Ktl-icon-tai-lieu

Slide Thuyết Trình Bội Chi Ngân Sách Nhà Nước

Được đăng lên bởi linhlinhbabylove
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1549 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hea
ven
G ro
up

Dream innovation

BỘI CHI NGÂN SÁCH VÀ NỢ CÔNG

A. BỘI CHI NGÂN SÁCH

Khái niệm
 Thâm hụt ngân sách nhà nước, hay còn gọi
là bội chi ngân sách nhà nước, là tình trạng
khi tổng chi tiêu của ngân sách nhà nước
vượt quá các khoản thu "không mang tính
hoàn trả" của ngân sách nhà nước.

Phân loại
 Thâm hụt cơ cấu là các khoản thâm hụt được
quyết định bởi những chính sách tùy biến của
chính phủ như quy định thuế suất, trợ cấp bảo
hiểm xã hội hay quy mô chi tiêu cho giáo dục,
quốc phòng,...

Phân loại
 Thâm hụt chu kỳ là các khoản thâm hụt
gây ra bởi tình trạng của chu kỳ kinh tế,
nghĩa là bởi mức độ cao hay thấp của sản
lượng và thu nhập quốc dân. Ví dụ khi nền
kinh tế suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp tăng sẽ
dẫn đến thu ngân sách từ thuế giảm xuống
trong khi chi ngân sách cho cho trợ cấp thất
nghiệp tăng lên.

THỰC TRẠNG BỘI CHI NGÂN
SÁCH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
HIỆN NAY .

THỰC TRẠNG BỘI CHI NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY .
 Năm 2012, mức bội chi ngân sách nhà nước
được Quốc hội nhất trí thông qua là 140.200 tỷ
đồng, bằng 4,8% GDP.

NGUYÊN NHÂN BỘI CHI NSNN

 Nhà nước ko sắp xếp được nhu cầu chi tiêu phù
hợp với khả năng
 Cơ cấu chi ngân sách Nhà nước ko hợp lý, lãng
phí, thất thoát kinh phí
 Không có biện pháp hiệu quả khai thác đủ nguồn
thu và bồi dưỡng nguồn thu do kinh tế suy thoái
hay ảnh hưởng bởi thiên tai, chiến tranh

CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC BỘI CHI
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIÊT NAM
HIỆN NAY

 1.TĂNG THU GIẢM CHI
• TĂNG THU (Tăng thuế)
• GIẢM CHI
- Cắt giảm nguồn đầu tư từ ngân sách và tín
dụng nhà nước , cắt bỏ các hạng mục đầu
tư kém hiệu quả của các doanh nghiệp nhà
nước , Cắt giảm chi thường xuyên của bộ
máy nhà nước các cấp

CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC BỘI CHI
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIÊT NAM
HIỆN NAY

2. BIỆN PHÁP VAY NỢ
 Vay nợ trong nước (dưới hình thức phát
hành công trái ,trái phiếu… )
Vay nợ nước ngoài (phát hành trái phiếu
bằng ngoại tệ mạnh ra nước ngoài ,vay
bằng hình thức tín dụng … )

TRONG NƯỚC
 Ưu điểm :Đây là biện pháp cho phép chính
phủ có thể giảm bội chi ngân sách mà không
cần phải tăng cơ sở tiền tệ hoặc giảm dư trữ
quốc tê . Vì vậy ,biện pháp này được coi là
một cách hiệu quả để kiềm chế lạm phát
 Nhược điểm : viêc khắc phục bội chi ngân
sách bằng nợ tuy không gây ra lạm phát trước
mắt nhưng nó lại có thể làm tăng áp lực lạm
phát trong tương lai nếu như tỷ lệ nợ trong
GDP liên tục tăng . Thứ nữa ,viêc vay từ dân
trực tiếp sẽ làm giảm khả năng khu vực tư nhân
trong việc tiếp cận tín dụng và gây sức ép l...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide Thuyết Trình Bội Chi Ngân Sách Nhà Nước - Người đăng: linhlinhbabylove
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Slide Thuyết Trình Bội Chi Ngân Sách Nhà Nước 9 10 786