Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng vốn trong ngân hàng

Được đăng lên bởi nguyenanhtuan270693
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 690 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG
1. Thêm khách hàng cá nhân hoặc nhà bán lẻ
- Thao tác:
+ Bước 1: Từ menu “Khách hàng”, click vào “Thêm mới và chọn “Khách hàng
Cá nhân hoặc Nhà bán lẻ”
+ Bước 2: Hiển thị màn hình nhập liệu thông tin khách hàng như hình bên dưới:



+ Bước 3: Nhập thông tin khách hàng. Các trường có dấu (*) là các trường bắt
buộc nhập. Các trường khác nếu có thông tin thì bạn có thể nhập luôn hoặc trong quá
trình chăm sóc công ty nếu có thêm thông tin thì bạn có thể cập nhật lại sau.
Chú ý:


Ngoài ra bạn muốn đính kèm file của khách hàng lên hệ thống, click vào

biểu tượng để upload file.
. Các thao tác trên danh sách khách hàng
 Thao tác đối với nhiều bản ghi: Là thao tác với đồng thời nhiều khách hàng cùng một lúc.

 Thao tác với một khách hàng cũng thực hiện tương tự như thao tác với nhiều khách hàng
 .Thao tác tùy chọn cột hiển thị: Sắp xếp tùy ý các cột được hiển thị lên danh sách. Chọn

biểu tượng hình bánh xe như hình dưới, sau đó hệ thống sẽ hiển thị popup tùy chọn cột
hiển thị:



Sau đó bạn check chọn vào các cột cần hiển thị và click vào nút “Lưu” để lưu



lại. Khi đó danh sách khách hàng chỉ hiển thị những cột đã được tích.
Bạn có thể thay đổi lại thứ tự hiển thị các cột bằng cách click vào tên cột cần
di chuyển sau đó kéo và di chuyển đến vị trí mong muốn.

2. Import khách hàng.
 Thao tác:

+ Bước 1: Từ danh sách khách hàng bạn click vào icon

:

+ Bước 2: Hệ thống mở ra form import khách hàng như hình bên dưới. Xác
định đối tượng khách hàng muốn import vào hệ thống là khách hàng cá nhân hay
tổ chức để tải file mẫu tương ứng về.

+ Bước 3: Nhập dữ liệu vào file excel (xem cách nhập ở phần Chú ý)
+ Bước 4: Sau khi nhập liệu vào file mẫu, trên giao diện import, click "Browser" để
chọn đường dẫn đến file dữ liệu. Tích chọn loại khách hàng đang thực hiện import là
cá nhân hay tổ chức, sau đó chọn "Bắt đầu import" để tiến hành import dữ liệu vào
hệ thống, chọn "Hủy" để hủy bỏ các thao tác vừa thực hiện.
+ Bước 5: Khi import xong hệ thống thông báo kết quả upload. Trong trường hợp hệ
thống thông báo trùng bạn cần xem lại file dữ liệu bị trùng ở file excel.
Chú ý:
+ Trường hợp không muốn sử dụng file mẫu với các cột mà hệ thống đã có sẵn thì
bạn vào tab cấu hình import để tích chọn lại cột và kéo thả từng trường để thay đổi vị trí
của trường đó trên file excel, sau đó lưu lại thì hệ thống sẽ tạo ra file mẫu mới.
+ Thứ tự các cột trên file excel phải giống với thứ tự các cột đã thiết lập trong cấu
hình import, trường hợp muốn thay đổ...
I. QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG
1. Thêm khách hàng cá nhân hoặc nhà bán lẻ
- Thao tác:
+ Bước 1: T menu “Khách hàng”, click vào “Thêm mới chọn “Khách hàng
Cá nhân hoặc Nhà bán lẻ”
+ Bước 2: Hiển thị màn hình nhập liệu thông tin khách hàng như hình bên dưới:
+ Bước 3: Nhập thông tin khách hàng. c trường dấu (*) các trường bắt
buộc nhập. Các trường khác nếu thông tin thì bạn thể nhập luôn hoặc trong quá
trình chăm sóc công ty nếu có thêm thông tin thì bạn có thể cập nhật lại sau.
Chú ý:
Ngoài ra bạn muốn đính kèm file của khách hàng lên hệ thống, click vào
biểu tượng để upload file.
. Các thao tác trên danh sách khách hàng
Thao tác đối với nhiều bản ghi: Là thao tác với đồng thời nhiều khách hàng cùng một lúc.
Sử dụng vốn trong ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng vốn trong ngân hàng - Người đăng: nguyenanhtuan270693
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Sử dụng vốn trong ngân hàng 9 10 607