Ktl-icon-tai-lieu

Thị trường tài chính quốc tế

Được đăng lên bởi Phát Kun
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 684 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

NỘI DUNG





Qui mô và
Thị trường
Thị trường
Thị trường

cấu trúc TTTCQT
tiền tệ QT;
trái phiếu QT;
cổ phiếu QT.

9/14/2012

2

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC
TẾ


9/14/2012

Chức năng:

3

1

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC
TẾ


Nhân tố ảnh hưởng:

9/14/2012

4

THỊ TRƯỜNG TCQT
Tiêu chí Phân loại
Nơi cư trú / Đồng tiền

Đồng tiền
định giá
giao dịch

Người đi vay / phát hành CK
cư trú

phi cư trú

Địa phương

A. Nội địa

B. Nước ngoài

Ngoại tệ

C. Ngoại biên

D. Ngoại biên

A. Thị trường tài chính nội địa
B. Thị trường khu vực nước ngoài
C & D. Thị trường ngoại biên (euromarkets)
B+C+D = Thị trường tài chính quốc tế
9/14/2012

5

THỊ TRƯỜNG EUROCURRENCY








9/14/2012

Khái niệm;
Đặc trưng;
Chức năng;
Sự hình thành và phát triển;
Cơ chế tạo và sử dụng
Eurocurrency;
Forward Rate Agreement (FRA)

6

2

KHÁI NIỆM




Eurocurrency là những đồng tiền
được gửi trên tài khoản ngân hàng
nằm bên ngoài nước phát hành.
Ví dụ: một ngân hàng ở Anh có
khoản tiền gửi bằng Dollar Úc trên
sổ sách. Dollar Úc lúc này sẽ là 1
Eurocurrency

9/14/2012

7

KHÁI NIỆM





Thị trường Eurocurrency là thị trường
tiền tệ quốc tế;
Là nơi diễn ra hoạt động nhận tiền gửi
và cho vay ngắn hạn các đồng tiền
nằm bên ngoài nước phát hành đồng
tiền đó.
Ở ví dụ trên thì khoản tiền gửi đó được
gọi là khoản tiền gửi Euro-Dollar Úc
(Euro-Australian dollar deposit).

9/14/2012

8

KHÁI NIỆM




Các ngân hàng kinh doanh Eurocurrency
được gọi là Eurobanks;
Các hoạt động của Eurobanks trên thị
trường Eurocurrency gọi là Eurobanking.

9/14/2012

9

3

ĐẶC TRƯNG







Vị trí địa lý;
Các đồng tiền giao dịch chính;
Eurobanking là một phần của hoạt động
kinh doanh ngân hàng quốc tế;
Thành viên tham gia;
Qui chế điều chỉnh;

9/14/2012

10

ĐẶC TRƯNG





Đặc điểm TS nợ;
Đặc điểm TS có;
Đặc điểm các giao dịch;
Lãi suất áp dụng.

9/14/2012

11

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ




Bắt đầu từ London;
Khắp toàn cầu;
Điều kiện để trở
Eurocurrency:






9/14/2012

thành

thị

trường

Môi trường chính trị ổn định
Môi trường kinh doanh thuận lợi
Cơ sở hạ tầng viễn thông tốt
Múi giờ thuận lợi;
Chất lượng cuộc sống cao.

12

4

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
Thị trường

Tỷ lệ(%)

London, Luxembourg, Paris, Zurich
và Frankfurt

60

Bahamas, Bahrain, Cayman Islands,
Hongkong, the Netherlands Antiles,
Panama và Singapore

20

Bắc Mỹ và Nhật Bản

20

9/14/2012

13

CÁC ĐỒNG TIỀN
GIAO DỊCH CHÍNH




USD là đồng tiền giao dịch nhiều
nhất;
Euro, yên Nhật, bảng Anh, franc
Thụy Sĩ.

9/14/2012
...
1
THỊ TRƯỜNGI CHÍNH QUỐC TẾ
9/14/2012 2
NỘI DUNG
Qui mô và cấu trúc TTTCQT
Thị trường tiền tệ QT;
Thị trường trái phiếu QT;
Thị trường cổ phiếu QT.
9/14/2012 3
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC
TẾ
Chức năng:
Thị trường tài chính quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thị trường tài chính quốc tế - Người đăng: Phát Kun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Thị trường tài chính quốc tế 9 10 310