Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính chứng khoán

Được đăng lên bởi Điểm
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm trở lại đây Việt Nam đã có những bước phát triển thuận lợi trên con
đường hội nhập quốc tế. Đặc biệt từ khi gia nhập WTO biểu hiện điển hình là sự phát
triển mạnh mẽ và sôi nổi của thị trường chứng khoán trong năm 2006 và 2007 đã đưa
Việt Nam vươt lên xếp thứ 24 về tốc độ tăng trưởng. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi
ta đã gặp không ít những khó khăn. Từ năm 2007 lạm phát đã tác động xấu đến toàn bộ
nền kinh tế nước ta nói chung cũng như tạo nên một bức tranh ảm đạm cho thị trường
chứng khoán nói riêng . Do sự phát triển quá nhanh, quá nóng đói với một thị trường còn
non trẻ và sự thiếu kinh nghiệm hiểu biết đối với những nhà đầu tư ngắn hạn đã tạo ra
những rủi ro đáng tiếc, cùng với sự ảnh hưởng của thị trường thế giới, thị trường bất động
sản, thị trường vàng đã làm cho thị trường chứng khoán ở nước ta có nhiều biến động
đáng kể, biểu hiện đó được biểu hiện ở sự biến động giá chứng khoán trên các sàn giao
dịch. Chính sự biến động này đã đem đến không ít những cơ hội và thách thức cho các
nhà đầu tư trong việc tham gia vào thị trường này.
Mặc dù luôn có những biến động nhưng thị trường chứng khoán vẫn đang là một kênh
đầu tư được các nhà đầu tư quan tâm đến . Thị trường chứng khoán ngày càng được hoàn
thiện phù hợp với thực tế phát triển kinh tế và nhu cầu kinh doanh của các nhà đầu tư.
Các nhà đầu tư càng có nhiều thông tin về doanh nghiệp thì niềm tin của nhà đầu tư về
một quyết định đầu tư sáng suốt với cổ phiếu của doanh nghiệp càng cao. Vì thế, khi
muốn đầu tư vào một cổ phiếu nào, nhà đầu tư cần tìm kiếm thông tin về cổ phiếu cũng
như thông tin về doanh nghiệp và xử lý thông tin một cách hiệu quả, cùng với những hiễu
biết rõ về thị trường, đặc biệt nếu nắm giữ được những thông tin mang tính chất quan
trọng, ít được nhiều người biết đến thì lúc này việc đầu tư sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.
Như vậy để hiểu rõ về thị trường chứng khoán và diễn biến của hoạt động mua bán
chứng khoán nhóm chúng tôi đã chọn ra 3 loại cổ phiếu OGC, MPC và PVC đại diện
cho 3 nhóm ngành đang hot trên thị trường hiện nay gồm bất động sản, thủy sản và dầu
khí để thử sức đầu tư và nghiên cứu kĩ hơn về thị trường chứng khoán.

PHẦN 1: CƠ SỞ CHỌN CỔ PHIẾU
1.1.

Phân tích ngành các cổ phiếu
1.1.1. Phân tích ngành bất động sản

Thị trường bất động sản (BĐS) là một trong những thị trường quan trọng của nền
kinh tế thị trường vì thị trường này liên quan trực tiếp tới một lượng tài sản cực lớn cả về
quy mô, tính chất cũng như giá trị của các mặt trong nền...
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm trở lại đây Việt Nam đã có những bước phát triển thuận lợi trên con
đường hội nhập quốc tế. Đặc biệt từ khi gia nhập WTO biểu hiện điển hình sự phát
triển mạnh mẽ sôi nổi của thị trường chứng khoán trong năm 2006 2007 đã đưa
Việt Nam vươt lên xếp thứ 24 về tốc độ tăng trưởng. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi
ta đã gặp không ít những khó khăn. Từ năm 2007 lạm phát đã tác động xấu đến toàn b
nền kinh tế ớc ta nói chung cũng như tạo n một bức tranh ảm đạm cho thị trường
chứng khoán nói riêng . Do sự phát triển quá nhanh, quá nóng đói với một thị trường còn
non trẻ sự thiếu kinh nghiệm hiểu biết đối với những nhà đầu ngắn hạn đã tạo ra
những rủi ro đáng tiếc, cùng với sự ảnh hưởng của thị trường thế giới, thị trường bất động
sản, thị trường vàng đã m cho thị trường chứng khoán ớc ta có nhiều biến động
đáng kể, biểu hiện đó được biểu hiện sự biến động giá chứng khoán trên các sàn giao
dịch. Chính sự biến động này đã đem đến không ít những hội thách thức cho các
nhà đầu tư trong việc tham gia vào thị trường này.
Mặc dù luôn có những biến động nhưng thị trường chứng khoán vẫn đang là một kênh
đầu tư được các nhà đầu tư quan tâm đến . Thị trường chứng khoán ngày càng được hoàn
thiện phù hợp với thực tế phát triển kinh tế nhu cầu kinh doanh của các nhà đầu tư.
Các nhà đầu càng nhiều thông tin về doanh nghiệp thì niềm tin của nhà đầu về
một quyết định đầu sáng suốt với cổ phiếu của doanh nghiệp càng cao. thế, khi
muốn đầu vào một cổ phiếu nào, nhà đầu cần tìm kiếm thông tin về cổ phiếu cũng
như thông tin về doanh nghiệp và xử lý thông tin một cách hiệu quả, cùng với những hiễu
biết rõ v thị trường, đặc biệt nếu nắm giữ được những thông tin mang tính chất quan
trọng, ít được nhiều người biết đến thì lúc này việc đầu tư sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.
Như vậy để hiểu về thị trường chứng khoán diễn biến của hoạt động mua bán
chứng khoán nhóm chúng tôi đã chọn ra 3 loại cổ phiếu OGC, MPC PVC đại diện
cho 3 nhóm ngành đang hot trên thị trường hiện nay gồm bất động sản, thủy sản dầu
khí để thử sức đầu tư và nghiên cứu kĩ hơn về thị trường chứng khoán.
Tài chính chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính chứng khoán - Người đăng: Điểm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Tài chính chứng khoán 9 10 107