Ktl-icon-tai-lieu

TÁC ĐỘNG CỦA NGUỒN VỐN ODA ĐẾN TĂNG TRƯỜNG KINH TẾ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM

Được đăng lên bởi KhoaTan NguyenDang
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 3341 lần   |   Lượt tải: 22 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

T

T

Giảng viên hướng dẫn: Đặng Văn Cường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

Thành viên trong nhóm:
Đỗ Lê Song Hà
Đỗ Thị Phương Trinh
Lê Thị Hồng Vân
Đậu Thị Thanh Thủy
Hoàng Thị Nga
Nguyễn Đặng Khoa Tân
Nguyễn Phú Hào
Lê Quang nhựt

Khoa Tài Chính Công – Khóa 37 – NN456

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
- Tìm hiểu và chọn đề tài nghiên cứu
1.Lê Thị Hồng Vân

- Dịch các paper nghiên cứu, thuyết trình (dự bị)
- Tổng hợp bài nghiên cứu
- Tìm hiểu và chọn đề tài nghiên cứu

2. Đỗ Thị Phương Trinh

- Xây dựng bố cục hoàn chỉnh cho đề tài
-Tổng hợp bài nghiên cứu
- Tìm hiều và chọn đề tài nghiên cứu

3.Đỗ Lê Song Hà

- Xử lý số liệu, xây dựng MH bằng công cụ Eview
- Tổng hợp bài nghiên cứu
- Tìm hiều và chọn đề tài nghiên cứu

4. Đậu Thị Thanh Thủy

- Xây dựng phần mục tiêu nghiên cứu
- Tổng hợp phần cơ sở lý thuyết
- Tìm hiều và chọn đề tài nghiên cứu

5. Hoàng Thị Nga

- Tổng hợp phần thực trạng ở Việt Nam
- Thuyết trình
- Tìm hiều và chọn đề tài nghiên cứu

6. Nguyễn Đặng Khoa Tân

- Tìm hiều phần thực trạng ở Việt Nam
- Tổng hợp số liệu thực nghiệm
- Tìm hiều và chọn đề tài nghiên cứu

7. Lê Quang Nhựt

- Thuyết trình
- Trình bày nghiên cứu trên Power Point
- Tìm hiều và chọn đề tài nghiên cứu

8. Nguyễn Phú Hào

- Tổng hợp phần hàm ý chính sách và hạn chế nghiên cứu
- Tìm số liệu về ODA

LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời kì đầu của sự nghiệp Đổi mới và phát triển đất nước, nguồn viên trợ phát triển
chính thức (ODA) như những ‘viên gạch’ đầu tiên giúp Việt Nam xây dựng nền tảng để
thu hút các nguồn lực khác. Trong 20 năm qua, các nhà tài trợ đã cung cấp cho Việt Nam
một nguồn tài chính đáng kể, góp phần thực hiện cải cách kinh tế và hội nhập quốc tế.
Hội nghị bàn tròn về việc viện trợ dành cho Việt Nam diễn ra tại Paris (Pháp) từ ngày 910/11/1993 đã đặt nền tảng cho quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam và cộng đồng
tài trợ quốc tế. Đến nay Việt Nam đã có trên 50 nhà tài trợ song phương và đa phương
đang hoạt động, cung cấp nguồn ODA và vốn vay ưu đãi cho hầu hết các ngành, lĩnh vực
kinh tế, xã hội. Đây là nguồn ngoại tệ mạnh, góp phần cải thiện cán cân thanh toán quốc
tế, tăng dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá trong nhiều năm qua.Vì vậy chúng tôi chọn đề tài
tác động của nguồn vốn ODA đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Sau khi nghiên cứu và
tìm hiểu chúng tôi tìm được một số nghiên cứu trên thế giới về đề tài này: “The effect of
foreign aid on economic growth in developing countries” của E. M. Ekanayake (Đại
học Bethune-Cookman...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
T T
Giảng viên hướng dẫn: Đặng Văn Cường
TÁC ĐỘNG CỦA NGUỒN VỐN ODA ĐẾN TĂNG TRƯỜNG KINH TẾ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÁC ĐỘNG CỦA NGUỒN VỐN ODA ĐẾN TĂNG TRƯỜNG KINH TẾ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM - Người đăng: KhoaTan NguyenDang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
TÁC ĐỘNG CỦA NGUỒN VỐN ODA ĐẾN TĂNG TRƯỜNG KINH TẾ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM 9 10 670