Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng tình hình lãi suất ở việt nam

Được đăng lên bởi Thảo Nguyên Cát Trắng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 56 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Từ năm 2011 đến nay, tín dụng tuy tăng chậm hơn so với giai đoạn trước đây, nhưng
chất lượng tín dụng đã tăng cao, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý
Việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều hành lãi suất đã định hướng, dẫn dắt thị trường,
đồng thời có sự điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với những diễn biến kinh tế vĩ mô và tiền tệ;
mặt bằng lãi suất cho vay và huy động đã giảm mạnh so với cuối năm 2011.
Bước sang năm 2011, NHNN đã thực hiện mạnh mẽ các biện pháp điều hành nhằm kiểm
soát tốc độ thị trường tự do dưới 20% và điều chỉnh cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung
vốn cho sản xuất, giảm tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất xuống 16%. Nhờ đó,
đến cuối năm 2011, các mức lãi suất trên thị trường đã được điều chỉnh phù hợp với diễn
biến kinh tế vĩ mô và chỉ đạo của Chính phủ.
Việc tăng cường thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trần lãi
suất huy động đã tạo điều kiện cho việc giảm dần mặt bằng lãi suất huy động và cho vay
trong những tháng cuối năm.
Trong đó, lãi suất cho vay nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu giảm 0,5-1%/năm và dao
động ở mức 14,5-17%/năm, thậm chí chỉ còn 13,5%/năm.
Tình hình kinh tế những tháng cuối năm đã có dấu hiệu cải thiện, GDP năm 2011 tăng
5,89%, lạm phát so cùng kỳ năm trước bắt đầu có dấu hiệu chững lại và giảm dần từ mức
22% trong tháng 10/2011 xuống 20% trong tháng 11 và 18,13% trong tháng 12.
Ngay từ đầu năm 2012, NHNN đã đưa ra mục tiêu giảm lãi suất huy động xuống còn 910%/năm vào cuối năm 2012, đồng thời đưa ra lộ trình giảm trung bình mỗi quý 1%/năm.
Từ tháng 5/2012, NHNN đã quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND đối với 5 lĩnh vực
ưu tiên; trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên được điều
chỉnh giảm từ mức 15%/năm xuống 12%/năm.
Đến cuối năm 2012, lãi suất huy động VND giảm mạnh từ 3-6%/năm, lãi suất cho vay giảm
từ 5-9%/năm so với cuối năm 2011 và trở về mức lãi suất của năm 2007. Lãi suất cho vay
ưu tiên giảm về mức 12%/năm, riêng lãi suất cho vay đối với các khách hàng tốt chỉ còn 911%/năm.
Trên cơ sở kết quả điều hành chính sách tiền tệ đã đạt được, các mục tiêu do Quốc hội và
Chính phủ đề ra trong năm 2013, NHNN tiếp tục điều hành linh hoạt và đồng bộ các công cụ
chính sách tiền tệ, chủ động điều chỉnh lượng tiền trong lưu thông nhằm đảm bảo ổn định
thị trường tiền tệ, ngoại hối và kiểm soát tiền tệ.
Đến cuối tháng 8/2013, tổng phương tiện thanh toán tăng 9,16% so với cuối năm 2012, phù
hợp với định hướng tăng 14-16% trong năm 2013, thanh kh...
Từ năm 2011 đến nay, tín dụng tuy tăng chậm hơn so với giai đoạn trước đây, nhưng
chất lượng tín dụng đã tăng cao, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp
Việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều hành lãi suất đã định hướng, dẫn dắt thị trường,
đồng thời sự điều chỉnh linh hoạt, p hợp với những diễn biến kinh tế tiền tệ;
mặt bằng lãi suất cho vay và huy động đã giảm mạnh so với cuối năm 2011.
Bước sang năm 2011, NHNN đã thực hiện mạnh mẽ các biện pháp điều hành nhằm kiểm
soát tốc độ thị trường t do dưới 20% điều chỉnh cấu tín dụng theo hướng tập trung
vốn cho sản xuất, giảm tỷ trọng nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất xuống 16%. Nhờ đó,
đến cuối năm 2011, các mức lãi suất trên thị trường đã được điều chỉnh phù hợp với diễn
biến kinh tế vĩ mô và chỉ đạo của Chính phủ.
