Ktl-icon-tai-lieu

Thị trường chứng khoán phái sinh

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO

Thị trường chứng khoán phái sinh

Right & Warrant

TS. Thân Thị Thu Thủy


Members
 Nguyễn Anh Tuấn
 Nguyễn Thị Ngọc Trâm
 Trần Thị Khánh Linh
 Nguyễn Thị Huyền Dương
 Phan Thị Lâm Viên
 Lưu Văn Huy
 Phan Đặng Quang Sang
 Hồ Ngọc Phúc
 Trần Danh Cường
 Phan Lê Hạnh Anh

www.themegallery.

Contents
I. Quyền mua cổ phần

II.Chứng quyền
III.Thực trạng
IV. Giải pháp

www.themegallery.

I.QUYỀN MUA CỔ PHẦN
1.Khái niệm
“Quyền mua cổ phần là loại chứng khoán do công
ty cổ phần phát hành kèm theo đợt phát hành c ổ
phiếu bổ sung nhằm bảo đảm cho cổ đông hiện
hữu quyền mua cổ phiếu mới theo những điều
kiện đã được xác định” (Trích Luật Chứng Khoán
số 70/2006/QH 1 )

www.themegallery.

I.QUYỀN MUA CỔ PHẦN
2.Đặc điểm
Quyền mua cổ phần có 3 đặc điểm sau:
 Quyền mua cổ phần là quyền dành cho các cổ
đông hiện hữu.
 Quyền mua cổ phần là một công cụ chuyển
nhượng ngắn hạn và có thể chuyển nhượng.
 Giá xác định trên quyền mua cổ phần thường
thấp hơn giá thị trường của cổ phiếu.

www.themegallery.

LOGO...
www.themegallery.com
LOGO
Right & Warrant
Th tr ng ch ng khn pi sinh ườ
TS. Thân Th Thu Th y
Thị trường chứng khoán phái sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thị trường chứng khoán phái sinh - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thị trường chứng khoán phái sinh 9 10 815