Ktl-icon-tai-lieu

Sự hình thành và phát triển của đồng tiền chung Châu Âu

Được đăng lên bởi Ruồi Giấm
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 3761 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
BỘ MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ

ĐỀ TÀI

MÔN: KINH TẾ QUỐC TẾ
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: THẦY NGÔ VĂN PHONG

LƯU HÀNH NỘI BỘ - NĂM HỌC 2011

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
BỘ MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ

ĐỀ TÀI

MÔN: KINH TẾ QUỐC TẾ
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: THẦY NGÔ VĂN PHONG

Danh sách các thành viên:
1. Nguyễn Lan Anh

TC3

2. Phạm Thị Ánh Hồng

TC3

3. Đặng Thị Thanh Huyền

TC3

4. Phạm Thị Thuý Ngần

TC3

5. Nguyễn Thị Diệu Linh

TC3

6. Tạ Thị Thuý

TC3

7. Phan Thị Đài Trang

TC3

Mục Lục

H

iện nay, trên Thế Giới đang có một xu hướng là hình thành
liên kết kinh tế quốc tế mà trước hết là theo khu vực.Và đây
cũng đang trở thành mô hình chủ yếu của nền kinh tế thế giới

với các liên minh lớn: NAFTA, AFTA, ASEAN, WTO,... Những tổ chức hay liên
minh này thành lập ra để nhằm bảo vệ quyền lợi của những nước thành viên của
nó, và tạo ra một bức tường vững chắc cho sự phát triển về mặt Kinh tế- Xã hội
của các quốc gia gia nhập. Trong đó nổi bật lên với bề dày lịch sử và các thành
tích đã đạt được là Liên minh châu Âu (EU)- đây là một liên minh kinh tế chính trị
bao gồm 27 quốc gia thành viên chủ yếu thuộc Tây Âu và được thành lập bởi Hiệp
ước Maastricht vào ngày 1 tháng 11 năm 1993 dựa vào Cộng đồng châu ÂU (EC).
Đây là một tổ chức có hệ thống thể chế điều hành siêu quốc gia do chính phủ các
nước thành viên đứng đầu. Và nhằm đạt được hiệu quả liên kết cao hơn nữa, liên
minh này đã đưa ra đồng tiền chung EURO vào ngày 1-1-1999, đánh dấu quá trình
tiến tới thống nhất châu Âu về cả kinh tế và chính trị.
Trước ngưỡng cửa của thế kỷ XXI, liên minh kinh tế và tiền tệ châu Âu
đang trở thành một cực rất mạnh của nền kinh tế thế giới, thúc đẩy việc thống nhất
tiền tệ để hoàn thiện thị trường chung châu Âu. Sự kiện liên minh tiền tệ châu Âu
ra đời không chỉ tác động đến các nước thành viên của liên minh châu Âu mà còn
ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam.
Thông qua bài tiểu luận này, chúng tôi sẽ phân tích sâu hơn về liên minh
kinh tế châu Âu và nhất là về đồng tiền chung EURO nổi tiếng của khu vực này.
Tìm hiểu về cơ sở lý luận, quá trình ra đời và phát triển, lợi ích và hạn chế cũng
như tác động của liên minh tiền tệ châu Âu đến nên kinh tế các khu vực.
Xin chân thành cám ơn thầy Ngô Văn Phong đã giúp chúng em trong việc
chọn lực đề tài và tìm tài liệu phù hợp.

A.LIÊN MINH CHÂU ÂU

1.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ...
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
BỘ MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ
ĐỀ TÀI
MÔN: KINH TẾ QUỐC TẾ
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: THẦY NGÔ VĂN PHONG
LƯU HÀNH NỘI BỘ - NĂM HỌC 2011
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
Sự hình thành và phát triển của đồng tiền chung Châu Âu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự hình thành và phát triển của đồng tiền chung Châu Âu - Người đăng: Ruồi Giấm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Sự hình thành và phát triển của đồng tiền chung Châu Âu 9 10 156