Ktl-icon-tai-lieu

Thị Trường Ngoại Hối Dự Báo Tỷ Giá Hối Đoái

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 319 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Eximbank Vietnam
Foreign Exchange Workshop

Thị Trường Ngoại Hối
Dự Báo Tỷ Giá Hối Đoái
Vũ Đức Hải
FX Dealer and Analyst
Treasury Dept. – Eximbank Vietnam
hai.vd@eximbank.com.vn

Foreign Exchange Module I

10/11/12

Nội Dung Trình Bày
Phần I: Khái quát về thị trường ngoại hối thế giới
+
Thị trường toàn cầu
+
Nguyên tắc vận hành của thị trường ngoại hối
+
Một số thông lệ trên trên thị trường ngoại hối
+
Hoạt động tại Dealing Room (Treasury Department)
Phần II: Phân tích cơ bản (Fundamental Analysis)
+
Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá
+
Ý nghĩa của các chỉ số kinh tế (Economic Indicators)
+
Một số tình huống (Case Study)
Phần III: Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis)
+
Các dạng đồ thị và một số mô hình
+
Phân tích Fabonacci & Sóng Elliott
+
Một số công cụ phân tích kỹ thuật (Technical Indicators)

Foreign Exchange Module I 2

10/11/12

Khái quát về thị trường ngoại hối thế giới

Foreign Exchange

Equities

& Money Market

Market

Commodities

Fixed Income

Market

Market

Foreign Exchange Module I 3

10/11/12

Global Foreign Exchange Markets

London
New York
Tokyo
VietNam
24H Market

Hong Kong
Singapore

Thị trường hiệu quả
2,000 tỷ USD/ngày
USD, EUR, JPY, GBP, CHF
AUD, CAD, NZD, SEK, NOK

Spot, Forward, Swap, Option, Structure...

Foreign Exchange Module I 4

10/11/12

Foreign Exchange Module I 5

10/11/12

Foreign Exchange Module I 77

10/11/12

Xin cảm ơn !
hai.vd@eximbank.com.vn
Foreign Exchange Module I 78

10/11/12

...
10/11/12
Foreign Exchange Module I
Eximbank Vietnam
Foreign Exchange Workshop
Vũ Đ c H i
FX Dealer and Analyst
Treasury Dept. – Eximbank Vietnam
hai.vd@eximbank.com.vn
Th Tr ng Ngo i H i ườ
D Báo T Giá H i Đoái
Thị Trường Ngoại Hối Dự Báo Tỷ Giá Hối Đoái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thị Trường Ngoại Hối Dự Báo Tỷ Giá Hối Đoái - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thị Trường Ngoại Hối Dự Báo Tỷ Giá Hối Đoái 9 10 228