Ktl-icon-tai-lieu

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION THE LIBRARY MANAGEMENT SOFTWARE

Được đăng lên bởi Huỳnh Tấn Ngàn
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1591 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM
Khoa KH & KT Máy Tính

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION
THE LIBRARY MANAGEMENT SOFTWARE

Nhóm Anonymous:
Huỳnh Tấn Ngàn
Thái Quang Quý
Trần Thế Anh
Phạm Văn Hải

– 51102184
– 51102852
– 51100149
– 51100998

Thành phố HCM, ngày 16/04/2014

1

Lời nói đầu
Ngày nay công nghệ thông tin đã gắn liền với thực tế cuộc sống hằng ngày. Vai trò của
công nghệ thông tin ngày càng lớn, và đang ngày càng được triển khai rộng rãi.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục là một việc làm hết sức cần thiết
trong thời đại bây giờ. Trong lĩnh vực thông tin thư viện, công nghệ thông tin đã làm
thay đổi căn bản phương thức tìm tài liệu, rút ngắn thời gian đăng kí thông tin cũng
như các thủ tục rườm rà khác.
Để tiến tới xây dựng một thư viện hiện đại thì không thể thiếu hệ thống phần mềm
quản lý thư viện. Một thư viện hiện đại phải có một hệ thống quản lý dành riêng cho
nó, để có dễ dàng hơn trong các thao tác như đăng kí thành viên, tìm kiếm thông tin
sách, mượn trả sách….
Dưới đây là đặc tả yêu cầu phần mềm quản lý thư viện, nhằm cho thấy các yêu cầu
cũng như các chức năng chính có trong hệ thống quản lý thư viện thường dùng

2

MỤC LỤC

3

1.

Mục đích
1.1. Lời giới thiệu
Tài liệu này cung cấp mô tả đầy đủ các chức năng và thông số kĩ
thuật của hệ thống phần mềm quản lý thư viện.
Tài liệu này dùng để cung cấp đầy đủ các thông tin cho đối tượng
sử dụng hệ thống sau này, ngoài ra còn là một tham khảo tương đối
chi tiết cho các kĩ sư trong quá trình hiện thực hệ thống

1.2. Phạm vi
Hệ thống này được thiết kế để chạy trên máy chủ và các máy tính
con. Hệ thống có nhiệm vụ chủ yếu là quản lý các thành viên, quản
lý sách, việc mượn trả sách…
Người dùng có thể đăng kí thành viên, tìm kiếm thông tin sách…
trong thư viện.Ngoài ra người dùng còn có thể mượn, trả sách …
Các thông tin về cách tài khoản, sách, danh mục, ngày mượn, ngày
trả đều được quản lý và cập nhật bởi thủ thư của thư viện.
Người dùng và thủ thư sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho
việc tìm kiếm sách, mượn, trả sách … vì mọi việc có thể được làm
online.

1.3. Các thuật ngữ
CSDL: cơ sở dữ liệu
Sequence Diagram: lược đồ tuần tự
Activity Diagram: biểu đồ hoạt động

1.4. Tài liệu tham khảo



Slide môn công nghệ phần mềm của trường đại học Bách
Khoa TPHCM
Ian Sommerville (2010), Software Engineering (9th
ed.), ISBN 978-0-137-03515-1, Addison Wesley


1.5. Tổng quan về tài liệu
Phần còn lại của tài liệu này sẽ tổng quát các chức...
Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM
Khoa KH & KT Máy Tính
SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION
THE LIBRARY MANAGEMENT SOFTWARE
Nhóm Anonymous:
 
 
 
 !" 
Thành ph HCM, ngày 16/04/2014
1
SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION THE LIBRARY MANAGEMENT SOFTWARE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION THE LIBRARY MANAGEMENT SOFTWARE - Người đăng: Huỳnh Tấn Ngàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION THE LIBRARY MANAGEMENT SOFTWARE 9 10 461