Ktl-icon-tai-lieu

Tên công trình : Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động

Được đăng lên bởi Thanh Dương Lê
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 83 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
CÔNG TRÌNH DỰ THI
GIẢI THƯỞNG “ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”
NĂM 2010

Tên công trình:

“BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI
PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG”

Thuộc nhóm ngành: Khoa học xã hội

Họ và tên sinh viên: Lê Thanh Dương.

Nam

Lớp: TCDN2. Năm thứ 3/4 năm đào tạo
Trường: Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Giáo viên hướng dẫn: TS – Nguyễn Thị Hải Đường

HÀ NỘI, 2010

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
CÔNG TRÌNH DỰ THI
GIẢI THƯỞNG “ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”
NĂM 2010
Tên công trình:
“BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI
PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG”
Thuộc nhóm ngành: Khoa học xã hội
Họ và tên sinh viên: Lê Thanh Dương. Nam
Lớp: TCDN2. Năm thứ 3/4 năm đào tạo
Trường: Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Giáo viên hướng dẫn: TS – Nguyễn Thị Hải Đường
HÀ NỘI, 2010
Tên công trình : Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động - Người đăng: Thanh Dương Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tên công trình : Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 9 10 758