Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính ngân hàng

Được đăng lên bởi xaudung1994
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 448 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỢ XẤU NGÂN HÀNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ XỬ LÝ
PHẠM THỊ KIM ÁNH
Khoa Tài chính kế toán – Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM

TÓM TẮT
Nợ xấu ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của nền kinh tế cũng như đến sự tồn tại và phát
triển của hệ thống ngân hàng. Do vậy, nợ xấu không chỉ là vấn đề của các ngân hàng cần phải
giải quyết mà cần có sự chỉ đạo chung của nhà nước. Các ngân hàng cần phải nhận thức đúng về
nợ xấu, đồng thời tìm và phân tích được nguyên nhân để từ đó đưa ra giải pháp khắc phục phù
hợp. Nếu các ngân hàng cố tình che dấu nợ xấu thì sẽ không phản ánh đúng được thực trạng của
toàn hệ thống ngân hàng và hậu quả là ảnh hưởng đến nguồn cung ứng vốn cho nền kinh tế.

NON PERFORMING LOANS AND THE PROBLEMS NEED TO BE
SOLVED
ABSTRACT
Non performing loans affects as well to the development of the economic as the existence
and the development of banking. So non performing loan is not the problem of the banking but
the government must consider about it. The banks must have a right thought about non
performing loans, and analyse the reasons to give the reasonable solutions. If the banks try to
hide the debit, the fact of the system of banking will be reflected unexpectedly, and the results
will affect to the supply of funds of economics.

1. Thực trạng nợ xấu của một số ngân hàng thương mại
Trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay thì vấn đề giải quyết nợ
xấu của các ngân hàng là bài toán nan giải nhất trong ngắn hạn. Nợ xấu của ngân hàng được xem
là nguyên nhân cơ bản gây tắc nghẽn sự lưu thông lành mạnh của nền kinh tế, gây mất an toàn
cho hệ thống ngân hàng và cũng phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh ngày càng khó khăn của
doanh nghiệp. Điển hình vào năm 2012, do bị ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân nên hoạt động
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị thua lỗ. Hệ quả là nợ xấu của các ngân hàng đã không
ngừng tăng lên, trở thành “điểm nghẽn” của nền kinh tế, cản trở sự lưu thông của dòng vốn tín
dụng.
Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu của một số ngân hàng TMCP như Ngoại thương Việt Nam (VCB),
Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Công thương Việt Nam (CTG), Á Châu (ACB), Sài Gòn
Thương tín (STB), Techcombank (TCB), Quân Đội (MB) và ngân hàng thương mại nhà nước
như Agribank (AGR) từ năm 2008 đến hết quý III năm 2013 khá cao trong đó Agribank có tỷ lệ
nợ xấu cao nhất trong các ngân hàng, kế đến là BIDV và thứ ba là Vietcombank và
Techcombank. Giai đoạn 2008-2010, ngân hàng VCB, BIDV và AGR có tỷ lệ nợ xấu gần bằng
nhau. Tuy nhiên, vào giai đoạn 201...
88
N XU NGÂN HÀNG VÀ CÁC VN Đ X LÝ
PHM TH KIM ÁNH
Khoa Tài chính kế toán – Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM
TÓM TẮT
Nợ xấu ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của nền kinh tế cũng như đến sự tồn tại và phát
triển của hệ thống ngân hàng. Do vậy, nxấu không chỉ vấn đề của c ngân hàng cần phải
giải quyết mà cần có sự chỉ đạo chung của nhà nước. Các ngân hàng cần phải nhận thức đúng về
nợ xấu, đồng thời tìm phân tích được nguyên nhân để từ đó đưa ra giải pháp khắc phục phù
hợp. Nếu các ngân hàng cố tình che dấu nợ xấu thì sẽ không phản ánh đúng được thực trạng của
toàn hệ thống ngân hàng và hậu quả là ảnh hưởng đến nguồn cung ứng vốn cho nền kinh tế.
NON PERFORMING LOANS AND THE PROBLEMS NEED TO BE
SOLVED
ABSTRACT
Non performing loans affects as well to the development of the economic as the existence
and the development of banking. So non performing loan is not the problem of the banking but
the government must consider about it. The banks must have a right thought about non
performing loans, and analyse the reasons to give the reasonable solutions. If the banks try to
hide the debit, the fact of the system of banking will be reflected unexpectedly, and the results
will affect to the supply of funds of economics.
1. Thực trạng nợ xấu của một số ngân hàng thương mại
Trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay thì vấn đề giải quyết nợ
xấu của các ngân hàng là bài toán nan giải nhất trong ngắn hạn. Nợ xấu của ngân hàng được xem
nguyên nhân bản gây tắc nghẽn sự lưu thông lành mạnh của nền kinh tế, gây mất an toàn
cho hệ thống ngân hàng và cũng phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh ngày càng khó khăn của
doanh nghiệp. Điển hình vào năm 2012, do bị ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân nên hoạt động
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị thua lỗ. Hệ quả nợ xấu của các ngân hàng đã không
ngừng tăng lên, trở thành “điểm nghẽn” của nền kinh tế, cản trở sự lưu thông của dòng vốn tín
dụng.
Cụ thể, tlệ nợ xấu của một số ngân hàng TMCP như Ngoại thương Việt Nam (VCB),
Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV), Công thương Việt Nam (CTG), Á Châu (ACB), Sài Gòn
Thương tín (STB), Techcombank (TCB), Quân Đội (MB) ngân hàng thương mại nhà nước
như Agribank (AGR) từ m 2008 đến hết quý III năm 2013 khá cao trong đó Agribank có tlệ
nợ xấu cao nhất trong các ngân hàng, kế đến BIDV thứ ba Vietcombank
Techcombank. Giai đoạn 2008-2010, ngân hàng VCB, BIDV AGR có tỷ lệ nợ xấu gần bằng
nhau. Tuy nhiên, o giai đoạn 2011 hết quý III năm 2013 thì tlệ nxấu của AGR có xu
hướng tăng rất cao tương đương gần 300% so với giai đoạn 2008-2010, cao nhất vào năm
Tài chính ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính ngân hàng - Người đăng: xaudung1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tài chính ngân hàng 9 10 774