Ktl-icon-tai-lieu

Thị trường chứng khoán

Được đăng lên bởi huynhthanhhungbl1981
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 447 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN – NHỮNG ĐIỀU
CẦN BIẾT
Chúng ta sẽ xem xét tính chất đặc thù của TTCK Việt Nam và ảnh hường của nó đối với
việc sử dụng PTKT:
1. Giá trong nhiều trường hợp chưa phản ánh hết các hành động của thị trường
Giá chứng khoán tại mỗi thời điểm phản ánh một tập hợp tâm lý của rất nhiều các nhà
đầu tư trên thị trường. Các nhà đầu tư này bao gồm cả những nhà dự đoán thị trường giỏi
nhất cho đến công chúng theo sau. Tâm lý của họ thể hiện sự kỳ vọng hay thất vọng về
chứng khoán với các xu hướng và tin tức trên thị trường.
Các nhà đầu tư có chung tâm lý sẽ có cùng hành động giống nhau. Các hành động bán
hay mua tại một thời điểm, với quy mô khác nhau của tất cả các nhà đầu tư thể hiện thành
cung (supply) và cầu (demand).
Sau khi phân nhóm, do tính chất ưu tiên giá cao đối với cầu và ưu tiên giá thấp đối với
cung, các nhà đầu tư phải cạnh tranh với chính những người có cùng hành động giống
mình để có thể thực hiện thành công việc Mua hoặc Bán chứng khoán
• Để bán được chứng khoán, những người có hành động cung trên thị trường phải hạ giá
bán để được ưu tiên bán trước. Áp lực cung càng lớn thì áp lực giảm giá càng lớn và
ngược lại.
• Để mua được chứng khoán, những người có hành động cầu trên thị trường phải tăng giá
mua để được ưu tiên mua trước. Áp lực cầu càng lớn thì áp lực tăng giá càng lớn và
ngược lại.

Giá giao dịch tại mỗi thời điểm luôn là sự cân bằng giữa cung và cầu trên thị trường. Nói
một cách khác giá phản ánh tất cả hành động của thị trường. Đây là nền tảng cơ bản của
lý thuyết Dow và cũng chính là nền tảng quan trọng nhất của phân tích kỹ thuật.
Ở các thị trường phát triển, với quy mô giao dịch khổng lồ, tại mỗi thời điểm luôn tồn tại
một số lượng lớn các nhà đầu tư với những lợi ích và sự kỳ vọng khác nhau về giá chứng
khoán. Bên cạnh đó, giá giao dịch không có bất kỳ ràng buộc nào về biên độ, nó có đủ độ
rộng cần thiết để phản ánh đầy đủ các trạng thái cung-cầu trên thị trường. Khi những điều
tồi tệ xảy ra đối với một loại chứng khoán, áp lực cung đủ lớn để buộc nó giảm mạnh, có
những trường hợp đã giảm hơn 50% chỉ trong một ngày giao dịch. Sự giảm giá khủng
khiếp của Bear Stearn, Freddie Mac hay Fannie Mae gần đây là những ví dụ điển hình.
Do giả định giá phản ánh tất cả các hành động của thị trường, các nhà phân tích sử dụng
phân tích kỹ thuật chỉ cần tập trung vào giá-khối lượng, thông qua nhiều công cụ đo
lường khác nhau, là có thể thấy được các trạng thái tâm lý của thị trường.
Chúng ta đều biết các chỉ số trong PTKT (MACD, ...
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NHỮNG ĐIỀU
CẦN BIẾT
Chúng ta sẽ xem xét tính chất đặc thù của TTCK Việt Nam và nh hường của nó đối với
việc sử dụng PTKT:
1. Giá trong nhiều trường hợp chưa phản ánh hết các hành động của thị trường
Giá chứng khoán tại mỗi thời điểm phản ánh một tập hợp tâm của rất nhiều các nhà
đầu tư trên thị trường. Các nhà đầu tư này bao gồm cả những nhà dự đoán thị trường gii
nht cho đến công chúng theo sau. Tâm của họ thể hiện sự k vọng hay thất vọng v
chứng khoán với các xu hướng và tin tức trên th trường.
Các nhà đầu tư có chung tâm lý sẽ có cùng hành động giống nhau. Các hành động bán
hay mua tại một thời điểm, với quy mô khác nhau của tất cả các nhà đầu tư thể hiện thành
cung (supply) và cầu (demand).
Sau khi phân nhóm, do tính chất ưu tiên giá cao đối với cầu và ưu tiên giá thấp đối với
cung, các nhà đầu tư phải cạnh tranh với chính những người cùng hành động giống
mình để có thể thực hiện thành công việc Mua hoặc Bán chứng khn
• Để bán được chứng khoán, những nời hành động cung trên th trường phải hạ giá
bán để được ưu tiên bán tớc. Áp lực cung càng lớn thì áp lực giảm giá càng lớn và
ngược lại.
• Để mua được chứng khoán, những nời có hành động cầu trên th trường phải tăng giá
mua để được ưu tiên mua trước. Áp lực cầu càng lớn thì áp lực tăng giá càng lớn và
ngược lại.
Thị trường chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thị trường chứng khoán - Người đăng: huynhthanhhungbl1981
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Thị trường chứng khoán 9 10 444