Ktl-icon-tai-lieu

Thị trường định chế tài chính

Được đăng lên bởi Thành Phan
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2869 lần   |   Lượt tải: 7 lần
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH

Thị trường định chế tài chính

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH

CHƯƠNG I: SƠ LƯỢC VỂ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH
HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

THỊ
TRƯỜNG
TÀI CHÍNH

ĐỊNH
CHẾ TÀI
CHÍNH

TÀI SẢN
TÀI
CHÍNH

CƠ SỞ HẠ
TẦNG TÀI
CHÍNH

I. Thị trường tài chính
 Tồn tại dưới dạng vật chất : có nơi giao dịch cụ thể, giờ giao dịch cụ
thể, phải tuân thủ các quy định đặt ra  Sở giao dịch chứng khoán
 Tồn tại dưới dạng khái niệm, ý niệm:
 Thị trường OTC ( phi tập trung ) : các đối tượng mua bán tự
thỏa thuận, gặp nhau, bàn bạc về giá và số lượng
 Thị trường Upcom ( xuất hiện ở Việt Nam vào tháng 6/2009)
là nơi giao dịch của các công ty chưa niêm yết, có sự quản lý của nhà nước.
1. Vai trò của thị trường tài chính
- Vai trò định giá ( giá phụ thuộc vào cung & cầu trên thị trường ).
- Vai trò thanh khoản ( giúp nhà đầu tư có thể bán các tài sản tài chính để
thu hồi vốn một cách nhanh chóng với chi phí thấp ).
- Giảm chi phí giao dịch, giảm bớt tài gian tìm kiếm nguốn vốn.
2. Cấu trúc của thị trường tài chính:
a. Căn cứ vào tính chất của quyền truy đòi:

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH

- Thị trường công cụ nợ
- Thị trường công cụ vốn ( Chứng chỉ quỹ đầu tư là công cụ vốn)
- Thị trường công cụ tài chính phái sinh ( thị trường giao dịch các công cụ
hay các loại chứng khoán phái sinh ).
b. Căn cứ vào thời hạn của quyền truy đòi:
Thị trường tài chính
Thị trường tiền tệ  huy động vốn
Thị trường vốn  huy động vốn dài
ngắn hạn ( dưới 1 năm )
hạn ( từ 1 năm trở lên)
TT tiền tệ TT các giấy
TT vay nợ
liên ngân
tờ có giá
ngắn hạn
hàng
ngắn hạn

Thị trường chứng
khoán
- TT cổ phiếu
- TT trái phiếu

Thị trường tín
dụng dài hạn

Chứng khoán của thị trường tiền tệ ( tín phiếu kho bạc, tín phiếu công ty, chứng
chỉ tiền gửi, thương phiếu, Hợp đồng mua lại - Repo.. ) có tính thanh khoản cao
hơn chứng khoán thị trường vốn. Chứng khoán thị trường vốn tạo ra lợi
nhuận hằng năm cho nhà đầu tư cao hơn chứng khoán thị trường tiền tệ.
II. Định chế tài chính
Định chế tài chính = 1 doanh nghiệp hoạt động trong thị trường tài chính.
Tổ chức tín dụng ( trung gian tài chính )
 Ngân hàng
 Phi ngân hàng ( công ty bảo hiểm,
công ty tài chính, công ty cho
thuê tài chính… )

Các định chế tài chính khác
 Công ty chứng khoán
 Các ĐCTC khác cung cấp các
dịch vụ tài chính như bao tiêu
phát hành chứng khoán, công ty
môi giới, công ty kiểm toán…

Tổ chức phi ngân hàng không được nhận tiền gửi không kỳ hạn, không được công
cấp các dịch vụ thanh ...
TH TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐNH CH TÀI CHÍNH
Th trường định chế tài chính
Thị trường định chế tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thị trường định chế tài chính - Người đăng: Thành Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Thị trường định chế tài chính 9 10 274