Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính công : Phân tích chi phí – lợi ích

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 7009 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Chương 4
Phân tích chi phí – lợi ích
Tài chính công

Dẫn nhập
 Bài học trước dựa vào các khái niệm lý

thuyết về chi phí biên và lợi ích biên hàng
hóa công .
 Sử dụng chính phủ phân tích lợi ích – chi
phí để so sánh dự án hàng hóa công và quyết
định liệu dự án có thực hiện hay không .

Dẫn nhập
 Về nguyên tắc, một phân tích như thế là

thực hành kế toán.
 Trong thực tế, phân tích chi phí – lợi ích
thiên về phân tích kinh tế và gắn kết với lý
thuyết và thực nghiệm .

Dẫn nhập
 Hãy xem xét dự án đường cao tốc
 Chi phí bao gồm xây dựng và dụng cụ, xin giấy
phép, giải phóng mặt bằng, phá hoại quang cảnh,
kẹt xe trong suốt quá trình xây dựng .
 Lợi ích bao gồm giảm thời gian đi lại, phí đậu xe,
giảm chi phí bảo dưỡng, thời gian đi lại và giảm
tiếng ồn xe buýt.
 Các nhà phân tích tính toán lợi ích đường cao tốc

khoảng $2.07 tỷ , trong khi chi phí là $1.68 tỷ .
 Chênh lệch thuần $390 triệu dự án được chấp
nhận.

ĐO LƯỜNG CHI PHÍ DỰ ÁN CÔNG:
Ví dụ
 Hãy xét một dự án nâng cấp đường cao

tốc .
 Câu hỏi đặt ra liệu chính phủ có nên
chấp nhận dự án hay không?
 Bảng 1 cho thấy các yếu tố cần xem
xét .

Bảng 1

Phân tích chi phí – lợi ích dự án đường cao tốc
Số lượng
Chi phí

Giá cả

Nhựa đường

1 triệu bao

Lao động

1 triệu giờ

Bảo dưỡng

$10 triệu /năm

Chi phí năm đầu:
Tổng chi phí :
Lợi ích

Thời gian

500,000 giờ

Giảm tai nạn

5 mạng sống

Lợi ích năm đầu:
Tổng lợi ích:
Lợi ích trừ đi chi phí:

TC

ĐO LƯỜNG CHI PHÍ DỰ ÁN
 Mục tiêu thứ nhất là đo lường chi phí hiện

tại. Cách tiếp cận kế toán dòng tiền đối với
chi phí đơn giản là cộng tất cả cá yếu tố đầu
vào mà chính phủ chi trả
 Nhưng nó không phản ảnh chi phí xã hội
biên mà chúng ta sử dụng trong phân tích
chi phí hàng hóa công .

Đo lường chi phí hiện tại
 Chi phí xã hội biên của bất kỳ nguồn lực là

chi phí cơ hội – giá trị mà yếu tố đầu vào sử
dụng tốt nhất thứ nhì
 Nó

không phải là chi phí bằng tiền, xã hội
xử lý đối với yếu tố đầu vào theo một khía
cạnh khác.
 Vì dụ nhựa đường, sử dụng tốt nhất là bán
bao nhựa đường cho người khác. Giá trị sử
dụng thay thế là giá trị thị trường

Đo lường chi phí hiện tại
 Nếu thị trường lao động cạnh tranh hoàn

hảo, ứng dụng logic tương tự - giá trị một
giờ lao động cho dự án đơn giản là tiền
lương thị trường .
 Nếu như thị trường không hoàn hảo, tức là
có thất nghiệp.
Tiền lương làm việc 1 giờ $20.
 Thất nghiệp xảy ra .


 Giả sử 1 giờ nhàn rỗi $5 (xem phim, giải

trí) .

Đo lường chi phí hiện tại
 Trong trường hợp này, hoạt động thay t...
Chương 4
Phân tích chi phí – lợi ích
Tài chính công
Tài chính công : Phân tích chi phí – lợi ích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính công : Phân tích chi phí – lợi ích - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Tài chính công : Phân tích chi phí – lợi ích 9 10 572