thức được vấn đề này, nhưng chưa ngân hàng nào được
hệ thống quản lý rủi ro một cách hoàn thiện Nếu tình tràng này tiếp tục kéo
dài , trong tương lai các ngân hàng có thể phải gánh chiụu những hậu quả
nặng nên hơn, thậm chí gây ảnh hưởng đến sự an toàn trong kinh doanh
của ngân hàng ng n sự an toàn của cả hệ thống. thế, việc đi sâu
nghiên cứu về “Rủi ro lãi suất trong hệ thống kinh doanh ngân hàng và
các giải pháp phòng ngừa phù hợp rrất cần thiết quan trọng với
mỗi ngân hàng.
Đó cũng chính là lý do vì sao em chọn đề tài này.
Đề án được chia làm ba phần :
-Phần 1: Lời mở đầu
-Phần 2: Nội dung
-Phần 3: Kết luận
Rủi ro lãi suất trong hệ thống kinh doanh ngân hàng và các giải pháp phòng ngừa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Rủi ro lãi suất trong hệ thống kinh doanh ngân hàng và các giải pháp phòng ngừa - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Rủi ro lãi suất trong hệ thống kinh doanh ngân hàng và các giải pháp phòng ngừa 9 10 656