Ktl-icon-tai-lieu

Thị trường vàng tại Việt Nam giai đoạn 20092013

Được đăng lên bởi nguyenngocthuyduong92
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2037 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU

THỊ TRƯỜNG VÀNG TẠI VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN 2009-2013

GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ HẢI BÌNH
SVTH: NGUYỄN NGỌC THÙY DƯƠNG
MSSV: B1000020
VÀ:

LÊ THỊ KIỀU TRANG

MSSV: B1000182
KHÓA: 14
TP HCM, THÁNG 10 NĂM 2013

MỤC LỤC
Danh mục các từ viết tắt......................................................................................4
Mục lục các bảng biểu, đồ thị..............................................................................5
LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................6
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀNG TẠI
VIỆT NAM
1.1. Một số vấn đề cơ bản về Thị trường vàng....................................................7
11.1. Khái niệm..................................................................................................7
1.1.2. Vai trò của vàng đối với đời sống kinh tế - xã hội..................................7
1.1.2.1. Vàng là nguyên vật liệu quý.....................................................7
1.1.2.2. Vàng là công cụ phòng chống lạm phát...................................7
1.1.2.3. Vàng là công cụ đầu tư thay thế đồng USD.............................8
1.1.2.4. Vàng giúp kiểm soát rủi ro.......................................................8
1.1.2.5. Vàng là dự trữ Quốc gia..........................................................8
1.1.3. Đơn vị đo lường và cách quy đổi giá vàng .............................................8
1.1.3.1. Đơn vị đo lường......................................................................8
1.1.3.2. Tuổi vàng.................................................................................8
1.1.3.3. Công thức quy đổi....................................................................9
1.2. Các hình thức kinh doanh vàng tại Việt Nam.............................................9
1.2.1. Giao dịch mua bán vàng giao ngay (Gold spot)......................................9
1.2.2. Giao dịch mua bán vàng kỳ hạn (Gold Forward)....................................9
1.2.3. Giao dịch hoán đổi vàng (Physical Gold Swap)......................................10
1.2.4. Giao dịch quyền chọn vàng (Gold Option)..............................................10
1.3. Các yếu tố tác động đến thị trường vàng Việt Nam....................................10
1.3.1. Cung vàng – Cầu vàng tại Việt Nam.......................................................10
1.3.1.1. Nguồn cung vàng.............
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU
THỊ TRƯỜNG VÀNG TẠI VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN 2009-2013
GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ HẢI BÌNH
SVTH: NGUYỄN NGỌC THÙY DƯƠNG
MSSV: B1000020
VÀ: LÊ THỊ KIỀU TRANG
MSSV: B1000182
KHÓA: 14
TP HCM, THÁNG 10 NĂM 2013
Thị trường vàng tại Việt Nam giai đoạn 20092013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thị trường vàng tại Việt Nam giai đoạn 20092013 - Người đăng: nguyenngocthuyduong92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Thị trường vàng tại Việt Nam giai đoạn 20092013 9 10 649