Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính công : Kinh tế chính trị

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 4214 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 5
Kinh tế chính trị
(Lựa chọn công)
TÀI CHÍNH CÔNG VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG

Dẫn nhập
 Trong thế giới hiện thực không dễ dàng cho

chính phủ tối đa hóa phúc lợi xã hội .
 Các nhà chính trị có nhiều điều cần xem xét
hơn là mức độ hiệu quả xã hội hoặc điều hành
phân tích chi phí – lợi ích để thông qua dự án.
 Thay vào đó, những quyết định kinh tế được
đưa ra trong bối cảnh của hệ thống chính trị .

Dẫn nhập
 Ví dụ, ở Mỹ dự toán chi tiêu năm 2004 hàm ẩn

nhiều hoài nghi. $200 triệu được phân phối để
xây dựng một chiếc cầu qua vùng Alaska mà
nó chỉ nối liền với một hòn đảo chỉ có 50 hộ
gai đình và sân bay của vùng (cung cấp 6
chuyến bay/ngày). Hiện tại đi bằng phà chỉ
mất 5 phút.
 Đại diện vùng Alaska, Don Young Đảng
Cộng hòa, chủ tịch Ủy ban Cơ sở hạ tầng và
giao thông nói rằng “đây là thời gian nắm
lấy cơ hội vì tôi đang đương chức …”

Dẫn nhập
 Bài học này tập trung vào câu hỏi thứ 4 của

tài chính công: tại sao chính phủ làm những
cái mà họ đang làm”
 Chúng ta bắt đầu bàn luận kịch bản tốt nhất,
trong đó chính phủ đo lường và tổng hợp sở
thích của công chúng, qua đó ra quyết định
thực hiện dự án .

Dẫn nhập
 Tiếp đến chúng ra xem xét cả nền dân chủ

đại diện và nền dân chủ trực tiếp.
 Cuối cùng, chúng ta xem xét sự thất bại của
chính phủ trong việc giải quyết thất bại thị
trường.

SỰ THỐNG NHẤT TUYỆT ĐỐI VỀ MỨC ĐỘ
HÀNG HÓA CÔNG: Mô hình định giá Lindahl
 Một cách lý tưởng, chính phủ có thể cung

cấp hàng hóa công thông qua sự nhất trí
tuyệt đối của công chúng .
 Mô hình định giá Lindahl là một hệ thống
ở đó các cá nhân biểu lộ tính sẵn lòng của
họ trong việc thanh toán cho mỗi hàng hóa
công và chính phủ tổng hợp sở thích để đo
lường lợi ích xã hội .

Mô hình định giá Lindahl
 Để minh chứng thủ tục Lindahl, hãy hình

dung có hàng hóa là fireworks và có hai
người Ava và Jack.
 Thứ nhất, chính phủ thông báo giá thuế (tax
prices) hàng hóa công này, đó là, tỷ phần
chi phí mà mỗi người gánh chịu .

Mô hình định giá Lindahl
 Khi giá thuế đạt đến mức mà cả hai người

muốn cùng một lượng hàng hóa công, thì
chính phủ đạt được cần bằng Lindahl.
 Chính phủ sẽ cung cấp hàng hóa công ở
mức độ đó và tài trợ bằng việc đánh thuế
vào mỗi người theo mức gía thuế.

Mô hình định giá Lindahl
 Mỗi một người thông báo bao nhiêu mà họ

muốn tương ứng với mức giá thuế nhất
định.
 Nếu như cá nhân thông báo khác nhau,
chính phủ sẽ nâng giá thuế cho người muốn
nhiều hơn và hạ thấp thuế cho người muốn
ít hơn .
 Hình 1 minh chứng kịch bản này .

Willingness
t...
Chương 5
Kinh tế chính trị
(Lựa chọn công)
TÀI CHÍNH CÔNG VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG
Tài chính công : Kinh tế chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính công : Kinh tế chính trị - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Tài chính công : Kinh tế chính trị 9 10 232