Ktl-icon-tai-lieu

tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi Otekk Oo
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đánh giá tác động của khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu đối với kinh tế,
tài chính Việt Nam giai đoạn 2009 - 2010
ThS. Hồ Ngọc Thủy
(Phòng Quan hệ Doanh nghiệp – Trường Đại học Sài Gòn)
Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu không ngoại trừ một nền kinh tế nào; mọi nền
kinh tế ít nhiều sẽ chịu tác động của nó vì các nền kinh tế đã ngồi chung trên một con thuyền,
khi sóng to gió lớn thì không ai có thể tránh được nôn nao, nền kinh tế nước ta cũng không
phải là ngoại lệ. Có ý kiến cho rằng, do chưa hội nhập sâu, ít quan hệ làm ăn với các ngân
hàng bị khủng hoảng hoặc phá sản, cho nên kinh tế nước ta chỉ chịu ảnh hưởng gián tiếp và
không lớn. Có lẽ những đánh giá như vậy cần được cân nhắc kỹ vì kinh tế nước ta tùy thuộc
lớn vào nền kinh tế thế giới: kim ngạch xuất - nhập khẩu ngang với 170-180% giá trị GDP,
vốn nước ngoài chiếm tới hơn 30% tổng số vốn của xã hội. Vấn đề là, tác động ấy có độ trễ
nhất định và trong hoàn cảnh hiện nay khó tách biệt: thế nào là tác động gián tiếp, thế nào là
trực tiếp, một tác động nhỏ đối với nước khác có thể sẽ là lớn đối với nước ta, nhất là trong
lúc chúng ta đang kỳ vọng sớm ra khỏi tình trạng nước kém phát triển và đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa.
§

Nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế, tài chính:

