Ktl-icon-tai-lieu

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Được đăng lên bởi Tam Đầu Đỏ
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2033 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ DU LỊCH
QUẢN TRỊ MARKETING

GVHD: NGUYỄN THỊ THU HẰNG
LỚP 02DHQT2, TIẾT 7,8 THỨ 2
NHÓM THỰC HIỆN : NHÓM 2

Tp.HCM, tháng 5 năm 2013

1

DANH SÁCH NHÓM 2

1. Hà Thị Vũ Hà

2013110400

2. Trần Minh Huệ

2013110402

3. Trần Kiên

2013110476

4. Đặng Thị Phương

2013110272

5. Lê Thị Kim Quyên

2013110158

6. Dương Thị Kim Trang

2013110422

2

MỤC LỤC
I. Khái niệm, mục đích...............................................................................................4
1. Vì sao cần phải có thuế TNDN.............................................................................4
2. Khái niệm..............................................................................................................4
3. Mục đích...............................................................................................................4
II. Nội dung của thuế TNDN.....................................................................................6
1. Đối tượng..............................................................................................................6
2. Căn cứ...................................................................................................................7
3. Phương pháp tính thuế..........................................................................................7
4. Thuế suất thuế TNDN.........................................................................................46
5. Miễn thuế, giảm thuế và hoàn thuế.....................................................................46
6. Kê khai thuế và quyết toán thuế..........................................................................48
7. Xử lý vi phạm......................................................................................................48

3

I - Khái niệm, mục đích
1. Vì sao cần phải có thuế thu nhập doanh nghiệp.
Thuế thu nhập doanh nghiệp xuất hiện rất sớm trong lịch sử phát triển của
thuế . Hiện nay ở các nước phát triển, thuế thu nhập doanh nghiệp giữ vai trò
đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách Nhà nước và
thực hiện phân phối thu nhập. Mức thuế cao hay thấp áp dụng cho các chủ thể thuộc
đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là khác nhau, điều đó phụ thuộc vào quan
điểm điều tiết thu nhập và mục tiêu đặt ra trong phân phối thu nhập của từng quốc
gia trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. Thuế thu nhập doanh nghiệp ra đời bắt
nguồn từ các...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ DU LỊCH
QUẢN TRỊ MARKETING
GVHD: NGUYỄN THỊ THU HẰNG
LỚP 02DHQT2, TIẾT 7,8 THỨ 2
NHÓM THỰC HIỆN : NHÓM 2
Tp.HCM, tháng 5 năm 2013
1
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP - Người đăng: Tam Đầu Đỏ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 9 10 507