Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng và giải pháp tăng cường công công tác huy động tiền gửi dân cư

Được đăng lên bởi tuyanhlee-gmail-com
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 455 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD: Ths. Trần Thị Phương
CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ

1.1.

Lịch sử hình thành và phát triển
Theo chỉ thị của ban lãnh đạo Vietcombank và xuất phát từ nhu cầu thực tế của

tỉnh Thừa Thiên Huế về hoạt động của ngân hàng. Theo quyết định 68- QĐNH ngày
10/08/1993 của Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt
Nam tại Thừa Thiên Huế được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày
02/11/1993. Hiện tại, trụ sở đặt tại 78 Hùng Vương – TP Huế. Ngân hàng có tên giao
dịch Việt Nam là Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh
Huế.
Ngay từ khi bắt đầu hoạt động, dù chỉ mới có 3 phòng nghiệp vụ với lực lượng
gồm 8 cán bộ nhân viên, nhưng với bề dày kinh nghiệm hoạt động ngân hàng của
VCB TƯ, cùng sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh,
Vietcombank Huế đã nhanh chóng thích nghi với nền kinh tế địa phương, giữ vững vai
trò chủ lực trong hệ thống NHTM trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và nhanh chóng
vươn lên trở thành ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực tài trợ thương mại, thanh toán
quốc tế, kinh doanh ngoại hối.
Đến nay, VCB Huế đã có 12 phòng - tổ nghiệp vụ, 5 phòng giao dịch với số
lượng cán bộ nhân viên 159 người. Trong đó; trình độ sau ĐH chiếm 2%, ĐH và CĐ
chiếm 93%, trung cấp 2%; tỷ lệ cán bộ nữ là 67.5%, đội ngũ cán bộ lãnh đạo là nữ từ
cấp phòng trở lên là 61.3%. Với chính sách khuyến khích cán bộ nhân viên tiếp tục rèn
luyện học tập nâng cao nghiệp vụ, hiện đang có nhiều cán bộ trẻ của Chi nhánh theo
học các chương trình cao học kinh tế, tài chính ngân hàng, văn bằng 2...
Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, VCB Huế luôn giữ vững vị thế là nhà
cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính hàng đầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế,
trong các hoạt động truyền thống như huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự án... cũng như
mảng dịch vụ ngân hàng hiện đại như: kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ thẻ, ngân hàng
điện tử... VCB luôn là ngân hàng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại
vào xử lý tự động các dịch vụ ngân hàng và không ngừng đưa ra các sản phẩm dịch vụ
SVTH: Lê Ngọc Túy Anh

Trang 1

Chuyên đề tốt nghiệp
GVHD: Ths. Trần Thị Phương
điện tử nhằm “đưa ngân hàng đến gần với khách hàng” như: Internet banking, VCBMoney, SMS banking, Phone banking...
Với bề dày kinh nghiệm và đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, được đào tạo
bài bản về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, có kiến thức về thị trường, có khả năng...
 



  !"#!$%!&!'%!(')!*&&+,-%
Theo chỉ thị của ban lãnh đạo Vietcombank và xuất phát từ nhu cầu thực tế của
tỉnh Thừa Thiên Huế về hoạt động của ngân hàng. Theo quyết định 68- QĐNH ngày
10/08/1993 của Tổng giám đốc Ngân ng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt
Nam tại Thừa Thiên Huế được thành lập chính thức đi vào hoạt động ngày
02/11/1993. Hiện tại, trụ sở đặt tại 78 Hùng Vương TP Huế. Ngân hàng tên giao
dịch Việt Nam Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh
Huế.
Ngay từ khi bắt đầu hoạt động, chỉ mới 3 phòng nghiệp vụ với lực lượng
gồm 8 cán b nhân viên, nhưng với bề dày kinh nghiệm hoạt động ngân hàng của
VCB TƯ, cùng sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh,
Vietcombank Huế đã nhanh chóng thích nghi với nền kinh tế địa phương, giữ vững vai
trò chủ lực trong hệ thống NHTM trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh chóng
vươn lên trở thành ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực tài trợ thương mại, thanh toán
quốc tế, kinh doanh ngoại hối.
Đến nay, VCB Huế đã 12 phòng - tổ nghiệp vụ, 5 phòng giao dịch với số
lượng cán bộ nhân viên 159 người. Trong đó; trình độ sau ĐH chiếm 2%, ĐH
chiếm 93%, trung cấp 2%; tỷ lệ cán bộ nữ là 67.5%, đội ncán bộ lãnh đạo nữ từ
cấp phòng trở lên là 61.3%. Với chính sách khuyến khích cán bộ nhân viên tiếp tục rèn
luyện học tập nâng cao nghiệp vụ, hiện đang nhiều cán b trẻ của Chi nhánh theo
học các chương trình cao học kinh tế, tài chính ngân hàng, văn bằng 2...
Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, VCB Huế luôn giữ vững vị thế là nhà
cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính hàng đầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế,
trong các hoạt động truyền thống như huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự án... cũng như
mảng dịch vụ ngân hàng hiện đại như: kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ thẻ, ngân hàng
điện tử... VCB luôn ngân hàng tiên phong trong việc ng dụng công nghệ hiện đại
vào xử lý tự động các dịch vụ ngân hàng và không ngừng đưa ra các sản phẩm dịch vụ
 !"#$ %1
Thực trạng và giải pháp tăng cường công công tác huy động tiền gửi dân cư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng và giải pháp tăng cường công công tác huy động tiền gửi dân cư - Người đăng: tuyanhlee-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Thực trạng và giải pháp tăng cường công công tác huy động tiền gửi dân cư 9 10 81