Ktl-icon-tai-lieu

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 2 lần
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Giảng viên: Lê Hải Hà
Bộ môn: Tài chính – Ngân hàng
email: lehaihakkt@gmail.com

•
•
•
•
•
•
•

Chương trình chi tiết môn học
Chương 1: Tổng quan về TT chứng khoán
Chương 2: Chứng khoán
Chương 3: Thị trường chứng khoán sơ cấp
Chương 4: Thị trường chứng khoán thứ cấp
Chương 5: Phân tích đầu tư chứng khoán
Chương 6: Chứng khoán quốc tế

Chương 1:Tổng quan về TTCK
• 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
thị trường chứng khoán
- Mâu thuẫn trong quan hệ cung cầu về vốn
- Sự xuất hiện của các chứng khoán: trái
phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp,
cổ phiếu
- Giai đoạn đầu hình thành tự phát của các
nhà đầu cơ

1.2. Khái niệm của thị trường
chứng khoán
• Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các
hoạt động giao dịch mua bán các loại
chứng khoán
• Hàng hóa giao dịch trên thị trường chứng
khoán là các cổ phiếu, trái phiếu và một
số công cụ tài chính khác

1.3. Vị trí và cấu trúc của thị trường
chứng khoán
Thị trường
tài chính

Thị trường tiền tệ

Thị trường
chứng khoán???

Thị trường vốn

Thị trường cầm cố

Thị trường
tín dụng dài hạn

5.2 Phân tích chứng khoán
5.2.1. Phân tích tài chính
5.2.2. Phân tích kỹ thuật

Chương 6: Chứng khoán quốc tế
6.1. Một số thị trường chứng khoán trên thế
giới
6.2. Chỉ số giá trị chứng khoán trên một số
thị trường chứng khoán trên thế giới
6.3. Thị trường trái phiếu quốc tế và việc
phát hành trái phiếu quốc tế

...
TH TR NG CH NG KHOÁN ƯỜ
Gi ng viên: Lê H i Hà
B môn: Tài chính – Ngân hàng
email: lehaihakkt@gmail.com
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 9 10 22