Ktl-icon-tai-lieu

Rủi ro tín dụng và một số biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại Việt Nam

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2770 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phạm Khánh Linh

ĐHDL Phương Đông

LỜI MỞ ĐẦU
Trong quá trình phát triển của một đất nước, Ngân hàng đóng một vai
trò rất quan trọng. Nó là hệ thần kinh của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, nền
kinh tế chỉ có thể phát triển với tốc độ cao nếu có một hệ thống Ngân hàng
hoạt động ổn định và có hiệu quả, không thể có tăng trưởng trong khi hệ
thống tổ chức và hoạt động của Ngân hàng yếu kém và lạc hậu. Như vậy đòi
hỏi Ngân hàng phải phát triển tương xứng và hoạt động có hiệu quả trong
hoạt động lưu thông tiền tệ.
Điều hoà lưu thông tiền tệ chủ yếu thông qua hoạt động tín dụng, hoạt
động tín dụng là xương sống của hệ thống Ngân hàng thương mại, cụ thể là
quá trình huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả của Ngân hàng sẽ giúp
cho các thành phần kinh tế phát triển ổn định và ngược lại.
Nước ta đang trong qúa trình Công nghiệp hoá - hiện đại hoá với đường lối
phát triển nền kinh tế nhiều thành phần có sự điều tiết của Nhà nước đã tạo
tiền đề cho sự khách quan khôi phục và phát triển các thành phần kinh tế.
Thành phần kinh tế ngoài quốc doanh với những tiềm năng và ưu thế sẵn có
đã nhanh chóng thích nghi với cơ chế kinh tế thị trường ngày càng khẳng
định vị trí và vai trò quan trọng không thể thiếu của mình trong công cuộc đổi
mới nền kinh tế.
Hoạt động của Ngân hàng có nhiều bước chuyển biến tích cực. Tuy
nhiên, trong nền kinh tế đầy biến động rủi ro là điều không thể tránh khỏi đối
với tất cả các thành phần kinh tế. Những nguy cơ tiềm ẩn như sự không trung
thực của khách hàng, vốn vay bị sử dụng sai mục đích, khách hàng phá sản
hay do suy thoái kinh tế... đều có thể biến một khoản vay chất lượng cao
thành một khoản nợ khó đòi. Đó là chưa kể đến những kẽ hở do hệ thống
pháp luật chưa hoàn chỉnh gây nên những phiền toái cho khách hàng và Ngân
hàng trong quá trình hoạt động cũng như tạo điều kiện cho những ý đồ xấu
của khách hàng hay cán bộ Ngân hàng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

Phạm Khánh Linh

ĐHDL Phương Đông

của nhà nước . Đây là mối đe doạ mà bất cứ Ngân hàng nào cũng phải đương
đầu.
Nhiệm vụ quan trọng và trọng tâm của quản lý các Ngân hàng thương
mại là phải nâng cao chất lượng tín dụng, đưa ra các biện pháp phòng ngừa
và hạn chế rủi ro tín dụng đối với các thành phần kinh tế nói chung và các
thành phần kinh tế ngoài quốc doanh nói riêng.
Nhận thức rõ được tính cấp bách của vấn đề trên, sau một thời gian
nghiên cứu và tìm hiểu em xin mạnh dạn được trình bày một số biện pháp
phòng ngừa rủi to tín dụng qua đề tài: ''Rủi ro tín dụng và một số biện pháp
p...
ĐHDL Phương Đông Phạm Khánh Linh
LỜI MỞ ĐẦU
Trong quá trình phát triển của một đất nước, Ngân hàng đóng một vai
trò rất quan trọng. hệ thần kinh của toàn b nền kinh tế quốc dân, nền
kinh tế chỉ thể phát triển với tốc độ cao nếu một hệ thống Ngân hàng
hoạt động ổn định hiệu quả, không thể tăng trưởng trong khi hệ
thống tổ chức và hoạt động của Ngân hàng yếu kém lạc hậu. Như vậy đòi
hỏi Ngân hàng phải phát triển tương xứng và hoạt động hiệu quả trong
hoạt động lưu thông tiền tệ.
Điều hoà lưu thông tiền tệ chủ yếu thông qua hoạt động tín dụng, hoạt
động tín dụng ơng sống của hệ thống Ngân hàng thương mại, cụ thể
quá trình huy động vốn sử dụng vốn hiệu quả của Ngân hàng sẽ giúp
cho các thành phần kinh tế phát triển ổn định và ngược lại.
Nước ta đang trong qúa trình Công nghiệp hoá - hiện đại hoá với đường li
phát triển nền kinh tế nhiều thành phần sự điều tiết của Nhà nước đã tạo
tiền đ cho sự khách quan khôi phục và phát triển các thành phần kinh tế.
Thành phần kinh tế ngoài quốc doanh với những tiềm năng ưu thế sẵn
đã nhanh chóng thích nghi vi chế kinh tế thị trường ngày càng khẳng
định vị trí và vai trò quan trọng không thể thiếu của mình trong công cuộc đổi
mới nền kinh tế.
Hoạt động của Ngân hàng nhiều bước chuyển biến tích cực. Tuy
nhiên, trong nền kinh tế đầy biến động rủi ro là điều không thể tránh khỏi đối
với tất cả các thành phần kinh tế. Những nguy cơ tiềm ẩn như sự không trung
thực của khách hàng, vốn vay bị sử dụng sai mục đích, khách hàng phá sản
hay do suy thoái kinh tế... đều thể biến một khoản vay chất ng cao
thành một khoản nợ k đòi. Đó là chưa kể đến những kẽ hở do hệ thống
pháp luật chưa hoàn chỉnh gây nên những phiền toái cho khách hàng và Ngân
hàng trong quá trình hoạt động ng n tạo điều kiện cho những ý đxấu
của khách hàng hay cán bộ Ngân hàng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
Rủi ro tín dụng và một số biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Rủi ro tín dụng và một số biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại Việt Nam - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Rủi ro tín dụng và một số biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại Việt Nam 9 10 915