Ktl-icon-tai-lieu

Rủi ro thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi Xun Green Ốc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.2.1.

Phương thức chuyển tiền (Remittance):

1.2.1.1. Khái niệm phương thức chuyển tiền:
Phương thức chuyển tiền là phương thức thanh toán đơn giản nhất, trong đó một khách hàng
trả tiền (người mua, nhà nhập khẩu….) yêu cầu ngân hàng phục vụ mình chuyển một số tiền
nhất định cho người hưởng lợi (người bán, nhà xuất khẩu, người nhận tiền…) ở một địa điểm
xác định và trong một thời gian nhất định.
1.2.1.2. Rủi ro khi áp dụng phương thức chuyển tiền:
Nghiệp vụ chuyển tiền là phương thức đơn giản, trong đó người chuyển tiền và người nhận
tiền tiến hành thanh toán trực tiếp với nhau.
Ngân hàng chỉ là trung gian và chỉ hưởng hoa hồng mà không bị ràng buộc bất kì trách nhiệm
nào.
+ Việc trả tiền hay không phụ thuộc vào thiện chí của nhà nhập khẩu,
+ nhà nhập khẩu có thể sau khi nhận được hàng nhưng không tiến hành chuyển tiền,
+ hoặc cố tình dây dưa kéo dài thời hạn trả tiền để chiếm dụng vốn của nhà xuất khẩu quyền
lợi của tổ chức xuất khẩu không được đảm bảo.
=>>. Chính vì vậy mà trong ngoại thương phương thức chuyển tiền này chỉ áp dụng trong
trường hợp các bên mua bán có uy tín và tin cậy lẫn nhau hoặc thường dùng để thanh toán
các chi phí liên quan đến xuất nhập khẩu như: bảo hiểm, vận chuyển, bưu điện….

2 Nhờ thu trơn (Clean Collection):
là phương thức thanh toán trong đó nhà xuất khẩu sau khi giao hàng cho nhà nhập khẩu,chỉ
ký phát tờ hối phiếu (hoặc nhờ thu tờ Séc) đòi tiền nhà nhập khẩu và yêu cầu ngân hàng thu
số tiền ghi trên tờ hối phiếu, không kèm theo một điều kiện nào cả. –
Rủi ro : Do việc trả tiền trong phương thức nhờ thu trơn không căn cứ vào bộ chứng từ
hàng hóa, mà chỉ dựa vào hối phiếu do nhà xuất khẩu ký phát, do đó:
* Rủi ro chủ yếu thuộc về nhà xuất khẩu, bao gồm:
• Nếu nhà nhập khẩu vỡ nợ, thì nhà XK chẳng bao giờ nhận được tiền thanh toán.
• Nếu năng lực tài chính của nhà nhập khẩu kém, thì việc thanh toán sẽ dây dưa, chậm trễ và
tốn kém.
• Nếu nhà nhập khẩu chủ tâm lừa đảo, vẫn nhận hàng nhưng từ chối thanh toán hay từ chối
ký chấp nhận thanh toán hối phiếu kỳ hạn.

• Đến hạn thanh toán hối phiếu kỳ hạn, mà nhà nhập khẩu không thể thanh toán hoặc không
muốn thanh toán (do tình hình tài chính, kinh doanh nhà nhập khẩu trở nên xấu đi, hay nhà
nhập khẩu phát sinh chủ tâm lừa đảo) thì nhà xuất khẩu có thể kiện ra tòa nhưng rất tốn kém
và không phải lúc nào cũng nhận được tiền.
* Rủi ro đối với nhà nhập khẩu:
Rủi ro có thể phát sinh khi hối phiếu đòi tiền đến trước và phải thực hiện nghĩa vụ thanh
toán =>> người NK nhờ NH bảo lãnh , tro...
1.2.1. Phương thức chuyển tiền (Remittance):
1.2.1.1. Khái niệm phương thức chuyển tiền:
Phương thức chuyển tiền là phương thức thanh toán đơn giản nhất, trong đó một khách hàng
trả tiền (người mua, nhà nhập khẩu….) yêu cầu ngân hàng phục vụ mình chuyển một số tiền
nhất định cho người hưởng lợi (người bán, nhà xuất khẩu, người nhận tiền…) ở một địa điểm
xác định và trong một thời gian nhất định.
1.2.1.2. Rủi ro khi áp dụng phương thức chuyển tiền:
Nghiệp vụ chuyển tiền là phương thức đơn giản, trong đó người chuyển tiền và người nhận
tiền tiến hành thanh toán trực tiếp với nhau.
Ngân hàng chỉ là trung gian và chỉ hưởng hoa hồng mà không bị ràng buộc bất kì trách nhiệm
nào.
+ Việc trả tiền hay không phụ thuộc vào thiện chí của nhà nhập khẩu,
+ nhà nhập khẩu có thể sau khi nhận được hàng nhưng không tiến hành chuyển tiền,
+ hoặc cố tình dây dưa kéo dài thời hạn trả tiền để chiếm dụng vốn của nhà xuất khẩu quyền
lợi của tổ chức xuất khẩu không được đảm bảo.
=>>. Chính vì vậy mà trong ngoại thương phương thức chuyển tiền này chỉ áp dụng trong
trường hợp các bên mua bán có uy tín và tin cậy lẫn nhau hoặc thường dùng để thanh toán
các chi phí liên quan đến xuất nhập khẩu như: bảo hiểm, vận chuyển, bưu điện….
2 Nhờ thu trơn (Clean Collection):
là phương thức thanh toán trong đó nhà xuất khẩu sau khi giao hàng cho nhà nhập khẩu,chỉ
ký phát tờ hối phiếu (hoặc nhờ thu tờ Séc) đòi tiền nhà nhập khẩu và yêu cầu ngân hàng thu
số tiền ghi trên tờ hối phiếu, không kèm theo một điều kiện nào cả. –
Rủi ro : Do việc trả tiền trong phương thức nhờ thu trơn không căn cứ vào bộ chứng từ
hàng hóa, mà chỉ dựa vào hối phiếu do nhà xuất khẩu ký phát, do đó:
* Rủi ro chủ yếu thuộc về nhà xuất khẩu , bao gồm:
• Nếu nhà nhập khẩu vỡ nợ, thì nhà XK chẳng bao giờ nhận được tiền thanh toán.
• Nếu năng lực tài chính của nhà nhập khẩu kém, thì việc thanh toán sẽ dây dưa, chậm trễ và
tốn kém.
• Nếu nhà nhập khẩu chủ tâm lừa đảo, vẫn nhận hàng nhưng từ chối thanh toán hay từ chối
ký chấp nhận thanh toán hối phiếu kỳ hạn.
Rủi ro thanh toán quốc tế - Trang 2
Rủi ro thanh toán quốc tế - Người đăng: Xun Green Ốc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Rủi ro thanh toán quốc tế 9 10 602