Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi Nguyen Thi Diem Xuan
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 876 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2
Tài chính công và chính sách
tài khóa

GV: NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ

NỘI DUNG

Khu vực công và tài chính công

I

II

III

Ngân sách nhà nước

Chínhsáchtàichínhquốcgia

I. KHU VỰC CÔNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG

1

2

3
3

KHÁI NIỆM

ĐẶC ĐIỂM CỦA TÀI CHÍNH CÔNG

VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH CÔNG

1.Kháiniệmvềtàichínhcông
TàichínhcônglànhữnghoạtđộngthuchitiềntệcủaNhànướcnhằmthựchiệncácchức
năng,nhiệmvụcủaNhànướctrongviệccungcấphànghóacôngchoxãhội.

KhiNhànướcrađời,tàichínhcôngbắtđầuhìnhthành.Tàichínhcôngphảnánhnhữngh
oạtđộngtàichínhgắnliềnvớichủthểnhànước.

1. Khái niệm
Tàichínhcôngcổđiển



HoạtđộngtàichínhchỉthựchiệnchứcnăngcơbảncủaNhànướclàthựchiệncácnhiệmvụ
truyềnthốngnhưcảnhsát,tưpháp,quốcphòngvàngoạigiao.



Cáchoạtđộngkinhtếhoàntoàndokhuvựctưnhânquyếtđịnh,Nhànướckhôngcanthiệp
, haynóicáchkháclàNhànướcđứngngoàicáchoạtđộngkinhtế.

1. Khái niệm
Tàichínhcônghiệnđại:cáchoạtđộngtàichínhcủaNhànướcnhằmmụcđích:



ThựchiệncácchứcnăngcơbảncủaNhànướclàthựchiệncácnhiệmvụtruyềnthốngnhư
cảnhsát,tưpháp,quốcphòngvàngoạigiao.



Thamgiaquảnlý,điềutiếtnềnkinhtếbằngluậtphápvàcáccôngcụkinhtế.

1. Khái niệm

TCNN = TÀI CHÍNH CÔNG + TÀI CHÍNH DNNN

TCC

=

NSNN

+

Cácquỹngoài
NSNN

+

Tàichính cơ quan HC, đơn
vị SN nhà nước

2.Đặcđiểmcủatàichínhcông

Về sở hữu:thuộc sở hữu Nhà nước
Về mục đích:cung cấp hàng hóa công, hoạt động không vì mục tiêu lợi
nhuận

Về chủ thể quan hệ TCC:các chủ thể công (Nhà nước hay các tổ chức,
cơ quan được nhà nước ủy quyền) quyết định.

Về cơ chế pháp luật điều chỉnh các quan hệ TCC:quản lý minh bạch
và công khai.

3.Vaitròcủatàichínhcông

Huy động nguồn tài chính đảm bảo nhu cầu chi tiêu của Nhà nước
Điều tiết kinh tế vĩ mô, kích thích kinh tế tăng trưởng ổn định và bền
vững

Góp phần ổn định thị trường, giá cả hàng hóa và kiềm chế lạm phát.
Tái phân phối thu nhập xã hội giữa các tầng lớp dân cư, thực hiện công
bằng XH

II. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1

2

3

KHÁI QUÁT VỀ NSNN

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

3

4

CÂN ĐỐI NSNN, THÂM HỤT NSNN

1. Kháiquát về Ngân sách nhà nước
Kháiniệm:
NSNNlàmộtquỹtiềntệtậptrungcủaNhànước,trongđódựtoánconsốchitiêucôngm
àNhànướcphảitìmkiếmnguồnđểtàitrợ

1. Kháiquát về Ngân sách nhà nước
Đặc điểm:

Làmộtđạoluậttàichínhđặcbiệt
LàmộtkếhoạchtàichínhcơbảncủaNhànước
GắnchặtvớisởhữuNhànước,luônchứađựnglợiíchchung,lợiíchcôngcộng
PhầnlớnnhữngkhoảnthuNSNNmangtínhchấtkhônghoàntrảtrựctiếp(thuthuế),c
òncáckhoảnchi NSNNchủyếumangtínhchấtcấpphát.

1. Kháiquát về Ngân sách nhà nước
Vai trò:

Huyđộn...
Chương 2


GV: NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ
Tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính tiền tệ - Người đăng: Nguyen Thi Diem Xuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Tài chính tiền tệ 9 10 40