Ktl-icon-tai-lieu

So sánh hệ thống tài chính của Việt Nam và Mỹ

Được đăng lên bởi thuytrangtn95
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1656 lần   |   Lượt tải: 5 lần
SO SÁNH HỆ THỐNG TÀI CHÍNH CỦA VIỆT NAM VÀ MỸ

DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 1: Bộ máy tổ chức NHNN
Hình 2: Bộ máy tổ chức FED
Hình 3: Bản đồ các khu vực quản lý của các Ngân hàng FED khu vực
Bảng 1: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các TCTD Việt Nam từ 01/2008 – 01/2011.
Bảng 2: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo Quyết định 379 và Quyết định 79
Bảng 3: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các TCTD ở Mỹ tháng 12/2010
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
BH: Bảo hiểm
BHTG: Bảo hiểm tiền gửi
CK: chứng khoán
CSHT: cơ sở hạ tầng
FED: Cục dự trữ liên bang Mỹ (federal reserve system)
NGNN: Ngân hàng Nhà nước
NHDT: Ngân hàng dự trữ
NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
NHQG: Ngân hàng Quốc gia
NHTK: Ngân hàng tiết kiệm
NHTM: Ngân hàng thương mại
NHTW: Ngân hàng Trung Ương
TCNH: Tài chính – Ngân hàng
TCTD: tổ chức tín dụng
TTCK: Thị trường chứng khoán
TTTC: Thị trường tài chính

GVHD: TS. BÙI THỊ MAI HOÀI

Trang 1

SO SÁNH HỆ THỐNG TÀI CHÍNH CỦA VIỆT NAM VÀ MỸ

A. PHẦN MỞ ĐẦU
Trong xu thế hội nhập mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới hiện nay, hệ thống tài
chính đóng vai trò quan trọng vì tạo ra các kênh chuyển tải vốn từ người thừa vốn đến
người thiếu vốn, cung cấp các dịch vụ tài chính như: chia sẻ rủi ro, tính lỏng, thông tin
các giao dịch tài chính. Hoạt động của các tổ chức tài chính trên thế giới đã ra đời và
phát triển mạnh mẽ…Tính ưu việt của các tổ chức tài chính này đã tạo nên một kênh
dẫn vốn rất quan trọng đến các doanh nghiệp và thực tế cho thấy hoạt động của các tổ
chức tài chính là một trong những nhân tố đẩy nhanh trình độ phát triển công nghệ ở
các nước, nhất là đối với các nước chậm phát triển. Đối với một số quốc gia trên thế
giới thì nhu cầu về vốn đầu tư là rất lớn. Và để đáp ứng được nhu cầu này một số
nước đã rất tích cực trên mọi biện pháp để thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.
Tuy nhiên trong thời gian qua vốn đầu tư còn bị hạn chế bởi nhiều nguyên nhân khác
nhau trong đó có chính sác đầu tư còn nhiều bất cập. Nhằm khắc phục tình trạng này
việc đưa ra một cơ chế đầu tư hợp lý là điều cần thiết. Chính vì vậy các tổ chức tài
chính ra đời ở những nước này là một giải pháp hữu hiệu.
Tuy nhiên hoạt động của các tổ chức tài chính này còn mới mẻ sơ khai chưa có
môi trường pháp lý và định hướng rõ ràng. Thiếu những văn bản pháp quy hoàn chỉnh
và đồng bộ, có một số văn bản pháp quy đến nay đã không còn phù hợp. Và tất nhiên
để hoạt động ngày một hiệu quả hơn, các tổ chức tài chính đều mong muốn đất nước
có một hệ thống tài chính rõ ràng, tối ưu và đi sát với thực tiễn hiện nay.
Hệ thống tài...
SO SÁNH HỆ THỐNG TÀI CHÍNH CỦA VIỆT NAM VÀ MỸ
DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 1: Bộ máy tổ chức NHNN
Hình 2: Bộ máy tổ chức FED
Hình 3: Bản đồ các khu vực quản lý của các Ngân hàng FED khu vực
Bảng 1: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các TCTD Việt Nam từ 01/2008 – 01/2011.
Bảng 2: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo Quyết định 379 và Quyết định 79
Bảng 3: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các TCTD ở Mỹ tháng 12/2010
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
BH: Bảo hiểm
BHTG: Bảo hiểm tiền gửi
CK: chứng khoán
CSHT: cơ sở hạ tầng
FED: Cục dự trữ liên bang Mỹ (federal reserve system)
NGNN: Ngân hàng Nhà nước
NHDT: Ngân hàng dự trữ
NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
NHQG: Ngân hàng Quốc gia
NHTK: Ngân hàng tiết kiệm
NHTM: Ngân hàng thương mại
NHTW: Ngân hàng Trung Ương
TCNH: Tài chính – Ngân hàng
TCTD: tổ chức tín dụng
TTCK: Thị trường chứng khoán
TTTC: Thị trường tài chính
GVHD: TS. BÙI THỊ MAI HOÀI Trang 1
So sánh hệ thống tài chính của Việt Nam và Mỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
So sánh hệ thống tài chính của Việt Nam và Mỹ - Người đăng: thuytrangtn95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
So sánh hệ thống tài chính của Việt Nam và Mỹ 9 10 144