Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Môn quản lý tài chính công và công sản

Được đăng lên bởi binhbt
Số trang: 187 trang   |   Lượt xem: 13862 lần   |   Lượt tải: 190 lần
1
HC VIN HÀNH CHÍNH
KHOA QUN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG
--------&--------
PGS.TS Trn Văn Giao
TÀI LIU HC TP
Môn hc: Qun lý Tài chính công và công sn
HÀ NI 2011
Tài liệu Môn quản lý tài chính công và công sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Môn quản lý tài chính công và công sản - Người đăng: binhbt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
187 Vietnamese
Tài liệu Môn quản lý tài chính công và công sản 9 10 628