Ông Supachai, tổng thư ký UNCTAD nói rằng nguyên nhân khủng hoảng tiền tệ hiện nay bắt
nguồn từ việc nguồn vốn lưu chuyển tự do, không có sự giám sát tài chính. Ở Mỹ là khả năng
vay nợ cao, không có khả năng chi trả, vay nợ cao gấp 30 - 40 lần khả năng trả, tình trạng mất
cân đối về tài chính liên quan đến những tên tuổi tín dụng lớn.
Theo nhiều chuyên gia, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu không có nhiều tác động trực
tiếp đến hệ thống tài chính Việt Nam nhưng nền kinh tế có khả năng sẽ bị ảnh hưởng lớn.
§ Tác động của khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu đến Việt nam giai đoạn 20092010:
Cuộc khủng hoảng tài chính tín dụng toàn cầu đang lan rộng và có những biến động bất
thường so với dự báo ban đầu, nhiều nước trên thế giới đã phải hợp tác đối phó. Mặc dù vậy,
đối với kinh tế Việt Nam cho đến nay, tác động của cuộc khủng hoảng chưa đến mức làm mất
ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế. Tuy nhiên, cần phải lường trước
được những ảnh hưởng tiêu cực có thể tác động đến kinh tế Việt Nam trong thời gian tới, nhất
là trong bối cảnh bắt đầu có dấu hiệu suy thoái kinh tế các nền kinh tế phát triển. Những tác
động đó có thể là tác động về tâm lý trong dự báo thông tin và điều hành kinh tế; thị ...
Đánh giá tác động của khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu đối với kinh tế,
tài chính Việt Nam giai đoạn 2009 - 2010
ThS. Hồ Ngọc Thủy
(Phòng Quan hệ Doanh nghiệp Trường Đại học Sài Gòn)
Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu không ngoại trừ một nền kinh tế nào; mọi nền
kinh tế ít nhiều sẽ chịu tác động của nó vì các nền kinh tế đã ngồi chung trên một con thuyền,
khi sóng to gió lớn thì không ai thtránh được nôn nao, nền kinh tế nước ta cũng không
phải là ngoại lệ. ý kiến cho rằng, do chưa hội nhập sâu, ít quan hệ làm ăn với các ngân
hàng bkhủng hoảng hoặc phá sản, cho nên kinh tế nước ta chỉ chịu ảnh hưởng gián tiếp và
không lớn. lẽ những đánh giá như vậy cần được cân nhắc kvì kinh tế nước ta tùy thuc
lớn vào nền kinh tế thế giới: kim ngạch xuất - nhập khẩu ngang với 170-180% giá trGDP,
vốn nước ngoài chiếm tới hơn 30% tổng số vốn của xã hội. Vấn đề , tác động ấy có độ trễ
nhất định và trong hoàn cảnh hiện nay khó tách biệt: thế nào tác động gián tiếp, thế nào
trực tiếp, một tác động nhỏ đối với nước khác thể sẽ là lớn đối với nước ta, nhất là trong
lúc chúng ta đang kỳ vọng sớm ra khỏi tình trạng nước kém phát triển đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa.
§ Nguyên nhân ca khủng hoảng kinh tế, tài chính:
Ông Supachai, tổng thư ký UNCTAD nói rằng nguyên nhân khủng hoảng tiền tệ hiện nay bắt
nguồn từ việc nguồn vốn lưu chuyển tự do, không sự giám sát tài chính. M là khnăng
vay nợ cao, không có khả năng chi trả, vay nợ cao gấp 30 - 40 lần khả năng trả, tình trạng mất
cân đối về tài chính liên quan đến những tên tuổi tín dụng lớn.
Theo nhiều chuyên gia, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cu không nhiều tác động trực
tiếp đến hệ thống tài chính Việt Nam nhưng nền kinh tế có khả năng sẽ bị ảnh hưởng lớn.
§ Tác động của khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu đến Việt nam giai đoạn 2009-
2010:
Cuộc khủng hoảng tài chính tín dụng toàn cầu đang lan rộng và những biến động bất
thường so với dự báo ban đầu, nhiều nước trên thế giới đã phải hợp tác đối phó. Mặc dù vậy,
đối với kinh tế Việt Nam cho đến nay, tác động của cuộc khủng hoảng chưa đến mức làm mất
ổn định kinh tế mô các cân đối lớn của nền kinh tế. Tuy nhiên, cần phải lường trước
được những ảnh hưởng tiêu cực có thể tác động đến kinh tế Việt Nam trong thời gian tới, nhất
trong bối cảnh bắt đầu dấu hiệu suy thoái kinh tế các nền kinh tế phát triển. Những tác
động đó thể tác động về tâm trong dự báo thông tin điều hành kinh tế; thị trường
chứng khoán, t ghối đoái, an toàn hthống ngân hàng các qutài chính thbị ảnh
hưởng; cán cân thanh toán thể bị tác động do xuất khẩu và các nguồn thu khác thể bị
giảm trong khi nhập siêu còn cao; hlụy là phát triển sản xuất thể chậm lại, thu ngân sách
khó khăn và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.
Kinh tế nước ta chịu tác động nhiều hay ít sẽ còn y thuộc vào độ sâu độ dài của cuộc
khủng hoảng hiện nay. Tuy nhiên, trước mắt có thể hình dung một số tác động sau:
- Xuất khẩu sẽ chịu tác động kép trên cả ba phương diện: đơn đặt hàng sít đi do bạn hàng
giảm nhập khẩu vì những khó khăn về tài chính - kinh tế nước họ, nhu cầu của người tiêu
dùng giảm; giá cnhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ta như dầu thô, lúa gạo, cao-su, cà-
phê, thy sản... đều giảm. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, kể cả các
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sẽ co lại do gặp khó khăn về vốn và đầu ra.
- V nhập khẩu, một mặt khả năng giảm bớt nhập siêu do giá cnhiều mặt hàng nhập
khẩu giảm, nhu cầu trong nước cũng ít đi, tđó lạm phát sẽ dịu bớt. Nhưng mặt khác, lại nảy
tài chính tiền tệ - Trang 2
tài chính tiền tệ - Người đăng: Otekk Oo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
tài chính tiền tệ 9 10 154