Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính doanh nghiệp I

Được đăng lên bởi Giang Giang
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1278 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Đề tài: Phân tích ưu và nhược điểm của
các mô hình tài trợ vốn của doanh
nghiệp

Danh sách thành viên :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kim Linh Huệ
Vũ Thị Giang
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Nguyễn Việt Anh
Trần Thị Ngọc
Nguyễn Thị Giang
Lê Thủy Tiên
Hoàng Văn Kiên
Nguyễn Đức Trung
Trần Thị Duyên
Vũ Thị Thu Hiền

Nội dung bài thuyết trình:
I)

Tìm hiểu chung.

II)

Các mô hình tài trợ.
1. Mô hình tài trợ thận trọng
2. Mô hình tài trợ trung hòa
3.Mô hình tài trợ mạo hiểm

III)

Kết luận.

I. Tìm hiểu về nhu cầu vốn và các nguồn tài trợ vốn của
doanh nghiệp và một số khái niệm:

• Tổng tài sản thường xuyên bao gồm tài
sản dài hạn và tài sản ngắn hạn thường
xuyên.
• Tài sản ngắn hạn tạm thời dao động mang
tính chất mùa vụ, khối lượng hoạt động của
nó thay đổi tùy vào mức độ hoạt động của
DN.

I. Tìm hiểu về nhu cầu vốn và các nguồn tài trợ
vốn của doanh nghiệp và một số khái niệm:
• TSLĐ thường xuyên
nằm bên ngoài biên độ dao
động của hoạt động thời
vụ.
•Mức chênh lệch giữa
tổng toàn bộ tài sản và
tổng tài sản thường xuyên
được gọi là TSLĐ tạm thời.
AH: tổng toàn bộ tài sản
BC: tài sản cố định
CE: TSLĐ thường xuyên
EG: TSLĐ tạm thời

II)Các mô hình tài trợ vốn
1. Mô hình tài trợ thận trọng (bảo thủ):
a) Định hướng tài trợ:
- TSDH, TS ngắn hạn thường xuyên và một phần TSNH tạm thời được
đảm bảo bằng nguồn vốn thường xuyên, một phần TSLĐ tạm thời còn
lại được đảm bảo bằng nguồn vốn ngắn hạn.
Ts ngắn hạn tạm thời
Nguồn vốn tạm
thời

TS ngắn hạn thường
xuyên
TS dài hạn

Nguồn vốn
thường xuyên

II)Các mô hình tài trợ vốn
b) Ưu, nhược điểm:
*Ưu điểm :
DN sử dụng nguồn vốn dài hạn để tài trợ một phần tài sản ngắn hạn tạm thời,
do đó có khả năng thanh toán rất tốt, độ an toàn ở mức cao. Điều này
cho thấy DN rất thận trọng trong việc lựa chọn chính sách tài trợ nhu cầu
vốn của doanh nghiệp.
*Nhược điểm:
Lãi tiền vay dài hạn thường cao hơn lãi tiền vay ngắn hạn do đó mô hình
này có chi phí cao hơn mô hình khác vì ngoài vốn chủ sở hữu, doanh
nghiệp phải sử dụng khoản vay dài hạn ngân hàng nhiều hơn.
-

Thực tế, DN tiêu thụ sản phẩm thường xuyên biến động, khi gặp khó
khăn, DN phải tạm thời giảm bớt quy mô kinh doanh trong khi đó vẫn
phải duy trì một lượng vốn thường xuyên khá lớn. Điều này làm giảm
tính linh hoạt trong việc tổ chức cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp.

II)Các mô hình tài trợ vốn
c) Liên hệ thực tế:Công ty sữa Vinamilk

Liên hệ thực tế:
• Từ bảng cân đối kế toán của công ty
Vinamilk:
• Năm 2006: Vốn dài hạn (nợ ...
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Đề tài: Phân tích ưu và nhược điểm của
các mô hình tài trợ vốn của doanh
nghiệp
Tài chính doanh nghiệp I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính doanh nghiệp I - Người đăng: Giang Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tài chính doanh nghiệp I 9 10 656