Ktl-icon-tai-lieu

Thị trường thông tin bất cân xứng

Được đăng lên bởi pnkanh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 570 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đảo nợ: rủi ro đạo đức và hàm ý chính sách

Minh họa
- Hiện tượng đảo nợ đang được tranh luận khá nhiều trên các phương tiện
thông tin đại chúng. Bài viết này phân tích các khía cạnh cơ bản về rủi ro đạo
đức của vấn đề đảo nợ và đưa ra một số hàm ý chính sách để gỡ khó cho các
doanh nghiệp hiện nay.
Không nên tạo tiền lệ xấu
Ở Việt Nam, Luật Các tổ chức tín dụng (2004) cũng không cấm đảo nợ mà chỉ quy
định việc đảo nợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ. Trong khi đó, quan
điểm của Chính phủ cũng như NHNN là không cho phép đảo nợ.
Chúng tôi cho rằng trong điều kiện thực hiện gói hỗ trợ lãi suất hiện nay với những
mục tiêu chính sách đã đặt ra thì cần phải hết sức thận trọng trước vấn đề đảo nợ.
Nhìn bề ngoài đảo nợ tạo cho người ta cái ảo giác về các khoản nợ được hoàn trả
tốt, tỷ lệ nợ xấu hay nợ quá hạn giảm xuống nhưng thực chất thì không phải vậy.
Giả sử một doanh nghiệp đang có dư nợ cũ tại ngân hàng với lãi suất cao và trong
điều kiện khó khăn hiện nay khiến khoản nợ trên có nguy cơ trở thành nợ xấu. Với
chính sách cho vay đảo nợ, doanh nghiệp chỉ cần vay khoản nợ mới để trả khoản nợ
cũ và như thế khiến cho người ta dễ đánh giá rằng doanh nghiệp đã trả được tốt
khoản nợ vay, còn ngân hàng thì không những thu hồi được vốn vay mà nợ xấu cũng
không có.
Thực ra vấn đề không phải đơn giản như vậy vì chúng ta chưa bàn đến “số mệnh”
của khoản nợ mới sẽ như thế nào. Khoản nợ mới được dùng để trả nợ cũ thì không
thể tạo ra thu nhập để trả nợ cho chính nó. Doanh nghiệp sẽ lấy tiền đâu để trả khoản
nợ mới đây?
Hơn nữa, nếu đảo nợ được thực hiện quá dễ dàng và không được kiểm soát tốt thì
người vay sẽ chẳng phải ý thức đến việc phải sử dụng vốn vay hiệu quả và trả nợ
theo cam kết. Bởi vì khi nợ vay đến hạn họ chỉ cần vay khoản tiền mới để trả khoản
nợ cũ, rồi khoản nợ mới lại đến hạn và người ta lại tiếp tục vay nợ mới để trả nợ cũ,
cứ xoay vòng như vậy cho đến mãi mãi.
Như vậy khoản nợ cũ ban đầu thực ra chẳng bao giờ đáo hạn trong khi ngân hàng

vẫn phải có trách nhiệm hoàn trả tiền cho người gửi. Tất nhiên đây chỉ là lý thuyết
nhưng thực tế nếu đảo nợ chỉ diễn ra qua ba vòng thì cũng đã vượt ra ngoài tầm
kiểm soát của ngân hàng.
Trong khi Chính phủ đang ra sức khuyến khích tăng trưởng tín dụng nhằm duy trì sức
tăng trưởng của nền kinh tế thì yêu cầu bảo đảm chất lượng tín dụng cũng phải được
đặt lên hàng đầu. Cho phép đảo nợ lúc này sẽ tạo ra một tiền lệ không tốt, làm xấu đi
tính lành mạnh của hệ thống tài chính vốn đang rất yếu ớt và rất khó kiểm so...
Đảo nợ: rủi ro đạo đức và hàm ý chính sách
Minh họa
- Hiện tượng đảo nợ đang được tranh luận khá nhiều trên các phương tiện
thông tin đại chúng. Bài viết này phân tích các khía cạnh cơ bản về rủi ro đạo
đức của vấn đề đảo nợ và đưa ra một số hàm ý chính sách để gỡ khó cho các
doanh nghiệp hiện nay.
Không nên tạo tiền lệ xấu
Ở Việt Nam, Luật Các tổ chức tín dụng (2004) cũng không cấm đảo nợ mà chỉ quy
định việc đảo nợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ. Trong khi đó, quan
điểm của Chính phủ cũng như NHNN là không cho phép đảo nợ.
Chúng tôi cho rằng trong điều kiện thực hiện gói hỗ trợ lãi suất hiện nay với những
mục tiêu chính sách đã đặt ra thì cần phải hết sức thận trọng trước vấn đề đảo nợ.
Nhìn bề ngoài đảo nợ tạo cho người ta cái ảo giác về các khoản nợ được hoàn trả
tốt, tỷ lệ nợ xấu hay nợ quá hạn giảm xuống nhưng thực chất thì không phải vậy.
Giả sử một doanh nghiệp đang có dư nợ cũ tại ngân hàng với lãi suất cao và trong
điều kiện khó khăn hiện nay khiến khoản nợ trên có nguy cơ trở thành nợ xấu. Với
chính sách cho vay đảo nợ, doanh nghiệp chỉ cần vay khoản nợ mới để trả khoản nợ
cũ và như thế khiến cho người ta dễ đánh giá rằng doanh nghiệp đã trả được tốt
khoản nợ vay, còn ngân hàng thì không những thu hồi được vốn vay mà nợ xấu cũng
không có.
Thực ra vấn đề không phải đơn giản như vậy vì chúng ta chưa bàn đến “số mệnh”
của khoản nợ mới sẽ như thế nào. Khoản nợ mới được dùng để trả nợ cũ thì không
thể tạo ra thu nhập để trả nợ cho chính nó. Doanh nghiệp sẽ lấy tiền đâu để trả khoản
nợ mới đây?
Hơn nữa, nếu đảo nợ được thực hiện quá dễ dàng và không được kiểm soát tốt thì
người vay sẽ chẳng phải ý thức đến việc phải sử dụng vốn vay hiệu quả và trả nợ
theo cam kết. Bởi vì khi nợ vay đến hạn họ chỉ cần vay khoản tiền mới để trả khoản
nợ cũ, rồi khoản nợ mới lại đến hạn và người ta lại tiếp tục vay nợ mới để trả nợ cũ,
cứ xoay vòng như vậy cho đến mãi mãi.
Như vậy khoản nợ cũ ban đầu thực ra chẳng bao giờ đáo hạn trong khi ngân hàng
Thị trường thông tin bất cân xứng - Trang 2
Thị trường thông tin bất cân xứng - Người đăng: pnkanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thị trường thông tin bất cân xứng 9 10 629