Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính Ngân hàng

Được đăng lên bởi tienle8991
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 548 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khái niệm và vai trò của tín dụng ngắn hạn của ngân hàng

Khái niệm và vai trò của tín
dụng ngắn hạn của ngân
hàng
Bởi:
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Khái niệm
Theo quyết định 324 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam tín dụng ngắn hạn
là hình thức mà tổ chức tín dụng cho khách hàng vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu
vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống.
Thời hạn đối với tín dụng ngắn hạn được tổ chức tín dụng khách hàng thoả thuận tối đa
là 12 tháng, được xác định phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ
của khách hàng.

Vai trò tín dụng ngắn hạn
Tín dụng ngắn hạn bổ sung vốn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng hoạt
động sản xuất kinh doanh.
Ngân hàng với tư cách là một trung gian tài chính thực hiện một trong những chức năng
chủ yếu của mình là tiến hành huy động các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi sau đó cho ra
đối với nền kinh tế. Thông qua các hoạt động cho vay của mình ngân hàng đã đảm bảo
cho các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhà nước nói riêng không chỉ duy trì sản
xuất kinh doanh mà còn tái sản xuất mở rộng.
Đối với các doanh nghiệp hiện nay, vốn vẫn luôn là vấn đề gây khó khăn nhất trong hoạt
động sản xuất kinh doanh của họ, tình trạng thiếu vốn của các doanh nghiệp là phổ biến
và nghiêm trọng. Tín dụng ngắn hạn là hình thức tốt nhất để đáp ứng nhu cầu vốn lưu
động hoặc sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của doanh nghiệp bởi tính linh hoạt của
nó. Tín dụng ngắn hạn không chỉ còn là nguồn vốn bổ sung nữa mà đã dần trở thành
một nguồn vốn chủ yếu, quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh
nghiệp. Tín dụng ngắn hạn giúp cho các doanh nghiệp không bỏ lỡ thời vụ làm ăn, duy
1/3

Khái niệm và vai trò của tín dụng ngắn hạn của ngân hàng

trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, quá trình lưu thông được thông suốt, nâng
cao hiệu quả sử dụng vốn trong toàn xã hội.
Mở rộng sản xuất kinh doanh, đổi mới thiết bị công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm,
tăng khả năng cạnh tranh, chiếm lĩnh được thị trường…để thực hiện được các khoản đầu
tư đó doanh nghiệp không chỉ cần có vốn lưu động tạm thời mà còn phải có một lượng
vốn cố định và ổn định lâu dài. Qui mô vốn đầu tư cho các yêu cầu trên đôi khi vượt quá
khả năng vốn của doanh nghiệp. Tín dụng ngắn hạn có thể giúp cho các doanh nghiệp
thoả mãn nhu cầu vốn phục vụ cho các hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh
đó.
Tín dụng ngắn hạn giúp các doanh nghiệp tăng cường quản lý và sử dụng vốn
kinh doanh có hiệu quả
Bản chất của tín dụng ngắn hạn khôn...
Khái niệm và vai trò của tín
dụng ngắn hạn của ngân
hàng
Bởi:
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Khái niệm
Theo quyết định 324 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam tín dụng ngắn hạn
hình thức tổ chức tín dụng cho khách hàng vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu
vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống.
Thời hạn đối với tín dụng ngắn hạn được tổ chức tín dụng khách hàng thoả thuận tối đa
là 12 tháng, được xác định phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ
của khách hàng.
Vai trò tín dụng ngắn hạn
Tín dụng ngắn hạn bổ sung vốn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng hoạt
động sản xuất kinh doanh.
Ngân hàng với tư cách là một trung gian tài chính thực hiện một trong những chức năng
chủ yếu của mình là tiến hành huy động các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi sau đó cho ra
đối với nền kinh tế. Thông qua các hoạt động cho vay của mình ngân hàng đã đảm bảo
cho các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhà nước nói riêng không chỉ duy trì sản
xuất kinh doanh mà còn tái sản xuất mở rộng.
Đối với các doanh nghiệp hiện nay, vốn vẫn luôn vấn đề gây khó khăn nhất trong hoạt
động sản xuất kinh doanh của họ, tình trạng thiếu vốn của các doanh nghiệp là phổ biến
nghiêm trọng. Tín dụng ngắn hạn hình thức tốt nhất để đáp ứng nhu cầu vốn lưu
động hoặc sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của doanh nghiệp bởi tính linh hoạt của
nó. Tín dụng ngắn hạn không chỉ còn nguồn vốn bổ sung nữa đã dần trở thành
một nguồn vốn chủ yếu, quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh
nghiệp. Tín dụng ngắn hạn giúp cho các doanh nghiệp không bỏ lỡ thời vụ làm ăn, duy
Khái niệm và vai trò của tín dụng ngắn hạn của ngân hàng
1/3
Tài chính Ngân hàng - Trang 2
Tài chính Ngân hàng - Người đăng: tienle8991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tài chính Ngân hàng 9 10 756