Ktl-icon-tai-lieu

Thuật ngữ kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi Ngô Văn Thao
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 755 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC THUẬT NGỮ THEN CHỐT

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Chi phí cơ hội

Opportunity Cost

Chính phủ

Government

Cơ chế kinh tế

Economic Mechanism

Doanh nghiệp, hãng

Firm

Đường giới hạn khả năng sản xuất

Production Possibility Frontier (PPF)

Hiệu quả kinh tế

Economic Efficiency

Hiệu quả sản xuất

Production Efficiency

Hộ gia đình

Household

Kinh tế học

Economics

Kinh tế học chuẩn tắc

Normative Economics

Kinh tế học thực chứng

Positive Economics

Kinh tế học vi mô

Microeconomics

Kinh tế học vĩ mô

Macroeconomics

Lựa chọn

Choice

Lý thuyết kinh tế

Economic Theory

Nền kinh tế

Economy

Phân tích cận biên

Marginal Analysis

Quy luật chi phí cơ hội tăng dần

The law of increasing opportunity cost

Sự khan hiếm

Scarcity

Tăng trưởng kinh tế

Economic Growth

Cầu

Demand

Lượng cầu

Quantity demanded

Đường cầu

Demand curve

Cung

Supply

Lượng cung

Quantity supplied

Đường cung

Supply curve

Giá cân bằng

Equilibrium price

Lượng cân bằng

Equilibrium quantity

Hàng hóa thay thế

Substitutes

Hàng hóa bổ sung

Complements

Hàng hóa bình thường

Normal goods

Hàng hóa thứ cấp

Inferior goods

Hàng hóa xa xỉ

Luxury goods

Hàng hóa thiết yếu

Necessities

Cầu co giãn đơn vị

Unitary elastic demand

Cầu hoàn toàn co giãn

Perfectly elastic demand

Cầu hoàn toàn không co giãn

Perfectly inelastic demand

Cầu tương đối co giãn

Relatively elastic demand

Cầu tương đối không co giãn

Relatively inelastic demand

Co giãn chéo của cầu

Cross elasticity of demand

Co giãn của cầu theo giá

Price elasticity of demand

Co giãn của cầu theo thu nhập

Income elasticity of demand

Co giãn của cung theo giá

Price elasticity of supply

Tổng doanh thu

Total revenue

Lý thuyết về lợi ích đo được

Cardinal Utility Theory

Lợi ích

Utility

Tổng lợi ích

Total Utility

Lợi ích cận biên

Marginal Utility

Giỏ hàng hóa

Bundle

Quy luật lợi ích cận biên giảm dần

Principle of diminishing marginal Utility

Tỷ lệ thay thế cận biên

Marginal Rate of Substitution

Sự lựa chọn của người tiêu dùng

Consumer’s choice

Hộ gia đình

Household

Lý thuyết tiêu dùng

Consumer theory

Hàm sản xuất

Production function

Ngắn hạn

Short-run

Dài hạn

Long-run

Hiệu suất không đổi theo quy mô

Constant Returns to Scale

Hiệu suất tăng theo quy mô

Increasing Returns to Scale

Hiệu suất giảm theo quy mô

Decreasing Returns to Scale

Sản phẩm bình quân

Average Product

Sản phẩm cận biên

Marginal Product

Quy luật năng suất cận biên giảm dần

The Law of Diminishing Returns

Chi ...
CÁC THUẬT NGỮ THEN CHỐT
Tiếng Việt Tiếng Anh
Chi phí cơ hội Opportunity Cost
Chính phủ Government
Cơ chế kinh tế Economic Mechanism
Doanh nghiệp, hãng Firm
Đường giới hạn khả năng sản xuất Production Possibility Frontier (PPF)
Hiệu quả kinh tế Economic Efficiency
Hiệu quả sản xuất Production Efficiency
Hộ gia đình Household
Kinh tế học Economics
Kinh tế học chuẩn tắc Normative Economics
Kinh tế học thực chứng Positive Economics
Kinh tế học vi mô Microeconomics
Kinh tế học vĩ mô Macroeconomics
Lựa chọn Choice
Lý thuyết kinh tế Economic Theory
Nền kinh tế Economy
Phân tích cận biên Marginal Analysis
Quy luật chi phí cơ hội tăng dần The law of increasing opportunity cost
Sự khan hiếm Scarcity
Tăng trưởng kinh tế Economic Growth
Cầu Demand
Lượng cầu Quantity demanded
Đường cầu Demand curve
Cung Supply
Lượng cung Quantity supplied
Thuật ngữ kinh tế vĩ mô - Trang 2
Thuật ngữ kinh tế vĩ mô - Người đăng: Ngô Văn Thao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thuật ngữ kinh tế vĩ mô 9 10 132