Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính quốc tế

Được đăng lên bởi dhhthuong07
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 7:TÁCĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI TỶ GIÁ HỐI
ĐOÁI
Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Hồ Thủy Tiên

Nội dung:

1.

Các hệ thống tỷ giá hối đoái (TGHĐ)

Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định
Hệ thống TGHĐ thả nổi tự do
Hệ thống tỷ giá thả nổi có quản lý
2. Can thiệp của Chính phủ trong chính sách TGHĐ

Can thiệp trực tiếp
Can thiệp gián tiếp

CÁC HỆ THỐNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

Hệ thống tỷ giá hối đoái cốđịnh
Hệ thống TGHĐ thả nổi tựdo
Hệ thống tỷ giá thả nổi có quản lý

Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định

•

TGHĐ hoặc được giữkhông đổihoặc chỉ được cho phépdao động trong một
phạm vi rất hẹp.

•

Nếu TGHĐ bắt đầu dao động quá nhiều, chính phủ có thể can thiệp để duy trì
TGHĐ trong vòng giới hạn của phạm vi này.

Hội nghị Bretton Woods (Kỷ nguyên B.W)

•
•

Từ 1944 đến 1971, TGHĐ cố định hình thành trong chế độ tiền tệB.W

•

Các chính phủ đã can thiệp vào các thị trường ngoại hối để đảm bảo tỷ giá hối
đoái không dao động quá 1% cao hơn hay thấp hơn tỷ giá đã định ban đầu.

Mỗi đồng tiền được định giá theo vàng. Khi vàng tăng hoặc giảm, thì giá trị của
đồng tiền neo vào cũng tăng hoặc giảm. Đồng tiền sử dụng chế độ tỷ giá hối đoái
cố định gọi là đồng tiền cố định.

Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định

•
•

Mặc dù việc thực hiện chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi sẽ hạn chế khả năng của chính phủ
trong vận hành một chính sách tiền tệ nội địa độc lập nhằm duy trì ổn định kinh tế trong
nước, song trong thực tế, nhiều chính phủ vẫn thích chế độ tỷ giá hối đoái cố định bởi nó tạo
ra sự ổnđịnh
Thái Lan trong cuộc khủng hoảng tài chính 1997 là một ví dụ điển hình cho cuộc tấn công
đầu cơ vào một cơ chế tỷ giá hối đoái cố định đang có dấu hiệu không vững chắc

Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định

Giả sử có 3 quốc gia:

•
•
•

Mỹ, EU có đồng tiền thả nổi
VN có đồng tiền cố định theo USD
Giả sử, hiện tại EUR/USD = 2; USD/VND = 20.000

Nếu EUR giảm giá EUR/USD = 1 thì EUR/VND giảm còn 20.000

Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định

Tác động:

•
•
•

EU tăng XK sang Mỹ và VN
EU giảm nhập khẩu từ Mỹ và VN
EU hưởng lợi nhiếu nhất

Tuynhiên:nếu Mỹ và VN chấp nhận giảm giá hàng hóa hoặc s/x mặt hàng thay thế thì điều này
sẽ ngược lại.

Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định

Bị tác động cú sốc giá cả do lạm phát:

•

Nếu lạm phát VN cao hơn Mỹ 5%, điều gì xảy ra? Ai sẽ hưởng lợi? Có tác động đến lp của
Mỹ không?

Nếu lp VN cao hơn Mỹ 5% thì đồng nội tệ mất giá, USD/VND = 21.000, Mỹ hưởng lợi, Mỹ tăng
khả năng cạnh tranh XK

Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định

•

Thất nghiệp của Mỹ do hậu quả kh...
Chương 7:TÁNG CA CHÍNH PH ĐI VI T G HỐI
ĐI
Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Hồ Thủy Tiên
Tài chính quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính quốc tế - Người đăng: dhhthuong07
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Tài chính quốc tế 9 10 362