Việc tăng cường thanh tra, giám sát xử nghiêm những trường hợp vi phạm trần lãi
suất huy động đã tạo điều kiện cho việc giảm dần mặt bằng lãi suất huy động cho vay
trong những tháng cuối năm.
Trong đó, lãi suất cho vay nông nghiệp, nông thôn xuất khẩu giảm 0,5-1%/năm dao
động ở mức 14,5-17%/năm, thậm chí chỉ còn 13,5%/năm.
Tình hình kinh tế những tháng cuối m đã dấu hiệu cải thiện, GDP năm 2011 tăng
5,89%, lạm phát so ng kỳ năm trước bắt đầu dấu hiệu chững lại giảm dần từ mức
22% trong tháng 10/2011 xuống 20% trong tháng 11 và 18,13% trong tháng 12.
Ngay từ đầu năm 2012, NHNN đã đưa ra mục tiêu giảm lãi suất huy động xuống còn 9-
10%/năm vào cuối năm 2012, đồng thời đưa ra lộ trình giảm trung bình mỗi q 1%/năm.
Từ tháng 5/2012, NHNN đã quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND đối với 5 lĩnh vực
ưu tiên; trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên được điều
chỉnh giảm từ mức 15%/năm xuống 12%/năm.
Đến cuối năm 2012, lãi suất huy động VND giảm mạnh từ 3-6%/năm, lãi suất cho vay giảm
từ 5-9%/năm so với cuối m 2011 trở về mức lãi suất của năm 2007. Lãi suất cho vay
ưu tiên giảm về mức 12%/năm, riêng lãi suất cho vay đối với các khách hàng tốt chỉ còn 9-
11%/năm.
Trên cơ sở kết quả điều hành chính sách tiền tệ đã đạt được, các mục tiêu do Quốc hội
Chính phủ đề ra trong năm 2013, NHNN tiếp tục điều hành linh hoạt và đồng bộ các công cụ
chính sách tiền tệ, chủ động điều chỉnh lượng tiền trong lưu thông nhằm đảm bảo ổn định
thị trường tiền tệ, ngoại hối và kiểm soát tiền tệ.
Đến cuối tháng 8/2013, tổng phương tiện thanh toán tăng 9,16% so với cuối năm 2012, phù
hợp với định hướng tăng 14-16% trong năm 2013, thanh khoản của hệ thống ngân hàng
được đảm bảo. Các mứci suất chủ chốt được điều hành theo hướng giảm dần, góp phần
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.
Mặt bằng lãi suất VND trong 8 tháng đầu m đã giảm khoảng 2-5%/năm so với đầu năm,
trong đó lãi suất huy động giảm 2-3%/năm, lãi suất cho vay giảm 3-5%/năm đã trở về
mức lãi suất của thời kỳ 2005-2006, các tổ chức tín dụng cũng chủ động giảm lãi suất đối
với những khoản cho vay còn tồn đọng.
Đến nay, trần lãi suất huy động đã giảm về mức 7%/năm và chỉ áp dụng đối với kỳ hạn dưới
6 tháng, trần lãi suất cho vay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên 9%/năm, tỷ trọng những khoản
cho vay lãi suất đến 13%/năm chiếm khoảng 74,97%. Sau nhiều tháng tăng chậm, tính
đến cuối tháng 8/2013, tín dụng cho nền kinh tế đã tăng 6,45% so với đầu năm, khả năng
đạt mục tiêu thị trường tự do 12% trong năm 2013 đang trở thành hiện thực.
Như vậy, từ năm 2011 đến nay, tín dụng tuy tăng chậm hơn so với giai đoạn trước đây,
nhưng chất lượng tín dụng đã tăng cao, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế mức hợp lý.
Việc điều hành lãi suất đã định hướng, dẫn dắt thị trường, đồng thời sự điều chỉnh linh
hoạt, phù hợp với những diễn biến kinh tế vĩ mô và tiền tệ; mặt bằng lãi suất cho vay và huy
động đã giảm mạnh so với cuối năm 2011.
Thực trạng tình hình lãi suất ở việt nam - Trang 2
Thực trạng tình hình lãi suất ở việt nam - Người đăng: Thảo Nguyên Cát Trắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thực trạng tình hình lãi suất ở việt nam 9 10 932