Ktl-icon-tai-lieu

Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến kinh tế vĩ mô Việt Nam

Được đăng lên bởi Bu Haha
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1046 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến kinh tế vĩ
mô Việt Nam
PGS.,TS. Hạ Thị Thiều Dao1
Mặc dù không phải là một yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng thường xuyên
hoặc không là yếu tố quyết định nhưng các cuộc khủng hoảng kinh tế bùng nổ
trên phạm vi thế giới luôn gây ra những tác động nhất định đến các nền kinh tế
là thành viên của nó. Khủng hoảng tài chính, khủng hoảng kinh tế toàn cầu có
ảnh hưởng đến hầu hết các nền kinh tế. Sự ảnh hưởng của khủng hoảng đến các
nền kinh tế là khác nhau, phụ thuộc vào mức độ hội nhập của nền kinh tế đó với
nền kinh tế toàn cầu. Việt Nam cũng không nằm ngoài những tác động đó.
Trong bài viết này, tác giả đánh giá tác động của khủng hoảng kinh tế đến nền
kinh tế Việt Nam qua các kênh đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, kiều hối, ngoại
thương; đánh giá những phản ứng chính sách của Việt Nam nhằm giảm bớt tác
động này và đưa ra các gợi ý những giải pháp để ứng xử trong nền kinh tế thế
giới ngày càng biến động.
1. Cơ sở lý thuyết
Trong bối cảnh của một nền kinh tế mở nói chung, đặc biệt là các nền
kinh tế đang phát triển, những ảnh hưởng của một cuộc khủng hoảng thế giới
được lan truyền qua các kênh như kênh tài chính, kênh ngoại thương, kênh đầu
tư trực tiếp, kênh kiều hối…(Akyuz, 2010), (Clipa và Caraganciu, 2009).
Ðể giảm bớt tác động từ khủng hoảng kinh tế thế giới, các nước có thể sử
dụng chính sách kích cầu. Kích cầu hiệu quả phải đảm bảo đúng đối tượng, kịp
thời và ngắn hạn (Stone và Cox, 2008). Bên cạnh chính sách tài khóa (CSTK) thì
chính sách tiền tệ (CSTT) nới lỏng cũng được sử dụng để chống suy giảm kinh
tế (Schiller, 2010). Wieland (2008) nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về ảnh
hưởng của CSTT và CSTK cho rằng tác động trên thực tế của CSTK nhanh,
1

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM

mạnh hơn, đặc biệt thông qua chi tiêu chính phủ vì nó tác động trực tiếp đến
tổng cầu còn CSTT còn phải phụ thuộc vào độ nhạy cảm của đầu tư, tiết kiệm,
tiêu dùng đối với lãi suất.
Ðể giảm bớt tác động của biến động luồng vốn vào quá lớn, các giải pháp
được sử dụng nhằm tránh những tác động trái chiều của dòng vốn bao gồm: (i)
Mua vào lượng ngoại tệ thặng dư là phản ứng tại hầu hết các nền kinh tế (Drive
và đồng sự, 2005); (ii) Thực hiện nhiều biện pháp thận trọng vĩ mô để hạn chế
dòng vốn vào ồ ạt (Pradhan và đồng sự, 2011); (iii) Xác định đúng giá trị thực
của đồng tiền. Nếu đồng tiền bị đánh giá thấp, NHTW cần cho phép đồng tiền
lên giá; nếu đồng tiền đang chịu áp lực lên giá cao hơn giá trị thực,...
Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến kinh tế
mô Việt Nam
PGS.,TS. Hạ Thị Thiều Dao
1
Mặc không phải một yếu tố bên ngoài ảnh hưởng thường xuyên
hoặc không yếu tố quyết định nhưng các cuộc khủng hoảng kinh tế bùng nổ
trên phạm vi thế giới luôn gây ra những tác động nhất định đến các nền kinh tế
thành viên của nó. Khủng hoảng tài chính, khủng hoảng kinh tế toàn cầu
ảnh hưởng đến hầu hết các nền kinh tế. Sự ảnh hưởng của khủng hoảng đến các
nền kinh tế là khác nhau, phụ thuộc vào mức độ hội nhập của nền kinh tế đó với
nền kinh tế toàn cầu. Việt Nam cũng không nằm ngoài những tác động đó.
Trong bài viết này, tác giả đánh giá tác động của khủng hoảng kinh tế đến nền
kinh tế Việt Nam qua các kênh đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, kiều hối, ngoại
thương; đánh giá những phản ứng chính sách của Việt Nam nhằm giảm bớt tác
động này đưa ra các gợi ý những giải pháp để ứng x trong nền kinh tế thế
giới ngày càng biến động.
1. Cơ sở lý thuyết
Trong bối cảnh của một nền kinh tế m i chung, đặc biệt các nền
kinh tế đang phát triển, những nh ởng của một cuộc khủng hoảng thế giới
được lan truyền qua các kênh như kênh tài chính, kênh ngoại thương, kênh đầu
tư trực tiếp, kênh kiều hối…(Akyuz, 2010), (Clipa và Caraganciu, 2009).
Ðể giảm bớt tác động từ khủng hoảng kinh tế thế giới, các nước có thể sử
dụng chính sách kích cầu. Kích cầu hiệu quả phải đảm bảo đúng đối tượng, kịp
thờingắn hạn (StoneCox, 2008). Bên cạnh chính sách tài khóa (CSTK) thì
chính sách tiền tệ (CSTT) nới lỏng cũng được sử dụng để chống suy giảm kinh
tế (Schiller, 2010). Wieland (2008) nghiên cứu thuyết thực nghiệm về ảnh
hưởng của CSTT CSTK cho rằng tác động trên thực tế của CSTK nhanh,
1
Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM
Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến kinh tế vĩ mô Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến kinh tế vĩ mô Việt Nam - Người đăng: Bu Haha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến kinh tế vĩ mô Việt Nam 9 10 489