Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư về tài sản cố định

Được đăng lên bởi Hà Bé
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 512 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư 203/2009/TT-BTC
So sánh các điểm khác biệt về chính sách tài chính đối với
việc quản lý và sử dụng tài sản cố định
Tháng 5 - 2013

Thư ngỏ
Ngày 25 tháng 4 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế
độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 06 năm 2013, áp
dụng cho năm tài chính 2013 và thay thế cho Thông tư 203/2009/TT-BTC.
Nhằm cung cấp thông tin trợ giúp các doanh nghiệp trong việc áp dụng và thực hiện quy định mới,
Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC xin gửi tới Quý khách hàng tài liệu so sánh các điểm khác biệt
về chính sách tài chính đối với việc quản lý và sử dụng tài sản cố định giữa Thông tư 45/2013/TTBTC và Thông tư 203/2009/TT-BTC.
Bản so sánh này chỉ trình bày các thông tin tổng quát, không bao gồm toàn bộ các thông tin có thể có
liên quan và không được sử dụng như các thông tin tư vấn cụ thể. Tài liệu này không được sử dụng
thay thế cho các thông tin hay dịch vụ tư vấn chuyên ngành, không được sử dụng hoặc dùng làm căn
cứ để đưa ra các quyết định hoặc hành động có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp.
Hãng Kiểm toán AASC đã nỗ lực nhằm đảm bảo tính chính xác của các thông tin trình bày. Tuy
nhiên, bất cứ ai cũng không nên dựa trên những thông tin này để áp dụng vào một trường hợp cụ thể
nào đó nếu không có được sự tư vấn từ các chuyên viên.
Chúng tôi trân trọng và đánh giá cao mọi ý kiến đóng góp trong quá trình sử dụng tài liệu này. Nếu có
vướng mắc trong quá trình sử dụng, xin vui lòng liên hệ với Kiểm toán viên của chúng tôi để nhận
được sự hỗ trợ cần thiết.
Nhân dịp này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng tới hoạt động kiểm
toán, tư vấn tài chính kế toán, tư vấn thuế và các dịch vụ chuyên ngành của Hãng Kiểm toán AASC.
Chúng tôi rất mong được thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với Quý khách hàng.
Trân trọng kính chào./.
HÃNG KIỂM TOÁN AASC

1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
T: +84-4-3824.1990 | F: +84-4-38253.973
E: aaschn@hn.vnn.vn | W: aasc.com.vn

2

HÃNG KIỂM TOÁN AASC | Thành viên

Quốc tế tại Việt Nam

NỘI DUNG
Các vấn đề

Trang

Nguyên giá tài sản cố định

4

Mục đích tính thuế

4

Xác định các chi phí không đủ điều kiện để ghi nhận là tài sản vô hình đối với lợi thế kinh
doanh phát sinh từ việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

4

TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất

4

Quy định đối với Công ty kinh doanh bất động sản

5

Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính...
Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư 203/2009/TT-BTC
So sánh các điểm khác biệt về chính sách tài chính đối với
việc quản lý và sử dụng tài sản cố định
Tháng 5 - 2013
Thông tư về tài sản cố định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư về tài sản cố định - Người đăng: Hà Bé
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Thông tư về tài sản cố định 9 10 881