Ktl-icon-tai-lieu

TÊN TIỂU LUẬN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP

Được đăng lên bởi Nghé NoBi NguyỄn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2012
Kính gửi: - Công đoàn Phòng GD&ĐT huyện Lạc Sơn;
Thực hiện kế hoạch hoạt động nữ công năm học 2012-2013; Để đánh giá kết quả đạt được trong
công tác nữ công năm 2012, ban nữ công trường THCS Nhân Nghĩa báo cáo kết quả hoạt động công tác
nữ công năm 2012 gồm các nội dung sau:
I. Thống kê số liệu:
- Tổng số CB,GV,NV.36; Trong đó nữ:. 17.
- Tổng số đoàn viên công đoàn..36.Trong đó nữ: 17
- Tổng số đảng viên:. 20 Trong đó nữ: 10
- Số đảng viên được kết nạp trong năm 2012: 2 .nữ:. 1
II. Kết quả thực hiện chương trình công tác nữ công năm 2012.
1. Công tác tuyên truyền giáo dục:
- Trong năm qua, BCH công đoàn dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng luôn chăm lo coi trọng công tác
giáo duc tư tưởng, chính trị, chăm lo bồi dưỡng giáo dục và rèn luyện đội ngũ về phẩm chất, lối sống, về tư
tưởng , chính trị, về ý thức trách nhiệm trong mọi lĩnh vực công tác.
- Trong năm học thường xuyên tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của đảng, pháp luật của nhà nước, nghị
quyết của công đoàn cấp trên. Từ đó nhằm nâng cao nhận thức chính trị và lòng tự hào nghề nghiệp cho
đội ngũ CB-GV-CNV để mọi người phấn khởi yên tâm công tác vươn lên hoàn thành nhiệm vụ.
2. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua năm học 2011-2012:
a. Phong trào “Dạy tốt- Học tốt”:
- Số nữ đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”: 17
- Số nữ đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.1
- Số nữ đạt giáo viên giỏi : Cấp trường :10 đ/c; Cấp huyện: 5 đ/c; Cấp tỉnh:.0.đ/c
b. Kết quả thực hiện phong trào thi đua “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ CNVC-LĐ.
Số gia đình nữ đạt tiêu chuẩn và được công nhận gia đình văn hóa : 17.
c. Chị em phụ nữ thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng
gia đình hạnh phúc”.

3. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ Nhà giáo và lao động.
- Việc giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên được quan tâm
và đảm bảo.
- Số nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: 01
- Các hoạt động thăm, trợ cấp giúp đỡ công đoàn viên nữ được thực hiện thường xuyên theo quy chế
thăm hỏi của Công Đoàn trường.
4. Công tác dân số, gia đình, trẻ em và chăm sóc sức khỏe sinh sản.
- Hình thức tuyên truyền: Thông qua các buổi tọa đàm, truy cập qua mạng intenet,….
- Đơn vị không có người sinh con thứ ba.
- Các hoạt động vì trẻ em: Tổ chức tốt tết trung thu, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, các hoạt động từ
thiện trong trường và ở các gia đình.
Trên đây là báo cáo nữ công trường THCS...
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2012
Kính gửi: - Công đoàn Phòng GD&ĐT huyện Lạc Sơn;
Thực hiện kế hoạch hoạt động nữ công m học 2012-2013; Để đánh giá kết quả đạt được trong
công tác n công m 2012, ban nữ công trường THCS Nhân Nghĩa o cáo kết quả hoạt động công tác
nữ công năm 2012 gồm các nội dung sau:
I. Thống kê số liệu:
- Tổng số CB,GV,NV.36; Trong đó nữ:. 17.
- Tổng số đoàn viên công đoàn..36.Trong đó nữ: 17
- Tổng số đảng viên:. 20 Trong đó nữ: 10
- Số đảng viên được kết nạp trong năm 2012: 2 .nữ:. 1
II. Kết quả thực hiện chương trình công tác nữ công năm 2012.
1. Công tác tuyên truyền giáo dục:
- Trong năm qua, BCH công đoàn dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng luôn chăm lo coi trọng công tác
giáo duc tư tưởng, chính trị, chăm lo bồi dưỡng giáo dục và rèn luyện đội ngũ về phẩm chất, lối sống, về
tưởng , chính trị, về ý thức trách nhiệm trong mọi lĩnh vực công tác.
- Trong năm học thường xuyên tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của đảng, pháp luật của nhà nước, nghị
quyết của công đoàn cấp trên. Từ đó nhằm nâng cao nhận thức chính trị lòng tự hào nghề nghiệp cho
đội ngũ CB-GV-CNV để mọi người phấn khởi yên tâm công tác vươn lên hoàn thành nhiệm vụ.
2. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua năm học 2011-2012:
a. Phong trào “Dạy tốt- Học tốt”:
- Số nữ đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”: 17
- Số nữ đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.1
- Số nữ đạt giáo viên giỏi : Cấp trường :10 đ/c; Cấp huyện: 5 đ/c; Cấp tỉnh:.0.đ/c
b. Kết quả thực hiện phong trào thi đua “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ CNVC-LĐ.
Số gia đình nữ đạt tiêu chuẩn và được công nhận gia đình văn hóa : 17.
c. Chị em phụ nữ thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, ng tạo, y dựng
gia đình hạnh phúc”.
TÊN TIỂU LUẬN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP - Trang 2
TÊN TIỂU LUẬN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP - Người đăng: Nghé NoBi NguyỄn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TÊN TIỂU LUẬN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP 9 10 166