Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng thâm hụt cán cân thương mại trong giai đoạn 2000-2011

Được đăng lên bởi abc123
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1441 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thực trạng thâm hụt cán cân thương mại trong giai đoạn 2000-2011
Trong hai năm liên tiếp 2000 - 2001, cán cân thương mại Việt Nam
ở trạng thái thặng dư, hoạt động xuất khẩu khởi sắc và đạt được những
kết quả hết sức khả quan. Từ năm 2002 trở lại đây, cán cân thương mại
Việt Nam lại rơi vào tình trạng thâm hụt. Nguyên nhân không phải do sự
giảm sút trong xuất khẩu mà do nhập khẩu tăng quá nhanh. Kim ngạch
nhập khẩu tăng từ 17,76 tỷ USD năm 2002 lên đến mức kỷ lục 97,4 tỷ
USD vào năm 2011. Tương tự, kim ngạch xuất khẩu cũng tăng lên nhanh
chóng nhưng nhìn chung cho cả giai đoạn, kim ngạch nhập khẩu luôn vượt
trội so với kim ngạch xuất khẩu dẫn đến cán cân thương mại vẫn thường
xuyên trong trạng thái thâm hụt. (Bảng 1)
Bảng 1. Cán cân thương mại của Việt Nam giai đoạn 2000-2011
Năm
Kim ngạch
xuất khẩu

Kim ngạch
nhập khẩu

Giá trị
(Tỷ USD)
Tăng trưởng
(%)
Giá trị
(Tỷ USD)
Tăng trưởng
(%)

Cán cân thương mại
(Tỷ USD)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

14,45

15,03

16,71

20,15

26,49

32,45

39,83

48,56

62,69

57,1

72,2

96,9

25,2

4,0

11,2

20,6

31,4

22,5

22,7

21,9

29,1

-8,9

26,4

34,2

14,07

14,4

17,76

22,73

28,77

34,89

42,6

58,92

75,47

65,4

77,3

97,4

34,5

3,4

22,1

28,0

26,6

21,2

22,1

38,3

28,1

-13,3

18,3

25,9

0,38

0,63

-1,05

-2,58

-2,28

-2,44

-2,77

-10,36

-12,78

-8,3

-5,1

-0,4

Nguồn: IMF Country Report Vietnam No 03/382, 06/423, 07/386, 09/110, 10/281,
12/165.

Về mặt hàng xuất khẩu, cơ cấu xuất khẩu mặc dù đã có chuyển
biến tích cực nhưng vẫn dựa chủ yếu vào các sản phẩm thô. Mặc dù xuất
khẩu sản phẩm thô và sơ chế có giảm đi (năm 2011 là 38,87% kim ngạch
xuất khẩu so với mức 55,78% năm 2000), xuất khẩu nhóm hàng chế biến
có tăng lên (năm 2011 là 59,92% kim ngạch xuất khẩu so với mức
44,17% năm 2000) nhưng tạo ra giá trị gia tăng thấp và tỷ trọng nhóm
hàng chế biến vẫn ở mức thấp so với các nước láng giềng (Tổng cục
Thống kê, 2011).

Về thị trường xuất khẩu, Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào một
nhóm nhỏ các quốc gia gồm EU, ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ.
Năm 2000, tỷ trọng xuất khẩu vào các thị trường này lần lượt là EU
(19,64%), ASEAN (18,08%), Nhật Bản (17,78%), Trung Quốc (10,61%),
Mỹ (5,06%). Ðến năm 2011, Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn
nhất của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào 5 thị trường
lớn trên đã lên đến trên 71,03%, riêng Mỹ chiếm 17,4% (Tổng cục Thống
kê, 2011). Việc tập trung vào một số thị trường làm cho xuất khẩu của
Việt Nam rất...
Thực trạng thâm hụt cán cân thương mại trong giai đoạn 2000-2011
Trong hai năm liên tiếp 2000 - 2001, cán cân thương mại Việt Nam
trạng thái thặng dư, hoạt động xuất khẩu khởi sắc đạt được những
kết quả hết sức khả quan. Từ năm 2002 trở lại đây, cán cân thương mại
Việt Nam lại rơi vào tình trạng thâm hụt. Nguyên nhân không phải do sự
giảm sút trong xuất khẩu do nhập khẩu tăng quá nhanh. Kim ngạch
nhập khẩu ng từ 17,76 tỷ USD năm 2002 lên đến mức kỷ lục 97,4 tỷ
USD vào năm 2011. Tương tự, kim ngạch xuất khẩu cũng tăng n nhanh
chóng nhưng nhìn chung cho cả giai đoạn, kim ngạch nhập khẩu luôn vượt
trội so với kim ngạch xuất khẩu dẫn đến cán cân thương mại vẫn tờng
xuyên trong trạng thái thâm hụt. (Bảng 1)
Bảng 1. Cán cân thương mại của Việt Nam giai đoạn 2000-2011
Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kim ngạch
xuất khẩu
Giá trị
(Tỷ USD)
14,45 15,03 16,71 20,15 26,49 32,45 39,83 48,56 62,69 57,1 72,2
96,9
Tăng trưởng
(%)
25,2 4,0 11,2 20,6 31,4 22,5 22,7 21,9 29,1 -8,9 26,4
34,2
Kim ngạch
nhập khẩu
Giá trị
(Tỷ USD)
14,07 14,4 17,76 22,73 28,77 34,89 42,6 58,92 75,47 65,4 77,3
97,4
Tăng trưởng
(%)
34,5 3,4 22,1 28,0 26,6 21,2 22,1 38,3 28,1 -13,3 18,3
25,9
Cán cân thương mại
(Tỷ USD)
0,38 0,63 -1,05 -2,58 -2,28 -2,44 -2,77 -10,36 -12,78 -8,3 -5,1
-0,4
Nguồn: IMF Country Report Vietnam No 03/382, 06/423, 07/386, 09/110, 10/281,
12/165.
Về mặt hàng xuất khẩu, cấu xuất khẩu mặc đã có chuyển
biến tích cực nhưng vẫn dựa chủ yếu vàoc sản phẩm thô. Mặc xuất
khẩu sản phẩm thô chế giảm đi (năm 2011 38,87% kim ngạch
xuất khẩu so với mức 55,78% năm 2000), xuất khẩu nhóm hàng chế biến
tăng lên (năm 2011 59,92% kim ngạch xuất khẩu so với mức
44,17% năm 2000) nhưng tạo ra giá trị gia tăng thấp tỷ trọng nhóm
hàng chế biến vẫn mức thấp so với các nước láng giềng (Tổng cục
Thống kê, 2011).
Thực trạng thâm hụt cán cân thương mại trong giai đoạn 2000-2011 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng thâm hụt cán cân thương mại trong giai đoạn 2000-2011 - Người đăng: abc123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Thực trạng thâm hụt cán cân thương mại trong giai đoạn 2000-2011 9 10 1