Ktl-icon-tai-lieu

tài chính quốc tế 2

Được đăng lên bởi thaoanhtran-1194
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 818 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nội dung chính

Các thị trường chủ chốt trong giao dịch kinh tế quốc tế

Thị trường ngoại hối

Thị trường ngoại hối

TRẠNG THÁI CÂN BẰNG CỦA THỊ TRƯỜNG

Giả định về môi trường

Dạngcânbằngcủathịtrường

ArbitragevàLOP

KiểmđịnhLOP

Mởrộngthôngtin

GIẢ ĐỊNH MÔI TRƯỜNG

CÁC GIẢ ĐỊNH

Thịtrườngcạnhtranhhoành
ảo

Thịtrườnghữuhiệu

THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO
NUMEROUS

NO TRANSACTION COST

•

•

NO BARRIER

Nhiềuchủthểmua/báncóquymônhỏ

Khôngcóchiphígiaodịch

•

Tựdogiaodịchvàcạnhtranh:khôngngăncáchvềvănhóa,t
hóiquen,…

NO INTERVENTION

•

Chínhphủkhôngcanthiệp

THỊ TRƯỜNG HỮU HIỆU
Thịtrườngcạnhtranhhoànhảonhằmtácđộngđếncácyếutốkháchquancủathịtrường.
Songthịtrườngvẫncònphảichịutácđộngcủacácyếutốchủquan: conngười. Dođó,cầncógiảđịnh:

•

Thôngtinthịtrườngdễtiếpcậnvàkhôngtốnphí.

THỊ TRƯỜNG HỮU HIỆU

•

Toàn bộthông tin liên quanđều đượctích hợpvào trong mức giá thị trường.

NỘI DUNG GIẢ ĐỊNH
Nếu hai nước cùng sản xuất một loại hàng hóa, giá của hàng hóa này phải giống
nhau trên toàn thế giới, không quan trọng nước nào sản xuất ra nó.

NHẬN XÉT VỀ CÁC GIẢ ĐỊNH MÔI TRƯỜNG

•

Từ hai giả định về môi trường của thị trường cho ta thấy được thị trường
mà chúng ta đang xem xét có môi trường sạch và trong sáng, không chịu
tác động của các hàng rào ngăn cách giữa các quốc gia.

NHẬN XÉT VỀ CÁC GIẢ ĐỊNH MÔI TRƯỜNG

•

Đồng thời, yếu tố con người cũng mang tính duy lý, không bị chi phối bởi tâm lý,
tình cảm, đưa thông tin khách quan vào trong giá.

NHẬN XÉT VỀ CÁC GIẢ ĐỊNH MÔI TRƯỜNG

Từ đây, chúng ta có thể phân tích vấn đề cốt lõi bên trong của giá trên thị trường.

DẠNG CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG

Cânbằngthịtrườngcụcbộ:
Lànhữngtrạngtháicânbằngcủatừngthịtrườngtạimỗinướckhácnhautrênthếgiới.

Cânbằngthịtrườngtổngthể:
Làtrạngtháicânbằngchungcủacáctrạngtháicânbằngcácquốcgiatrênthếgiới.

DẠNG CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG
Giávàngtrênthếgiớingày03/19/2014.

Tạithờiđiểm4:00
tathấyđượcmứcgiácânbằngcủa
thịtrườngvàngtạiHong
Kong,
LondonvàNew
YorkGlobex.Đâychínhlànhữngm
ứcgiácânbằngcụcbộtaicácthịtrư
ờngtrên.

DẠNG CÂN BẰNG CỦA THỊ TRƯỜNG
Trongkhiđó,giávàngthếgiới:

 

Giávàng
( 2014-03-19 )

THỊ TRƯỜNG
THẾGIỚI

Vớigiávàngthếgiớingày19/
03/2014thìmứcgiácânbằng

GIÁ VÀNG MUA VÀO

GIÁ VÀNG BÁN RA

tổngthểchínhlà:
1,358.42- 1,358.92

VÀNG THẾ GIỚI ($)

1,358.42

1,358.92

TRẠNG THÁI CÂN BẰNG CỦA THỊ TRƯỜNG

Trạng thái cân bằng của thị trường được hình thành thông qua:

•
•

Sự tương tác của cung – cầu trên thị trường.
Mức giá cân bằng thị trường

VẤN ĐỀ PHÁT SINH

•
•

Vậy một...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài chính quốc tế 2 - Người đăng: thaoanhtran-1194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
tài chính quốc tế 2 9 10 892