Ktl-icon-tai-lieu

tài chính doanh nghiệp 3

Được đăng lên bởi dinhdinhcoi93
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 713 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3
IPO VÀ HOẠT ĐỘNG TÁI TÀI TRỢ
Công ty chứng khoán A&E nhận bảo lãnh phát hành chứng khoán
của Beedles company với các điều khoản như sau:
 Giá phát hành 5$/CP
 Số CP phát hành: 3 triệu$
 Tiền thu từ phát hành: 14 triệu$
Chi phí phát hành phát sinh thêm do A&E chịu là 300.000$. Tính lợi
nhuận đạt được của A&E trong các trường hợp Beedles phát hành CK với
giá CP bình quân là:
a. 5$/CP
b. 6$/CP
c. 4$/CP

Bài 1.

Cổ phiếu của Beranek Corporation đang được giao dịch với giá
25$/CP. Công ty cần tăng vốn thêm 20 triệu$ bằng vốn cổ phần phổ
thông nhằm tài trợ cho các dự án của mình. Nhà bảo lãnh phát hành đề
nghị công ty nên phát hành CP ra công chúng với giá 22$/CP vì ảnh
hưởng của lý thuyết phát tín hiệu. Beranek phải chịu phí bảo lãnh phát
hành là 5% tính trên giá phát hành và các chi phí trực tiếp liên quan đến
phát hành là 150.000$. Hỏi công ty cần phát hành bao nhiêu cổ phần
phổ thông để thu về được tiền phát hành thuần là 20 triệu$?

Bài 2.

House Moutain Breweries (HMB) đang có kế hoạch IPO. Tổ chức
bảo lãnh phát hành cho rằng mỗi CP nên được bán với giá 20$. Các chi
phí trực tiếp liên quan đến phát hành dự kiến 800.000$. Chi phí trả cho
nhà bảo lãnh phát hành là 7 %.
a. HMB phải phát hành bao nhiêu CP để thu về số tiền thuần 30
triệu$?
b. Nếu giá đóng cửa vào ngày đầu tiên phát hành CP là 22$, HMB
sẽ phải để lại số tiền thặng dư phát hành là bao nhiêu?
c. Tính tổng chi phí phát hành CP của HMB qua đợt IPO.

Bài 3.

Hãng sản xuất đá quý Edelman Gem được biết đến là một công ty
thành công và có triển vọng tăng trưởng tốt trong tương lai. Công ty
đang dự định phát hành cổ phần phổ thông lần đầu ra công chúng và
gặp khó khăn trong vấn đề xác định giá bán cổ phần. Công ty được một
ngân hàng đầu tư hỗ trợ tìm kiếm các doanh nghiệp cùng ngành đã
niêm yết, từ đó so sánh với các công ty đó để tìm ra giá bán cổ phần
hợp lý. Sau quá trình tìm kiếm, ngân hàng đầu tư đã lựa chọn được hai
công ty đá quý Kennedy và Strasburg có đặc điểm về sản phẩm, tài sản
và cấu trúc vốn tương tự Edelman. Việc phân tích được tiến hành trong
các năm 1999 và 2004, là các năm được cho là bình thường đối với sự
phát triển của cả 3 công ty về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức. Tại thời

Bài 4.

1

điểm phân tích, rRF = 8% và RPM = 4%. Kennedy được niêm yết tại
AMEX, Strasburg được niêm yết tại NYSE còn Edelman được niêm yết tại
Nasdaq. Số liệu chi tiết của các công ty như sau:
Kennedy

EPS 2004
EPS 1999
Giá
một
2004
DPS 2004
DPS 1999
BVPS 2004

4,5$

CP

M/B 2004
T...
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3
IPO VÀ HOẠT ĐỘNG TÁI TÀI TRỢ
Bài 1. Công ty chứng khoán A&E nhận bảo lãnh phát hành chứng khoán
của Beedles company với các điều khoản như sau:
Giá phát hành 5$/CP
Số CP phát hành: 3 triệu$
Tiền thu từ phát hành: 14 triệu$
Chi phí phát hành phát sinh thêm do A&E chịu 300.000$. Tính lợi
nhuận đạt được của A&E trong các trường hợp Beedles phát hành CK với
giá CP bình quân là:
a. 5$/CP
b. 6$/CP
c. 4$/CP
Bài 2. Cổ phiếu của Beranek Corporation đang được giao dịch với g
25$/CP. Công ty cần tăng vốn thêm 20 triệu$ bng vốn c phần phổ
thông nhằm tài trợ cho các dự án của nh. Nhà bảo lãnh phát hành đề
nghị công ty nên phát hành CP ra công chúng với giá 22$/CP nh
hưởng của thuyết phát tín hiệu. Beranek phải chịu phí bảo lãnh phát
hành là 5% tính trên giá phát hành và các chi phí trực tiếp liên quan đến
phát hành 150.000$. Hỏi công ty cần phát hành bao nhiêu cổ phần
phổ thông để thu về được tiền phát hành thuần là 20 triệu$?
Bài 3. House Moutain Breweries (HMB) đang kế hoạch IPO. Tổ chức
bảo lãnh phát hành cho rằng mỗi CP n được bán với giá 20$. Các chi
phí trực tiếp liên quan đến phát hành dự kiến 800.000$. Chi phí trả cho
nhà bảo lãnh phát hành là 7 %.
a. HMB phải phát hành bao nhiêu CP để thu về số tiền thuần 30
triệu$?
b. Nếu giá đóng cửa vào ngày đầu tiên phát hành CP 22$, HMB
sẽ phải để lại số tiền thặng dư phát hành là bao nhiêu?
c. Tính tổng chi phí phát hành CP của HMB qua đợt IPO.
Bài 4. Hãng sản xuất đá quý Edelman Gem được biết đếnmột công ty
thành ng triển vọng tăng trưởng tốt trong tương lai. Công ty
đang dự định phát hành cổ phần phổ thông lần đầu ra công chúng
gặp khó khăn trong vấn đề xác định giá bán cổ phần. Công ty được một
ngân hàng đầu hỗ trợ tìm kiếm các doanh nghiệp cùng ngành đã
niêm yết, từ đó so sánh với các công ty đó để tìm ra giá bán cổ phần
hợp . Sau q trình tìm kiếm, ngân hàng đầu đã lựa chn được hai
công ty đá qKennedy và Strasburg có đặc điểm về sản phẩm, tài sản
cấu trúc vốn tương tự Edelman. Việc phân tích được tiến hành trong
các năm 1999 2004, các năm được cho bình thường đối với sự
phát triển của cả 3 công ty về doanh thu, lợi nhuận cổ tức. Tại thời
1
tài chính doanh nghiệp 3 - Trang 2
tài chính doanh nghiệp 3 - Người đăng: dinhdinhcoi93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
tài chính doanh nghiệp 3 9 10 16