Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng nợ xấu tại các ngân hàng Việt Nam và giải pháp tháo gỡ

Được đăng lên bởi tienbidv551
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2303 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Thực trạng nợ xấu tại các ngân hàng
Việt Nam và giải pháp tháo gỡ
Thứ sáu 30/11/2012 09:00
PGS., TS. NGUYỄN THỊ MÙI
(Tài chính) Nợ xấu đã và đang tác động tiêu cực đến việc lưu thông dòng vốn vào nền kinh tế và tính
an toàn, hiệu quả kinh doanh của chính các ngân hàng. Bài viết điểm qua một số nguyên nhân gây
ra tình trạng nợ xấu tại các ngân hàng và đề xuất cơ chế xử lý.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thực trạng nợ xấu tại các ngân hàng Việt Nam
Mặc dù đã có nhiều ý kiến trao đổi về nợ xấu tại các ngân hàng thương mại (NHTM), nhưng cho đến nay,
vẫn chưa có tiếng nói thống nhất nợ xấu về tỷ lệ nợ xấu của hệ thống NHTM Việt Nam. Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước (NHNN) cho rằng tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tại các NHTM khoảng 10%. Trong khi cơ
quan Thanh tra NHNN lại đưa ra con số tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng khoảng 8,6%, tương đương với
trên 200.000 tỷ đồng. Bên cạnh những con số được NHNN công bố nói trên, Ủy ban Giám sát tài chính
quốc gia cũng đưa ra tỷ lệ nợ xấu là 11,8%, tương đương với khoảng 270.000 tỷ đồng. Vậy nợ xấu của các
ngân hàng Việt Nam là bao nhiêu vẫn còn là ẩn số nhưng đa số các ý kiến đều cho rằng nợ xấu tại các
ngân hàng là con số không nhỏ. Tại sao có sự khác nhau về tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng? Có thể
lý giải về sự khác nhau này như sau:
Thứ nhất, do cách phân loại nợ. Theo quy định hiện hành về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi
ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng (TCTD), “nợ xấu” là các khoản nợ thuộc các
nhóm 3, 4 và 5 (Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN). Trong đó nợ nhóm 3 (nợ dưới chuẩn) là các khoản
nợ được đánh giá là có khả năng tổn thất một phần nợ gốc và lãi; Nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) là các khoản
nợ có khả năng tổn thất rất cao và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) là các khoản nợ được coi là không
còn khả năng thu hồi, mất vốn. Thông thường ở các nước đang phát triển, nếu nợ xấu của các ngân hàng

được phân loại theo các chỉ tiêu định lượng và định tính phù hợp với thông lệ quốc tế, thì tỷ lệ này dưới 5%
cũng là bình thường. Tuy nhiên, ở Việt Nam còn có sự khác nhau về năng lực quản trị rủi ro và việc xếp
hạng tín dụng nội bộ. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại các NHTM Việt Nam hiện nay đều được xây
dựng theo phương pháp chuyên gia, nghĩa là việc lựa chọn, quyết định toàn bộ các yếu tố cơ bản của hệ
thống xếp hạng (bộ chỉ tiêu, trọng số của từng chỉ tiêu) hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm chủ quan của
các chuyên gia thay vì dựa trên dữ liệu thống kê lịch sử và phân tích mô hình kinh...
Thực trạng nợ xấu tại các ngân hàng
Việt Nam và giải pháp tháo gỡ
Thứ sáu 30/11/2012 09:00
PGS., TS. NGUYỄN THỊ MÙI
(Tài chính) Nợ xấu đã và đang tác động tiêu cực đến việc lưu thông dòng vốn vào nền kinh tế và tính
an toàn, hiệu quả kinh doanh của chính các ngân hàng. Bài viết điểm qua mt số nguyên nhân gây
ra tình trạng nợ xấu tại các ngân hàng và đề xuất cơ chế xử lý.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thực trạng nợ xấu tại các ngân hàng Việt Nam
Mặc dù đã có nhiều ý kiến trao đổi về nợ xấu tại các ngân ng thương mại (NHTM), nhưng cho đến nay,
vẫn chưa tiếng nói thống nhất nợ xấu về tỷ lệ nợ xấu của hệ thống NHTM Việt Nam. Thống đc Ngân
hàng Nhà nước (NHNN) cho rằng tỷ lệ nợ xấu trên tng nợ tại các NHTM khoảng 10%. Trong khi
quan Thanh tra NHNN lại đưa ra con số tỷ lệ nợ xấu của c ngân ng khoảng 8,6%, tương đương với
trên 200.000 tỷ đồng. n cạnh những con số được NHNN công bố nói trên, Ủy ban Giám sát tài chính
quốc gia cũng đưa ra tỷ lệ nợ xấu là 11,8%, tương đương với khoảng 270.000 tỷ đồng. Vậy nợ xấu của các
ngân hàng Việt Nam bao nhiêu vẫn còn ẩn số nhưng đa số các ý kiến đều cho rằng nợ xấu ti các
ngân ng là con số không nhỏ. Tại sao có sự khác nhau về tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân ng? Có thể
lý giải về sự khác nhau này như sau:
Thứ nhất, do cách phân loại nợ. Theo quy định hiện hành về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi
ro tín dụng trong hoạt động ngân ng của tổ chức tín dụng (TCTD), “nợ xấu” các khoản nợ thuộc các
nhóm 3, 4 5 (Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN). Trong đó nợ nhóm 3 (nợ dưới chuẩn) các khoản
nợ được đánh giá là khả ng tổn thất một phần nợ gốc và lãi; Nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) c khoản
nợ có khả năng tổn thất rất cao và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) là các khoản nợ được coi không
còn khả năng thu hồi, mất vốn. Thông thường ở các nước đang phát triển, nếu nợ xấu của các ngân hàng
Thực trạng nợ xấu tại các ngân hàng Việt Nam và giải pháp tháo gỡ - Trang 2
Thực trạng nợ xấu tại các ngân hàng Việt Nam và giải pháp tháo gỡ - Người đăng: tienbidv551
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thực trạng nợ xấu tại các ngân hàng Việt Nam và giải pháp tháo gỡ 9 10 535